Iconen van de post

cancel

Vormgeving speelt al sinds lange tijd een belangrijke rol in de uitingen van PostNL. Elke Nederlander komt dagelijks bewust of onbewust in aanraking met de ontwerpen van postzegels, brievenbussen, bedrijfs- kleding en gebouwen. Met deze ontwerpen op Iconen van de Post wil PostNL kwaliteit, klantgerichtheid en innovatiekracht uitstralen.

PostNL heeft met dit doordachte vormgevingsbeleid een stuwende rol gespeeld in de ontwikkeling van de vormgeving en het cultuurklimaat in Nederland. De hoogtepunten van dit bijzondere vormgevingsbeleid zijn nu ondergebracht in dit virtuele museum van PostNL.

Iconen worden geladen... (0 van )
Postzegels kopen?
Ga naar postnl.nl of collectclub.nl
De informatie in deze website is mede tot stand gekomen in samenwerking met
museum for commnunication

Colofon

cancel

Concept
Julius Vermeulen

Projectmanagement
Alice Schulingkamp

Research
Paul Hefting

Eindredactie
Henk Hogewoning

Tekst- & beeldredactie
Samantha Castano
Rosa van Ederen

Redactie
Julius Vermeulen
Antoine Achten
Saskia Spiekman
Museum voor Communicatie

Ontwerp & uitvoering
LUST, Den Haag

Database
Resolume, Den Haag

© TNT Post

Bronvermelding

cancel
Boeken

Kunst per post
Hartog Jager, Hans den
2006, uitgave TPG Post

Adrichem, Corrie van
Willem Penaat; meubelontwerper en organisator 1875-1957
Rotterdam 1988, Uitgeverij 010

Baarda, Frits en Wim van Wijk
Het Dordt boek 1200 - 2005
Bussum 2005, Toth/SAD

Boers, Waling
Kunst, Kunstenaars en het staatsbedrijf der PTT
Amsterdam 1986, Doctoraalscriptie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

Bibeb
Jurriaan Schrofer
Nijmegen 1972, Uitgeverij G.J. Thieme

Bibeb
Otto Treumann; grafisch ontwerper
Nijmegen 1970, Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme

Broos, Kees en Paul Hefting
Grafische Vormgeving in Nederland; Een eeuw
Amsterdam/Antwerpen 1993, Uitgeverij L.J. Veen

Colenbrander, Bernard
Frans van Gool; Leven en werk
Rotterdam 2005, NAi Uitgever

Dumbar, G.
Handboek PTT Bedrijfsstijl
Capelle a/d IJssel 1989, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Faassen, Egbert van
N.P. de Koo; ontwerper
Den Haag 1988, Haags Gemeentemuseum i.s.m. PTT Dienst Esthetische Vormgeving

Forde, Gerard
The Dutch PTT 1920-1990; design in the public service
Londen 1990, Design Museum

Gestel, Carel van, Bert van Reems en Lex Tempelman
Elektrische treinen in Nederland; deel 1
Alkmaar 1997, De Alk BV

Gestel, Carel van, Bert van Reems en Lex Tempelman
Elektrische treinen in Nederland; deel 2
Alkmaar 1997, De Alk BV

Gerrits, Irene en Ben Koevoets
Grafische verleiders; Affiches van PTT; 1920 > heden
Zwolle 1998, Uitgeverij Waanders

Glas, G.A.
Volleboel; het straatmeubulair van PTT temidden van al het andere
Den Haag 1991, Stichting het Nederlandse PTT Museum

Glas, G.A.
Nederlandse Postzegels 1985; Wanneer krijgen we nou eens vlinders? Een emissieprogramma, van binnenuit beschreven
Den Haag 1987, Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Staatsuitgeverij

Gouwe, W.F.
V.A.N.K. Jaarboek 1931
Rotterdam 1932, W.L. & J. Brusse's Uitgeverij Maatschappij N.V.

Hager, J.M.
De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994
Amstelveen 1996, uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars

Halbertma, Marlite en Patricia van Ulzen
Interbellum Rotterdam Kunst en cultuur 1918-1940
Rotterdam 2001, NAI uitgevers

Hall, James
Hall's Iconografisch Handboek; Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst
Leiden 2000, Primavera Pers

Havelaar, Drs. J.J.
Kortenaerkade 11 en 1; Van directiekantoor tot internationaal onderwijsinstituut
Den Haag 1993, Gemeente Den Haag, Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Hefting, Paul
Uiterlijke staat: goed; Wild Plakken in het Nago-Archief
Utrecht 2006, Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers

Hefting Paul, en anderen
Nederlandse Postzegels 1991
Den Haag 1992, Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, SDU

Hefting, Paul en René van Raalte
Neude, hoofdpostkantoor en Telefoongebouw, Neude 11, Utrecht; architect J. Crouwel 1924
Den Haag 1991, uitgave van Postmuseum Den Haag

Hefting, Paul
Royal PTT Nederland NV. Art & Design - Past & Present; A Guide
Den Haag 1990, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Hefting, Paul
Nederlandse Postzegels 1989
Den Haag 1990, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Hefting, Paul
Operatie bedrijfsstijl; PTT Nederland 1988-1989
Den Haag 1989, Uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Hefting, Paul
Nederlandse postzegels 1987-1988; poststempels, achtergronden, emissiegegevens en vormgeving
Den Haag 1988, Staatsuitgeverij

Hefting, Paul
Nederlandse postzegels 1987-1988 Het vervolg; poststempels, achtergronden, emissiegegevens en vormgeving
Den Haag 1988, Staatsuitgeverij

Hefting, Paul
Piet Zwart en Het boek van PTT
Den Haag 1985, Staatsuitgeverij

Hefting, Paul
PTT dienst voor esthetische vormgeving; 8 Ontwerpers van postzegels 1983
Den Haag 1984, uitgave van het Haags Gemeentemuseum

Hefting, Paul
Nederlandse postzegels 1983; emissiegegevens, achtergronden en vormgeving
Den Haag 1983, Staatsuitgeverij

Hefting, Paul
Nederlandse koning- en koninginnezegels van 1852 tot en met 1981
Den Haag 1982, uitgave van Koninlijke PTT Post BV, Staatsuitgeverij

Hermse, F.S.J.G.
Nederlandse hangbrievenbussen; ontwikkeling, ontwerpers fabrikanten
Urmond 1990, uitgave van Stichting Charles Beltjens Sittard

Hogesteeger, Dr. G.
200 jaar Post in Nederland
Capelle aan den IJssel 1998, uitgave van de Koninlijke PTT Post BV

Hollander, Jord den
Ooit gesloopt Nederland
Amsterdam 1985, De Bezige Bij

Holstege, G. en J. Vellekoop
Handboek Postwaarden Nederland
Amsterdam 1997, Stichting Handboek Postwaarden Nederland

Holstege, G. en J. Vellekoop
Achtergronden van de Nederlandse postzegelproduktie tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog
Rotterdam 1990, uitgave van de Philatelistenclub Rotterdam

Hoogerheide, P.
Opleiding voor EMPS 2/1 (tng) (TPI); Deel XV; Postzegel- en briefkaartautomaten, fabrikaat Klüssendorf
Den Haag 1970, Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Jacobs, P.M.J.
Beeldend Nederland: biografisch handboek
Tilburg 1993, drs. P.M.J. Jacobs BV

Janssen, Cees, e.a.
Nederlandse postzegels; 1991 achtergronden, vormgeving, emissiegegevens
Den Haag 1992, uitgave van Koninklijke PTT Post

Komrij, Gerrit en Anthon Beeke
Nederlandse Postzegels 1981
Den Haag 1981, Staatsuitgeverij

Koopman, Ype
Muurvast & gebeiteld; Beeldhouwkunst in de bouw 1840 - 1940
Rotterdam 1997, Nai uitgevers

Kooyman, Adri
Het geheim van de postcode
Alphen aan den Rijn 1980, Zorn Uitgeverij

Lansdorp, Els
Vrouwen op hun post: meer dan een eeuw vrouwen bij de PTT
Den Haag 1988, uitgave van het Nederlands Postmuseum

Lauwen, Toon
Dutch Design van de 20ste eeuw
Bussum 2003, Uitgeverij Thoth

Maan, Dick en John van der Ree
Typo-foto; elementaire typografie in Nederland
Utrecht/Antwerpen 2001, Veen/Reflex

Martini, B.M.M.
Handboek PTT & bedrijfstijl, delen 1,2 basisdeel en register
Den Haag 1989, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Moor, Christiaan de
Postzegelkunst; De vormgeving van de Nederlandse postzegel
Den Haag 1960, uitgave van het Staatsbedrijf der PTT-Nederland

Mooy, Joke en Ton Dongelmans
Mogen wij even afrekenen? Twee eeuwen betalen in Nederland
Amsterdam 2004, Boom

Oxenaar, R.D.E.
Bedrijfsstijl PTT Nederland
Den Haag 1989, uitgave van de Koninklijke PTT Post

Oxenaar, R.D.E.
De Nederlandse postzegels als onderdeel van het vormgevingsbeleid van de PTT
Alphen aan den Rijn 1984, Samson

Oxenaar, R.D.E.
Drie Ontwerpprocessen. Een overdruk uit 'Nederlandse postzegels 1978' van een inleidend artikel door R.D.E. Oxenaar
Den Haag 1979, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Pannekoek, J.H.
De verluchtiging van het boek
Rotterdam 1923 en 1927, uitgeversmaatschappij W.L. & J. Brusse's

Pijbes, Wim
Behind the seen; Studio Dumbar
Mainz 1996, Verlag Hermann Schmidt

Postma, Thijs
De vliegende Hollanders
Dieren 1984, De Bataafsche Leeuw

Redeker, Hans
Hedendaagse portetkunst in Nederland
Haarlem 1986, Gottmer

Scheen, Pieter
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1950 A-L
Den Haag 1969, uigave van Kunsthandel Pieter A. Scheen

Scheurs, Wilbert
Geschiedenis van de reclame in Nederland

Utrecht 2001, Het Spectrum

Stroom, J.M.A.G.
Postcode in Nederland; Tentoongesteld
Amsterdam 1984

Total Design
Handleiding PTT bedrijfstijl Algemeen
Den Haag 1981, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Truijen, Emile
Emile Truijen; brieven van een designer; een autobiografie
Delft 1992, Faculteit van het Industrieel Ontwerpen, TU Delft

Tschroots, J.L.C.M. en H.H.C. Tschroots- de Boer
Luchtvaart en luchtpost encyclopedie deel 1; tot en met 1935
1990, uitgave van De Nederlandse Vereniging van Aero-philatelisten 'De vliegende Hollander'

Venema, Adriaan, Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom en Wim de Wit
Amsterdamse School: Nederlandse architectuur 1910-1930 [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1975]
Amsterdam 1975, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

Vries, D. de
Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
1985, uitgave van de Nederlandse Vereniging van poststukken- en poststempelverzamelaars

Witte, Arnold en Ester Cleven
Design is geen vrijblijvende zaak; Organisatie, imago en context van de ptt-vormgeving tussen 1906-2002
Rotterdam 2002, NAi Uitgevers

-----------

12 filatelistische essays; 75 jaar Philatelistenclub "Rotterdam" 1905-1980
Rotterdam 1980, uitgave van de Philatelistenclub Rotterdam

50 Jaar World Press Photo
Den Haag 2005, SDU Uitgevers

60 jaar hoofdbestuur PTT 1893-1953
Den Haag 1954, uitgave van Staatdrukkerij en Uitgeversbedrijf

Bedrijfsstijl; Handleiding voor ontwerpers
uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Brochure PTT bedrijfskleding 1995
Capelle aan de IJssel 1995, Drukkerij Plantijn

Dienstorders van het staatsbedrijf van de posterijen, de telegrafie en telefonie 1922
's-Gravenhage 1923, Algemene Landsdrukkerij

Dordrecht zoals het was
Zwolle 1994. Uitgeverij Waanders/SAD

Reproductie Jaarboek Vank, 1930

Reproductie Jaarboek Vank, 1929

Reproductie Jaarboek Vank, 1928

Reproductie Jaarboek Vank, 1920

Reproductie Jaarboek Vank, 1919

Moderne Nederlandse toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1929]
Amsterdam 1929, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

Nederlandse postzegels 1991; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens
Den Haag 1992, uitgave van PTT Post BV

Nederlandse postzegels 1990; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, poststempels met een essay van Coen Pepplinkhuizen: Rituele Verzending in China
Den Haag 1990, uitgave van Koninlijke PTT Post BV

Nederlandse postzegels 1989; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels
Den Haag 1989, uitgaven van PTT Post BV

Nederlandse postzegels 1987/1988; achtergronden, emissiegegevens en vormgeving
Den Haag 1988, SDU Uitgeverij 's Gravenhage

Nederlandse postzegels 1986; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, stempels en een essay van Rudie Kagie: Franco!
Den Haag 1986, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1985; achtergronden, emissiegegevens, vormgeving en posstempels
Den Haag 1987, SDU Drukkerij 's-Gravenhage

Nederlandse postzegels 1984; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, poststempels en een essay van Jan Noordhoek: Afscheid van de brief
Den Haag 1986, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1983; emissiegegevens, achtergronden en vormgeving van in 1983 verschenen Nederlandse postzegels
Den Haag 1986, Staatsdrukkerij 's-Gravenhage

Nederlandse postzegels 1982; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, stempels + een essay van Arie van den Berg De taal van de postzegel
Den Haag 1985, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1981; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens-stempels
Den Haag 1981, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1980; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, stempels
Den Haag 1984, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1979; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerst-dagstempels
Den Haag 1981, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1978; emissiegegevens, aanleiding en achtergronden, presentatie, vormgeving, eerstedag stempels
Den Haag 1979, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1977; achtergronden, emissiegegevens, vormgeving, eerstedag stempels
Den Haag 1978, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1976; achtergronden, emissiegegevens, vormgeving, eerstedag stempels
Den Haag 1977, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1975; achtergronden, emissiegegevens, vormgeving, eerstedagstempels
Den Haag 1976, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1974; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerste-dagstempels, diversen
Den Haag 1975, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1973; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerste dagstempels
Den Haag 1974, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1972; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerste dagstempels
Den Haag 1972, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1971; achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerste dagstempels
Den Haag 1971, Staatsuitgeverij

Nederlandse postzegels 1970: achtergronden, vormgeving, emissiegegevens
Den Haag 1970, Staatsuitgeverij

De onafhankelijken [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1934]
Amsterdam 1934, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

De onafhankelijken [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1933]
Amsterdam 1933, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

De onafhankelijken [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1931-1]
Amsterdam 1931, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

De onafhankelijken [Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1931-2]
Amsterdam 1931, uitgave van Stedelijk Museum Amsterdam

Pasvorm, kleding in dienst van promotie en protectie
Den Haag 1996, PTT Museum, tentoonstellingskrant

Pierre Bernard: 6 ontwerpen, 6 postzegels; winnaar Erasmusprijs 2006
Den Haag 2006, Museum voor Communicatie

Postkantoor 's-Gravenhage
Den Haag, uitgave van PTT Post

Het PTT-bedrijf; Denkbeelden, methoden, onderzoeken. Het Nederlands Postmuseum 1929-1979
Den Haag 1979, uitgaven van het Staatsbedrijf der PTT

PTT Bedrijfsstijl
Den Haag 1983, uitgave van PTT Post

Speciale catalogus Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaren; Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen
Den Haag 2002, Amphilex

wat is uw Decemberzegel?
Amsterdam 1997, uitgave van PTT Post BV


Tijdschriftartikelen


Boers, Waling
De vorm van PTT; Van geen stijl via Nieuwe Stijl naar huisstijl: portret van een tachtigjarige mecenas, Vrij Nederland (1988), 6, 22-32.

Forde, Gerard
Modernism by mail. Official anarchy, Eye The International Review of Graphic Design (1990), 1, 1, 41-53

Gouwe, W.E.
De grafische kunsten in het praktische leven, De toegepaste kunsten in Nederland, 56

Gouwe, W.E.
De grafische kunsten in het praktische leven,
De toegepaste kunsten in Nederland, 30

Vliet, Albert van der
Het stationspostgebouw op het Oosterdokeiland wordt afgebroken, Amstelodamum, 30-4-2003, 19-24

Vroom, Joanita
Een vakkundig versierder, Vrij Nederland (1994), 26-2-1994, 52-53

Zijl, Annejet van der
De grote versierder, HP / De Tijd, 6-5-1994, 80-82

Christies catalogus, 18-11-2008 

Pro-Fil Informatieblad van PTT Post Filatelie over nieuwe postzegeluitgiften 1975-1998
Amstelveen PTT Post Filatelie, VNU Media Partners

America's Graphic Design Magazine, The Dutch Issue, (1991), XLV:VI

Koningin opent PTT-Borg, PTT Nieuwsblad (1990), 12

"Ouwe Taaien" verdwijnen; Publiek raakt met gele automaten vertrouwd, PTT-Bedrijfsbanden (1964), 25, 62-63

De vrouw, de post, en de toekomst...
Februari 1957, PTT Bedrijfsbanden

De Reclame, oktober 1928

De Beeldenaar, 13 (1989), 4 juli/auggustus, p.126

Wendingen, 5 (1923), nr. 19

Wendingen, 5 (1923), no. 2, p. 18

Over boeken en tijdschriften, Weekblad de Amsterdammer 5-12-1925

De fantastische etsen van A. van 't Hoff, De Kronike, maart 1922, jaargang nr. 3

Een Hollandsche fantast, Op de Hoogte, october aflevering 1921


Krantenartikelen

Afscheid van Post CS is afscheid van een periode, Ton Damen, Het Parool 26-4-2008

Eigenzinnige en compromisloos architect; monografie over vergeten architect Piet Elling (1897-1962), Haarlems Dagblad 23-2-2008

Rembrandt-ets in Fijnaarts museum blijkt nep, De Stem 16-8-2006 

Frans van Gool, architect van zelfbenoemde 'tweede garnituur'; boek, De Volkskrant 23-6-2005

De Haagse binnenstad is nog lang niet af; Route en expo's Nieuw Centrum, Haagsche Courant 8-4-2004

'Doos', Bernard Hulsman, NRC Handelsblad 15-10-2003

Stijlkamer verlaat kunstuitleen, Utrechts Nieuwsblad 8-7-1998

Kantoorvilla's, NRC Handelsblad 30-4-1998

De voorloper van de Bijlmer, Het Parool 24-6-1995

Herdenkingsbord bevrijding komt na halve eeuw toch nog, Drentse courant 31-3-1995

Fontein van Albert Vogel doet het weer, Haagsche Courant 29-6-1994

'Over het geheel ligt een somber waas', Leeuwarder Courant 22-04-1994

BNA-kubus, Algemeen Dagblad 4-6-1993

BNA-kubus voor architect Van Gool, Algemeen Nederlands Persbureau ANP 3-6-1993

Persoonlijk, De Volkskrant 3-1-1992

Beeldhouwer Frits Stapel overleden, Haagsche Courant 9-6-1987

Theaterontwerpen Molkenboer in Kasteel Geldrop, Eindhovens Dagblad 6-10-1984

Molkenboer wilde 'harmonische vereniging der kunsten', Friesch Dagblad 23-5-1984

Prijs voor Blauwe Vogel, Haagsche Courant 8-7-1982

Beeld onthuld op Vrijstaathof, Vaderland 16-11-1981

Engelien Valença: kundig graveerster, NRC 20-7-1981

Hij laat veel weg, Jan Verheyen, Het Binnenhof 4-12-1977

Vader en zoon Stapel, Het Vaderland 17-12-1977

Caricutarist Ton van Tast overleden, Het Binnenhof 2-10-1975

Ton van Tast overleden, Het Vaderland 2-10-1975

Ton van Tast overleden, NRC Handelsblad 2-10-1975

Fascinerende expositie in Galerie-Museum De Esch, Dagblad van het Oosten 15-6-1972

Anton van der Valk schildert al 70 jaar, Arnhemse Courant 13-3-1965

Caricaturist Ton van Tast van 'Daverende Dingen Dezer Dagen'-tachtig jaar, Het Vaderland 20-4-1964

Hubert C.M. van Lith
Haagsche Courant, 17-4-1964

Antoon Molkenboer overleden, Vaderland 11-3-1960

Anton Molkenboer, Volkskrant 11-3-1960

Anton Molkenboer maakt mozaïeken, Trouw 12-12-1959

Ik ging diamant kloven om studie te bekostigen, Alkmaarder Courant 20-5-1959

Kantoorpaleis in Glas, Het Binnenhof 16-7-1954

Wij spraken met... A. van der Valk, Het Vaderland 24-3-1954

Ton van Tast over de daverende dingen uit zijn eigen (bewogen) leven, Den Haagsche Courant 24-3-1953

Tekens aan de wand, die met weinig véél moeten zeggen, Vrije Volk 3-1-1953

Anton Molkenboer: begaafd schilder en mozaïekwerker, Leeuwarder Courant 26-3-1952

Reclamedrukwerk door Koen van Os, Algemeen Dagblad 26-11-1940

Herman ten Kate (In Teijler), Haagsch Dagblad 18-4-1936

Affiche Rotterdam-Zuid-Amerika-Lijn, 9-5-1930

De "Pelikaan" 10.14 op Schiphol geland. Ontzaglijk  enthousiasme., Algemeen Handelsblad 31-12-1933

De daverende dingen dezer dagen, Haagsche Post 7-1-1933

Bij Ton van Tast, Het Vaderland 19-5-1929

Affiches, Nieuwe Rotterdamse Courant 14-3-1928

Jaarbeursaffiche, Het Vaderland Den Haag 12-1-1928

(geen titel), Het Parool 1-7-1993

(geen titel), NRC 14-4-1984

(geen titel), Jan Verheyen, Het Binnenhof 24-9-1979

(geen titel), Dolf Welling, Haagsche Courant 1-11-1977

(geen titel), W. Penders, Het Vaderland 21-11-1968

(geen titel), Het Parool 21-9-1961

(geen titel), ANDB 10-3-1960

(geen titel), De Typhoon 3-6-1958

(geen titel), Het Volk Amsterdam 4-6-1938

(geen titel), Het Vaderland 28-1-1933

Tentoonstellingscatalogi

Tentoonstellingscatalogus Haagse Kunstkring 25-10/5-11-1977 

PTT Tentoonstellingskrant 'Pasvorm; kleding in dienst van promotie en protectie 12 december 1996 tot en met 30 maart 1997', nr. 1, 12 december 1996

Persberichten en archiefmateriaal

Disclaimer

cancel

Voorwaarden voor het gebruik van deze website
Toegang tot en gebruik van de TNT Post internetsite TNTpost.nl (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van TNT Post (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Ga naar http://www.tntpost.nl/overtntpost/site/disclaimer voor de volledige tekst.

tweelingbrievenbus

Eind 1956 krijgen de industrieel ontwerpers Rob Parry en Emile Truijen de opdracht een dubbele brievenbus te ontwerpen. De tweelingbrievenbus scheidt de stadspost van de post voor binnen- en buitenland. In 1957 wordt het ontwerp gepresenteerd. In 1960 plaatst PTT twaalf bussen op proef in Den Haag en in 1962 wordt de tweelingbrievenbus definitief ingevoerd.
De tweelingbrievenbus is vele wijzigingen ondergaan, onder andere om hem vandalismebestendig te maken. De tweelingbrievenbus is 45 jaar lang in het straatbeeld te zien.

het boek van ptt

'Het boek van PTT', ontworpen door Piet Zwart, is een voorlichtingsuitgave over de PTT voor de jeugd. De twee hoofdpersonen genaamd 'De Post' en 'J. Zelf' begeleiden de lezers door het leerboek, waarin alle facetten van de post en telefonie worden besproken.

hoofdpostkantoor utrecht

Het hoofdpostkantoor aan de Neude 11 in Utrecht opent op 11 augustus 1924 zijn deuren. Het gebouw, naar ontwerp van Joseph Crouwel, is een bezienswaardigheid, wat ook blijkt uit de jarenlange verspreiding van een viertalige folder over het PTT-gebouw. De bouw van het hoofdpostkantoor wordt als een belangrijk moment in de Nederlandse architectuur beschouwd. Zo noemt architectuurcriticus prof.ir. J.G. Wattjes het hoofdpostkantoor "(...)het derde monumentaal gebouw (in Utrecht) dat den stempel van onzen tijd draagt."

jubileumzegel eeuwfeest

De jubileumzegels uit 1913 zijn uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op de postzegels zijn de portretten van koning Willem I, Willem II, Willem III en koningin Wilhelmina afgebeeld tussen twee zittende leeuwen.

standaardbrievenbus groen

IJzergieterij L.I. Enthoven te Den Haag krijgt in 1850 de opdracht 70 brievenbussen te maken. Tegelijkertijd vervaardigt de Haagse blikslagerij Candel 140 afsluitbare binnentrommels voor de bussen. De hoge rechthoekige bus staat op een vooruitspringend hardstenen voetstuk met een buslichtingdeurtje aan de zijkant. De gietijzeren standaardbrievenbus zal, met de nodige aanpassingen, ruim 110 jaar in het straatbeeld te zien zijn.

bakfiets

Sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw worden ter aanvulling op de bestaande handwagens zogeheten transportdriewielers in gebruik genomen. Dit transportmiddel is een snel en handig middel bedoeld om kleine en middelgrote vracht als pakketten, pakjes en telefoongidsen rond te brengen.
Deze bakfiets stamt uit 1952 en heeft een houten bak met daarop een grijs linnen kap. Op de voorzijde van de houten bak staat in zwarte letters geschreven "Posterijen 3622".

standaardbrievenbus rood

Naar Brits voorbeeld krijgen in 1905 een aantal van de bronsgroene standaardbrievenbussen de kleur rood. In 1914 worden alle standaardbrievenbussen in het rood uitgevoerd en wordt het zelfs de nieuwe officiële kleur. Het uiterlijk van de brievenbus blijft nagenoeg hetzelfde, alleen verdwijnen langzamerhand de decoratieve elementen op de bus. Zo komen op de plaats van het rijkswapen de lichtingstijden te staan.

hangbrievenbus platteland

In de in 1850 ingevoerde Postwet staat dat alle brievenbussen in een standaardmodel moeten worden uitgevoerd. Zo ook de in 1870 nieuw geïntroduceerde hangbrievenbus. Deze rechthoekige bus ziet men voornamelijk op spoorwegstations en op het platteland.
Aan de voorzijde springt de bus uit. Hier bevindt zich de gleuf (15 x 170 mm) met daarboven een gootvormig kapje. Onder de inwerpopening staat in reliëf het rijkswapen weergegeven volgens besluit van 1815 met schildhouders en lint, met daaronder  in een boog weergegeven "brievenbus" en nog lager (geschilderd) de tijden van de buslichting.

hangbrievenbus platteland

In 1906 brengt de PTT een groter type hangbrievenbus uit met de inwerpopening niet aan de voorkant maar aan de rechterzijkant. Bij een gleuf aan de voorkant willen poststukken nog wel eens tegen de achterkant stoten. Met een gleuf aan de zijkant kunnen de stukken beter in de bus vallen. Boven de gleuf bevindt zich een kapje ter bescherming tegen de regen.
De voorzijde heeft een vooruitspringend middenstuk waarop in reliëf onder elkaar "brievenbus", het rijkswapen en "buslichting" staan weergegeven. Op de bovenzijde van de bus staat in reliëf "administratie der posterijen".

hangbrievenbus holland

De hangbrievenbus Holland van ontwerper Anton Kurvers is een voorbeeld van de stijlopvattingen van de jaren dertig van de twintigste eeuw waarin veel ontwerpers en architecten bouwen volgens de Amsterdamse School.
De hangbrievenbus Holland heeft de vorm van twee ineengestoken rechthoekige blokken. In de rechterzijde zit een horizontale brievengleuf, van binnen beschermd door beweegbare tanden en gedekt door een platte kap, die als rand langs de voorzijde doorloopt.

hangbrievenbus verblifa

Anton Kurvers ontwerpt in 1936 een hoge, rechthoekige hangbrievenbus van plaatijzer. Zowel dit goedkopere materiaal als het volstrekt ontbreken van enige ornamentiek duidt erop dat de jaren van de grote crises zijn aangebroken.
Op de voorzijde van de bus bevindt zich de brievengleuf met beschermende kap.
Middenop is een opening met daarachter een schijf met buslichtingnummers en de tekst "lichting is geschied".

hangbrievenbus de koo

Ontwerper Nicolaas de Koo maakt in 1949 het ontwerp voor een kleine, vierhoekige hangbrievenbus die vanaf 1952 op het platteland in gebruik wordt genomen. PTT kiest er voor het eerst voor om de brievenbus niet in staal maar in aluminium uit te voeren. De stalen hangbrievenbussen zijn namelijk erg ingewikkeld en duur om te onderhouden.
De inwerpopening (met 14 draaibare klepjes) bevindt zich aan de voorzijde onder het deksel. Daaronder staat het PTT-embleem in reliëf weergegeven.

enkelvoudigebrievenbus

In 1986 krijgt het bureau voor industriële ontwerpers NPK industrial design de opdracht een enkelvoudige brievenbus te ontwerpen. Het wordt een functionele brievenbus gemaakt van glad afgewerkt polyester met een bijna vlakke voorzijde. De bus kan zowel aan een standaard als aan een muurbeugel worden bevestigd.
In 1990 valt het ontwerp in de prijzen en wint NPK er de iF, best of category-prijs voor.

tweelingbrievenbus

Ontwerpbureau npk industrial design ontwikkelt in 2002 het prototype voor een nieuwe tweelingbrievenbus. In 2007 worden alle oude tweelingbrievenbussen vervangen door deze nieuwe brievenbussen. De nieuwe versie heeft 50 procent meer capaciteit en is inbraakbestendiger dan zijn voorganger.
De voorzijde van de bus is in tweeën verdeeld. Het bovenste deel is voorzien van twee inwerpopeningen met daaronder smalle stroken voor reclame.
De kleur rood van de voorgaande brievenbus verandert in oranje, de kleur van TNT Post.

ptt jaarverslag

Het in hardblauw uitgevoerde jaarverslag over 1972 is ontworpen door Jan van Toorn. Van Toorn ontwerpt niet alleen het jaarverslag, hij ontwerpt ook de bijlage. Dit is een affiche met daarop afgebeeld 'De mens in het bedrijf'.
Zowel in het jaarverslag als op het affiche maakt Van Toorn gebruik van fotomontage.

catalogus royal ptt

Voor de tentoonstelling 'Royal PTT Nederland Art & Design, Past & Present' brengt de Koninklijke PTT Nederland een bijbehorende catalogus uit. Deze catalogus doet tevens dienst als gids door de tentoonstelling die plaats vindt tijdens de Wereldexpositie in het Spaanse Sevilla in 1992.
Het boekje toont voor het eerst de bijzondere vormgevingstraditie van PTT door de jaren heen. Op de omslag zijn enkele logo's van de PTT illustratief weergegeven in een andere kleurstelling. Paul Hefting heeft de tekst geschreven en de vormgeving is van Gerard Hadders.

affiche wij zorgen ervoor

Affiche uit de imagocampagne van de PTT uit 1995 met als titel 'Wij zorgen ervoor'. Deze titel staat tevens onderaan het affiche weergegeven met daarnaast het logo van PTT Post. Het grootste gedeelte van het affiche wordt in beslag genomen door een foto van drie postbodes in de nieuwe bedrijfskleding van de PTT uit 1995.

zomerzegels

Ter ondersteuning van de vele initiatieven die het Nationaal Ouderenfonds onderneemt om het leven van ouderen gemakkelijker te maken, komt ook in de zomer van 2009 een serie zomerzegels uit met toeslag. Een belangrijke uitdaging bij deze bijzondere opdracht was om clichés over ouderen te vermijden, aldus Edgar Smaling en Carlo Elias van bureau Smel, samen verantwoordelijk voor het ontwerp van de zomerzegels van 2009.

affiche tijdig posten

Reclame van Dick Elffers met de tekst: "Help de Post, Post tijdig". Een postbode loopt weg met een volle tas, terwijl twee mannen en een vrouw met een envelop in de hand zich naar een rode standaardbrievenbus snellen. Elffers geeft het geheel gestileerd weer in rood, wit en verschillende tinten blauw tegen een witte achtergrond.
De tekst "Post Tijdig" plaatst hij in postzegelachtig kader in PTT-rood, dat visueel overeenkomt met onder meer de tas van de postbode en de brievenbus.

affiche luchtpostpakket

Affiche van een luchtpostpakket met de tekst: "Haast? Verzending als luchtpostpakket naar vele landen mogelijk". Tegen een gele ondergrond zien we een rennende man met pakket onder de arm. Snelheid wordt gesuggereerd door de met verfstreken neergezette uitvloeiende kleurvlakken van zowel de man als de tekst "Haast?".
Het affiche is gemaakt naar een ontwerp van vormgever Koen van Os.

affiche luchtposstrookjes

Reclame uit 1957 met een oproep voor het gebruik van luchtpoststrookjes: "Plak luchtpoststrookjes, dan vliegt uw brief door onze vingers". Jan Bons maakt het ontwerp voor het affiche. Tegen een hemelsblauwe achtergrond zien we een opgestoken arm (in een postbode-uniform) met in de hand een brief gevouwen in de vorm van een vliegtuig. Bons stelt het ontwerp samen uit geknipte onderdelen. Door de twee opgestoken vingers, die iets uit elkaar staan, 'vliegt' de tekst "Strookjes gratis aan elk postkantoor".

affiche op tijd versturen

Brievenbusbiljet met een oproep om op tijd je postpakket te verzenden. Het affiche vertoont een illustratief beeld van een jongetje op een stoel dat zit te staren naar een lege schoen met stro en een peen er naast. De titel luidt "Sinterklaas komt te laat als u uw postpakket niet uiterlijk donderdag 2 december naar het postkantoor brengt".
Affiches met mededelingen als 'post tijdig' komen voort uit de voorlichtende functie van de PTT als overheidsinstelling.

jubileumpostzegel

Op de jubileumpostzegels uit 2009 is het vijfmaal feest. Op deze zegels eert TNT Post vijf gerenommeerde charitatieve organisaties met een eigen zegel ter gelegenheid van hun jubileum. Dit zijn: KWF Kankerbestrijding, Vogelbescherming Nederland, Cordaid - Mensen in nood, Nationale Vereniging De Zonnebloem en SOS-Kinderdorpen.
Bureau Barlock heeft het ontwerp voor de zegels gemaakt. "Eenheid in verscheidenheid, dat was onze rode draad", aldus Judith Brüggenwirth, ontwerper van de jubileumpostzegels 2009 en Hélène Bergmans, projectbegeleiding, beiden van bureau Barlock.

affiche kinderpostzegels

Gerard Kiljan maakt naast de kinderpostzegels van 1931 ook het ontwerp voor het bijbehorende affiche. Op het affiche heeft hij blauwe foto's gebruikt die hij ook in de postzegelontwerpen heeft weergegeven. Van linksboven naar rechtsonder zie je een doofstomme jongen, een verwaarloosde jongen, een zwakzinnige jongen en een blind meisje. De tekst op het affiche plaatst Kiljan in verschillende kleuren, lettergrootten en letterbreedten.

lees mee

In 2009 is het 200 jaar geleden dat de uitvinder van het brailleschrift, Louis Braille, wordt geboren. Zijn schrift, dat is opgebouwd uit een raster van puntjes, zorgt er voor dat blinden en slechtzienden kunnen communiceren. Om dit te vieren brengt TNT Post in 2009 een unieke postzegel uit die zowel door ziende als blinde mensen gelezen kan worden. Ontwerper René Put wil met zijn zegel ziende en blinde mensen nader tot elkaar brengen. "Dat heb ik gedaan door het letterschrift en het brailleschrift te combineren in een soort puzzel", aldus Put.

affiche weldadigheidszegel

Dit affiche, naar ontwerp van Antoon Molkenboer, wordt door de PTT uitgebracht ter bevordering van de verkoop van de weldadigheidszegels van 1926. Het figuratieve gedeelte van het affiche laat een wereldbol zien van waaruit vier postduiven wegvliegen met ieder een brief in de bek. Van de wereldbol naar beneden loopt een brede gouden band. De band eindigt boven een geknielde vrouw die haar armen beschermend om een kind slaat.
De afbeelding wordt omlijst door paarse vlakken en banden met hierin de tekst "Weldadigheidspostzegels voor het kind".

affiche zomerzegels

Reclamebiljet van Dick Elffers uit 1940 ter bevordering van de verkoop van de zomerzegels van dat jaar. Over een gele straat komt van rechts een rode postkoets gereden die wordt getrokken door een rood en een wit paard. Op de bok zit de postiljon die op de posthoorn blaast.
Het blauw op de achtergrond, dat de suggestie wekt van de lucht, geeft het affiche een ruimtelijke achtergrond. Hiertegen in witte kapitalen steekt de titel "zomerzegels" scherp af. In kleinere zwarte letters staat daaronder: "Sociaal en Cultureel doel".

postbussenblok

Samengesteld blok van postbussen voor in de postkantoren van PTT. Het blok bestaat uit een aluminium constructie dat voor de eigenlijke bussen is geplaatst. In een bronzen front rusten de deurtjes in hun sponning. Het geheel wordt omlijst door een brede bronzen rand.
De vakken hebben losse bodems die op liggers zijn geschroefd. De deurtjes zijn voorzien van het postbusnummer en Ankersloten, die van achter met een hendeltje kunnen worden opengemaakt.

postbussenblok

In 1997 maakt Toon van Tuijl het ontwerp voor de nieuwe postbussenblokken voor in het postkantoor. Deze kasten van metaal hebben aan de voorzijde twintig postbussen en twee grote overloopbussen die bestemd zijn voor grotere stukken.
De achterzijde van de kasten bestaat uit een deur die open is te klappen. Er is ook een uitvoering met frontsluiting. De kleur van de kast is lichtblauw en de deurtjes zijn rood.

postvrachtauto

De vrachtauto voor pakketpostbestelling uit 1929 is enkel in gebruik geweest in Amsterdam voor de ééntonslasten in de stad en voor de nachtritten.
Op de zij- en achterportier staat in wit "posterijen" weergegeven. Op de radiateur de naam van de bouwers in koper: "Chenard & Walcker". De typografie is voor die tijd modern en kan beschouwd worden als de 'tweede huisstijl' van de PTT.

schoudertas

Brede, zwartleren postbestellerstas met klep en een extra zwartleren binnenklep. Aan de zijkanten van de tas is een extra riem aangebracht die weer aan de schouderriem is bevestigd.
Aan de voorzijde van de tas zit een gesp en aan de klep een riem waarmee de tas kan worden gesloten. In de tas zit een leren vak dat met drukknopen kan worden dichtgedaan.

europazegels

De Europapostzegel uit 2008 heeft als thema 'de brief'. De brief als verbeelding van de belangrijkste taak van een postbedrijf: het bezorgen van de post, waarvan de brief een uitgesproken icoon is. Voor het uitbeelden van het thema kiest ontwerper Melle Hammer voor de algemene blanco envelop. Daaruit laat hij een smiley komen als begroeting aan de lezer. Hammer: "Door die keuze balanceert het ontwerp op de rand van de klassieke en de digitale wereld."

affiche luchtpost

Affiche uit 1930 naar ontwerp van Adriaan van 't Hoff ter promotie van de luchtpost. Het affiche heeft als titel: 'Postvluchten Nederland Ned. Indië Veertiendaagsche dienst'. Tegen een geelgekleurde hemel zien we een illustratie van een vliegtuig met draaiende propellers, die links het beeld in komt vliegen.

ptt kantooragenda

Na een afwezigheid van vier jaar brengt 'Het Staatsbedrijf der PTT' in 1947 wederom de kantooragenda uit voor het zaken- en bedrijfsleven. In deze agenda kan men informatie terugvinden over de posterijen, telegrafie, telefonie en telex. Deze informatie valt via een handig tabsysteem gemakkelijk te raadplegen.
De verfijnde opmaak van de kalender pagina's is van de hand van Jan Roëde. Foto's van Cas Oorthuys wisselen om de kalender pagina's om de vier à vijf pagina's af.

ptt kantooragenda

In de PTT kantooragenda 1965, bestemd voor de PTT-ambtenaren, heeft ontwerper Jurriaan Schrofer spreekwoorden van de dichter Jan G. Elburg verbeeld door fotografisch de letters te vervormen. Het ontwerp van deze kantooragenda wordt bekroond met de eerste prijs van het Gerrit Jan Thiemefonds.

inhuldigingszegel koningin

De inhuldigingszegel is in 1898 uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. De postzegel wordt ook wel 'Kroningszegel' genoemd. Prof. R. Stang maakt voor deze zegel een kopergravure naar aanleiding van een foto van koningin Wilhelmina. De uitbundige rand is door J. Vürtheim ontworpen en door W. Steelink gegraveerd. In 1899 en 1905 verschijnt een herdruk van deze postzegel met de waarden 2,5, 5 en 10 gulden.

affiche ptt-expositie

Affiche met als titel "De weg van het woord, P.T.T.-Tentoonstelling". Daarboven zien we tegen een groene achtergrond een karikatuur van een menselijk figuur die is samengesteld uit bedrijfssymbolen van het postbedrijf.
De met dit affiche aangekondigde tentoonstelling, met een oppervlakte van circa 1200 m2, wordt gehouden op de derde etage van De Bijenkorf in Den Haag. Getoond worden historische PTT-diensten, moderne kantoorinrichtingen en apparaten, waaronder de transorma-sorteermachine, teletypes, telefooncentrales en radiozenders.

affiche kinderpostzegels

Reclamebiljet met als titel "Koop kinderzegels help het kind". Het vlak is in tweeën verdeeld. Op het grote donkergrijze vlak is de serie kinderpostzegels van Gerrit Noordzij uit 1965 geplaatst. In de smalle lichtgrijze strook ernaast staan nadere gegevens over de velletjes kinderzegels.

affiche zomerzegels

"Zomerzegels dragen het stempel van vreugde". Deze tekst is zichtbaar op de adreszijde van een afbeelding van een brief onderaan het affiche. Op de brief staan twee gefingeerde postzegels. Deze zegels zijn?afgestempeld door de erboven afgebeelde stempel met een zon?erop.
Het ontwerp van het affiche is van de hand van Karel Suyling.

affiche kinderpostzegels

Tweezijdig bedrukt affiche met aan de voorzijde het opschrift "Kinderzegels". Tussen de tekst staan zeven 'zwevende' kubussen zoals deze ook voorkomen op de kinderpostzegels uit 1970.
Aan de achterzijde zien we 55 kubische voorstellingen met een verklarende tekst over de kinderpostzegels.
Het ontwerp van zowel het affiche als de kinderpostzegels is gemaakt door de architecten en vormgevers Willem Graatsma en Jan Slothouber.

affiche kinderpostzegels

Dit driehoekige affiche ontwerpt de ontwerpersgroep Wild Plakken in 1985 ter promotie van de ook door hen ontworpen serie kinderpostzegels. Het affiche is een uitvergrote afbeelding van de postzegel van 50+25 cent. Op deze zegel, als ook op het affiche, zien we een afbeelding van een contactslot met daarin een sleutel. Achter de sleutel bevindt zich een ingelijste foto van een kind met eronder het opschrift "Denk aan mij". Op deze wijze brengt Wild Plakken het thema van de kinderpostzegels van 1985 'Kind en Verkeer' in woord en beeld tot uitdrukking.

affiche gelukstelegram

Affiche naar ontwerp van Piet Zwart uit 1931 met diagonaal geplaatste titel: "Voor blijde dagen: gelukstelegrammen". De rechterzijde van het affiche is opgebouwd uit vier over elkaar geplaatste telegramformulieren. De linkerzijde van het biljet wordt gevuld met een fotocollage. De foto's in deze collage illustreren gebeurtenissen waarvoor men een gelukstelegram kan versturen. Te denken valt aan een geboorte, verjaardag of bruiloft. Over deze afbeeldingen heen zijn nog twee teksten geplaatst, waaronder de tekst: "De netto opbrengst komt ten goede aan Neerlands jeugd".

buitenwoningbrievenbus

Voor woningen die meer dan tien meter van de openbare weg zijn verwijderd, schrijft TNT Post een buitenwoningbrievenbus voor.
In 1971 ontwerpt Friso Kramer een buitenbus van groene kunststof in enigszins ellipsachtige vorm. De bovenzijde van de bus heeft twee scharnierende kleppen: een binnenklep met daarin de inwerpgleuf en een buitenklep met een om de bus passende rand. 
Aan de achterzijde is de bus voorzien van een zogeheten schuifzwaluwstaart met groef voor bevestiging aan een paal. De bus heeft aan de voorzijde enkele uitsparingen voor het aanbrengen van een naamplaatje en huisnummers.

trambrievenbus

In de twintigste eeuw is het naast het brieven posten in de trein ook mogelijk om een brief in een tram- of busbrievenbus achter te laten. De rode, rechthoekige brievenbus met uitstekend afdakje is aan de achterzijde van de tram of bus bevestigd. Onder de inwerpopening staat in wit het opschrift "Posterijen".
De trambrievenbus is met name in Amsterdam in gebruik bij de trams die tijdens hun route langs het centraal station rijden. Na hun ronde worden de brievenbussen bij het station door een postbeambte geleegd.

uniform

Het postuniform uit 1878 bestaat uit een jas, broek en pet. De jas heeft een staande, rond weggesneden kraag met rode bies. De jas heeft een in  V-vorm geplaatste dubbele rij van 6 knopen en lange wijduitstaande mouwopslagen met rode bies. Verder is de jas voorzien van een rugslip met split, roodgebiesde patjes, in de taille van de rug twee knopen en op de schouders losse, rood gebiesde passanten.
De heupbroek die erbij gedragen wordt, heeft een opgezette band met bandplooi. De pijpen van de broek zijn zonder omslagen, met een rode bies in de naad. Bij het uniform hoort een gevoerde pet van het Franse model kepi: een stijve opstaande rand, bol met kleine ronde naar voren hellende bodem, vooruitstekende laklederen klep met stormband, en als frontinsigne het posthoornembleem.

uniform

De PTT-bedrijfskleding uit 1928 bestaat onder andere uit een uniformjas, een broek en een pet. De jas met staande kraag heeft aan de voorzijde vijf koperen knopen met hierop een afbeelding van het rijkswapen. Verder heeft de jas twee opgestikte borstzakken, rechte mouwopslagen en op iedere schouder een losse epaulet (schouderbedekking).
De broek van donkerblauw laken heeft een zijnaad die is afgezet met een rode bies. De bij het uniform horende pet heeft een lakleren klep en is aan de voorkant voorzien van een koperen posthoorn. In 1939 is deze insigne vervangen door de letters PTT.

uniform

In 1964 bengt de PTT de laatste officiële reeks uniformkleding uit en dit maal gemaakt van kunstvezels. Het grijze uniform bestaat uit een jas, broek, pet, overhemd, stropdas, sjaal en handschoenen. Het PTT-logo van Harry Disberg uit 1957 staat op de knopen van het uniform afgebeeld.

bedrijfskleding

Het ontwerpbureau Hornes Brothers ontwerpt in 1982 een nieuwe kledinglijn voor de PTT die bestaat uit tientallen kledingstukken voor zowel mannen als vrouwen.
De bovenkleding bestaat uit een blauw met grijs colbert en een overhemd of shirt in lichtblauw. De lijn bestaat verder uit een uitgebreid assortiment van kledingstukken: broek, vest, spencer, trui, stofjas en overall.

bedrijfskleding

Voor de bedrijfskleding uit 1995 voor PTT Post beperkt ontwerper Clemens Rameckers zich tot twee kleuren: rood en bruin. De kleding voor het onderlichaam is geheel in bruin uitgevoerd, de bovenkleding bestaat uit een poloshirt, rood/bruin gestreept, of een wit overhemd met daarover een jack.
Verder ontwerpt Rameckers een zeer uitgebreid aanvullend assortiment aan kledingstukken, zoals blazers, schipperstruien, shirts in korte of lange mouw, pantalons, broekrokken, caps, mutsen, shawls, handschoenen, stropdassen, riemen, regenkleding, sokken en schoenen.
In 2002 wordt het kledingpakket aangevuld met nieuwe zomershirts en afritsbroeken. Als in dat jaar de naam PTT Post verandert in TPG Post wijzigt alleen het logo op de kleding.

uniformplaat

Nicolaas de Koo ontwerpt in 1938 een langwerpige uniformplaat ter vervanging van het model uit 1878. Op de uniformplaat is een koperreliëf geslagen met een voorstelling van het rijkswapen en de PTT-letters. De plaat is aan de achterzijde voorzien van een leren schildje met draaglus. De uniformplaat wordt op het uniform gedragen door PTT-medewerkers zoals postbodes en postbestellers. Ook door niet in uniform gestoken bestuurders van voertuigen van het postvervoer dragen de uniformplaat op hun kleding.

uniformplaat

Ellipsvormige uniformplaatje in helblauwe kleur met afgeronde hoeken. Wegens koperschaarste uitgevoerd in emaillen. Het plaatje, naar ontwerp van Nicolaas de Koo uit 1942, heeft een gele opdruk van een gestileerde Nederlandse leeuw met de letters PTT. De leeuw wordt omgeven door elf gele blokjes die de 11 provincies voorstellen. De binnenzijde is zwart gekleurd met achterop twee gemonteerde beugels voor de leren draaglus.
Het uniformplaatje wordt gebruikt in de bestelling door hulpkrachten die niet over een eigen uniform beschikken. De plaat wordt gedragen op de rever van de jas.

uniformplaatje

Ovaalvormig geelkoperen uniformplaatje waarop in rood koper het rijkswapen en het opschrift "posterijen" in hoog reliëf is aangebracht. De achterzijde van het plaatje is voorzien van een losse, door twee ogen gestoken koperen pen. De pen is bekleed met leer die aan de bovenkant uitloopt in een leren lus. Met de lus kan men het plaatje aan een knoop van het uniform bevestigen.

insigne

In 1865 wordt een uniform voor brievenbestellers ingevoerd, waarbij een pet behoord met een gekroonde posthoorn als
frontinsigne. In 1881 wordt dit frontinsigne vervangen door een nieuw model. Dit geelkoperen embleem heeft de vorm van een opengewerkte posthoorn.
Dit posterijen-insigne wordt van tot 1936 door beambten op de postkantoren, spoorwegpostkantoren en van postiljons op de postritten gedragen.
Het embleem zit op de voorkant van de uniformpet.

insigne

Geel koperen embleem gevormd door de Drie letters PTT, die zowel onder als boven met elkaar verbonden zijn. De belettering is van Nicolaas de Koo. Op de achterkant bevinden zich twee punten waar bevestigingsvleugeltjes aan vast zijn gelast waarmee men het embleem kan bevestigen.
Met de invoering van dit PTT-embleem uit 1936 krijgt iedere werknemer eenzelfde type insigne. Voor die tijd waren er verschillende soorten insignes.

insigne

Rond, verchroomd opengewerkt PTT-embleem op een rode kunstleren ondergrond. Aan de achterzijde is het insigne voorzien van twee splitpennen, bevestigd op een rond aluminium schijfje. Op deze manier kan het insigne bevestigd worden op de baret van een aankomende telegrambesteller.
De insigne maakt onderdeel uit van het uniform dat eind 1949 in gebruik wordt genomen als tijdelijke voorziening in het kledingprobleem voor jonge postbestellers.

afscheidspenning

Voor het afscheid van werknemers die gedurende een lange tijd in dienst zijn geweest van de PTT, ontwerpt H. van Lith in 1941 een speciale penning. Op de voorzijde van de penning staat een reliëf van een vrouwenfiguur in klassiek gewaad met in de rechterhand een lauwertak. Op het randschrift staat geschreven "Ten afscheid Staatsbedrijf der P.T.T.".
De keerzijde van de penning toont een Mercurius-figuur. Mercurius is de Griekse god van de handel, reizigers en winst. Hieronder wordt de naam van de betreffende ambtenaar en de datum van zijn in- en uitdiensttreding gegraveerd.

afscheidspenning

Om de traditionele Afscheidspenning voor het PTT-personeel nieuw leven in te blazen, ontwerpt edelsmid en sieradenontwerpster Françoise van den Bosch een achthoekige penning van roestvrij staal die in 1977 voor het eerst wordt uitgereikt. Voor het ontwerp neemt Van den Bosch elementaire vormen zoals de cirkel en het vierkant als uitgangspunt. De Afscheidspenning is gevat in twee segmenten die links en rechts over de penning heenschuiven. Op de bovenzijde van de penning staat "PTT". Op de onderzijde de naam van de werknemer van wie afscheid wordt genomen. De penning wordt gepresenteerd in een blauw aflopend doosje, gevoerd met zwart fluweel.

roodrunner

Om de mobiliteit van postbestellers binnen de stad te verhogen, introduceert PTT Post in 2001 de roodrunner. De door het Amsterdamse Springtime Industrial Design ontworpen roodrunner is voorzien van een elektromotor. Deze motor zorgt ervoor dat de postbesteller met minder energieverbruik grotere afstanden kan afleggen.
De postbakfiets heeft een metalen frame met voorop een kunststof bak met een laadvermogen van 125 kg. Het is een ergonomisch model waarbij met het sturen alleen de wielen draaien en niet de hele bak. Op deze manier hoeft de postbesteller zijn rug niet te belasten bij het sturen.

rijdend postkantoor

Eind jaren zestig van de twintigste eeuw vervangt de PTT de postkantoren waar weinig klanten komen door postagentschappen. Op sommige plaatsen in Nederland is het echter moeilijk om een geschikte plek voor deze postagentschappen te vinden. Om die reden gaat men op zoek naar andere mogelijkheden en wordt het mobiel postkantoor geïntroduceerd.
Het mobiel postkantoor rijdt van 1971 tot en met 1994 op vaste tijden naar vooraf gemelde plaatsen. In deze rijdende postkantoren kan de klant postzegels kopen, zijn brieven wegen en versturen.

pec

De PEC is een gestroomlijnd groen postrijtuig waarvan de eerste zes in 1938 in gebruik worden genomen. De PEC's hebben geen eigen aandrijving en moeten daarom worden gekoppeld aan een diesel- of elektrische trein. Om dit mogelijk te maken wordt een opklapbare koppeling ontworpen zodat het postrijtuig aan beide typen materieel gekoppeld kan worden. In de neus van de trein is voor deze koppeling een uitsparing gemaakt waar de PEC zijn bijnaam 'Deukneus' aan te danken heeft.
De letters PEC staan voor 'Postrijtuig' dat geschikt is voor 'Elektrische dienst' waar een toilet ('Closet') aanwezig is.

een kaartje,kleine moeite

Affiche met bovenaan de tekst "Een kaartje, kleine moeite" en onder "groot plezier". Tegen een zwarte achtergrond zien we twee kleurenfoto's die iets in stand zijn verschoven ten opzichte van elkaar. De bovenste toont een meisje, likkend aan een postzegel die zij op een kaart met windsurfers wil plakken. Op de onderste foto staat een wat oudere man afgebeeld die diezelfde kaart ontvangt.

affiche brieven met geld

Affiche met als titel "brieven met geld steeds laten aantekenen" en daaronder kleiner weergegeven "ook expresse brieven met geld". Op het affiche zien we rechts van de tekst een gestileerde postbesteller afgebeeld in groen met blauw. Zijn bovenlichaam wordt bedekt door een zeer grote envelop met afbeeldingen van bankbiljetten, een poststempel en twee postzegels. In het gezicht van de postbode valt in het groen het woord "zo" te lezen waarbij de 'o' tegelijkertijd een oog vormt. Met het woord "zo" en de wijzende vingers maakt de postbesteller duidelijk hoe men de brief moet versturen.

affiche juiste frankering

Liggend brievenbusreclamebiljet van Frits Stapel uit 1951 met turkooizen ondergrond. De titel luidt in het Engels, Nederlands, Duits en Frans: "Denk om de juiste frankering". Op het onderste gedeelte van het biljet zien we een wit vlak met daarin in vier talen de tarieven voor zowel prent- als briefkaarten. Rechtsboven op het vlak zit een gestileerde duif met een postzegel in zijn bek waar een groot vraagteken op staat.

postvliegtuig

Naast het postvervoer over land en zee wordt het vanaf 1933 mogelijk om post via de lucht te vervoeren. Het vliegtuig dat hiervoor wordt gebruikt, is de door Fokker ontworpen F18, beter bekend als de Pelikaan. Deze vrijdragende eendekker met snelle motor maakt in 1933 zijn eerste vlucht naar Batavia. Bij zijn terugkeer op Schiphol staan er 20.000 mensen om het vliegtuig te verwelkomen.
De maximum snelheid die de Pelikaan kan bereiken, is 245 km/u. Het toestel kan maximaal 7.550 kg meenemen. De F18 wordt ingezet om zowel post als personen snel naar en van Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) te vervoeren.

kinderpostzegels

Op de serie kinderpostzegels uit 1928 staan portretten van beroemde Nederlanders die met hun uitvindingen van groot belang zijn voor het welzijn van de mens. Deze wetenschappers zijn de genees- en scheikundige Herman Boerhaave (1668-1738), de natuurkundige Joannes Petrus Minckelers (1748-1824), de natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en de wis-, natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens (1629-1695).
De kunstenaar Jan Sluyters wordt gevraagd om de postzegels te ontwerpen. Sluyters baseert zijn tekeningen op bestaande schilderijen, litho's en foto's van de wetenschappers.

standaardmeubialir penaat

Rond 1921 ontwikkelt Willem Penaat PTT donker eiken meubilair voor de directievertrekken van het PTT hoofdbestuur. Dit meubilair staat bekend als Penaat-I. Tien jaar later vervaardigd Penaat een opvolger van dit meubilair. Penaat-II, zoals deze genoemd wordt, is gemaakt van blank eikenhouten.
De stoelen worden tot in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw gemaakt en zijn in gebruik in kantoor-, administratie- en vergaderruimtes van de PTT.

postboy

De postboy uit 1963 bestaat uit een metalen frame op twee paar verstelbare wielen. De achterwielen zijn groot en staan ver uit elkaar, de voorwielen zijn klein en staan dicht bij elkaar. De achterwielen kunnen tevens wijder uit elkaar en de voorwielen kunnen meer naar voren worden gezet.
Aan het frame kunnen de twee losse (oorspronkelijk grijze) tassen worden opgehangen. Aan de achterkant van het frame bevindt zich een verstelbare duwarm met handvat en handrem.

postboy

Ter vervanging  van het bestellerswagentje uit 1968 wordt in 1990 een postboy naar een ontwerp van Frans de la Haye op proef in gebruikgenomen. De postboy is geheel nieuw van opzet. Zo worden de losse tassen vervangen door een grote bak die met een draaibare klep kan worden afgesloten. Ondanks het onderscheidende ontwerp wordt de postboy niet verder in productie genomen omdat er slecht mee te manoeuvreren valt en er te weinig plek is voor de poststukken.

rijtuig postdienst

Tegen het einde van de negentiende eeuw neemt de hoeveelheid poststukken toe en wordt het vervoer daarom belangrijker. Zowel voor het transport van de poststukken van de brievenbus naar het kantoor als het vervoer van het postkantoor naar bijvoorbeeld een station worden de rijtuigen ingezet. Vanaf 1880 worden er ontwerpen gemaakt voor verschillende modellen postrijtuigen. Het rijtuig Model E is het grootst en dateert uit 1903.

4cm vrij baan voor de post

Piet Zwart ontwerpt in 1934 het affiche voor de reclamecampagne '4 cm vrij baan voor de post'. Op het affiche staan rechts twintig voorbeelden van de juiste wijze van adresseren, indelen en bedrukken van briefpapier en enveloppen. Links staan de aanwijzingen bij de afbeeldingen in blauwe tekst gedrukt. De achtergrond van het affiche wordt gevormd door een grote 4.
Voor dezelfde campagne ontwerpt Zwart ook de brochure 'Geef de post 4 cm vrij baan'.

affiche post uw brieven

Reclamebiljet met een in rood en blauw uitgevoerde illustratieve voorstelling. Op het biljet zien we een briefpostende man die door een vliegende postbode naar een brievenbus wordt geduwd. De brievenbus lacht de man met open mond toe.
Boven en onder de afbeelding staat de volgende tekst te lezen: "Post uw brieven zoodra ze gereed zijn".

affiche kinderpostzegels

Brievenbusbiljet ter promotie van de weldadigheidspostzegels voor het kind uit 1947. Wim Brusse plaatste links een verkleinde weergave van het voor deze kinderpostzegels gebruikte affiche. Op deze afbeelding staan de twee foto's van Eva Besnyö die op de kinderzegels staan afgebeeld. De foto's zijn in onregelmatige getande vierhoeken geplaatst op een in vieren gedeelde achtergrond. De achtergrond bestaat uit voorstellingen van een vliegtuig, huizen, een zeilboot en korenaren.
Op het biljet staat verder wat de waarde en de prijs van de kinderzegels zijn en waar ze verkrijgbaar zijn.

affiche posttarieven

Paars affiche met rechtsboven in het Nederlands, Frans, Duits en Engels "Posttarieven". In hardroze staat eronder het PTT-logo naar ontwerp van Harry Disberg. Op het onderste gedeelte van het affiche staan de posttarieven voor verschillende diensten en voor verschillende bestemmingen, ook afgedrukt in vier talen. 

affiche postbusnummers

Eenvoudig vormgegeven brievenbusbiljet ter bevordering van het vermelden van postbusnummers. Tegen een roodbruin gekleurde achtergrond staat in het geel de tekst: "Houders van een postbus ontvangen de voor hen bestemde post het liefst daarin. Vermelding van het postbusnummer is daarvoor gewenst." Boven de tekst staat een afbeelding van een postbussleutel. Onder de tekst een liggende brief met adressering. Hieronder de dringende oproep: "werkt mee met PTT!"

affiche juiste adressering

Affiche van ontwerper Leendert van Pelt. Op een heldere wijze toont hij de volgende boodschap: "Stuur uw post niet een doolhof in. Adresseer juist volledig en duidelijk". Onder de tekst staat een grafische afbeelding van een brief zonder adres in het midden van een gouden doolhof. De postzegel op de envelop is uitgevoerd in 'PTT-rood'.

affiche juiste adressering

Affiche naar ontwerp van Hermanus Berserik met de tekst "Geef de post geen raadsels op - adresseer juist en volledig". Op het affiche zien we een postbode naast zijn fiets staan met een brief in de hand. Op deze brief staat in plaats van het adres een kruiswoordpuzzel. De boodschap wordt op deze wijze op illustratieve wijze door Berserik in beeld gebracht.

postzegelautomaat eggink

Eén van de eerste ontwerpen voor een Nederlandse postzegelautomaat is van de hand van W. Eggink uit 1908. Hij ontwerpt een op een houten voetstuk geplaatste kast met op de kap het rijkswapen. De zwartgelakte voorzijde bestaat uit drie gleuven voor munten, emaillen plaatjes met opschriften en een messing dop. Onderaan de voorzijde bevindt zich een open zegel- en muntbak.
De postzegelautomaat is uiteindelijk nooit in productie genomen. Tijdens de proefperiode in het postkantoor in Haarlem slikt hij eerst al het geld in zonder postzegels af te leveren. Na reparatie geeft hij zowel de zegels als het geld terug...

postzegelautomaat abel

Staande postzegelautomaat uit 1912 met plaatstalen kast met ronde kap. De voorkant bestaat uit een bovendeur en een uitneembare onderhelft.
Aan de voorzijde van de deur bevindt zich een geëmailleerde plaat met opschrift, een gleuf voor munten, een drukknop, een raampje met een exemplaar van de te verkrijgen postzegel en een zegelbak. In het onderste gedeelte, dat aan de binnenzijde is vergrendeld, is een klep aangebracht, waarachter zich de muntbak bevindt.

postzegelautomaat

Rechthoekige, blauwe postzegelautomaat uit 1936 naar ontwerp van Anton Kurvers. De kast wordt (met uitzondering van de onderkant) omrand door een halfronde band ter voorkoming van inregenen.
Bovenaan de automaat staat "Posterijen". Daaronder bevindt zich een klein venstertje met glas waarin wordt aangegeven of de automaat in werking is of niet.
Tevens voorzien van een regenkap is de opening voor geldinworp. Andere elementen op de postzegelautomaat zijn een plaat met aanwijzingen voor bediening, een slingerkruk om de zegels te verkrijgen en een zegeluitnamebakje.

postzegelautomaat

De okergele mechanische postzegelautomaten van de Duitse fabrikant Klüssendorf verschijnen in 1963 in het straatbeeld van Nederland. Vaak in combinatie met een briefkaart- en geldwisselautomaat worden de postzegelautomaten geplaatst om het publiek ook buiten openingstijden van de postkantoren van dienst te kunnen zijn.

postzegelautomaat

Een nieuw type postzegelautomaat van het merk Klüssendorf wordt op 22 augustus 1989 in gebruik genomen. Vernieuwend voor deze automaat is het feit dat de waardeaanduiding van de postzegel door de klant wordt gekozen. Vervolgens wordt de waarde op een zegel gedrukt in plaats van dat er vooraf gedrukte zegels worden afgegeven.
De donkerblauwe, rechthoekige postzegelautomaat heeft links aan de voorzijde een uitvoerige gebruiksaanwijzing, rechtsboven een metalen plaat met een uitsparing voor de muntinworp, daaronder een buitenbedrijfaanduiding en een LCD-display met daaronder de tariefkosten en de hersteltoets. Het uitgiftebakje bevindt zich onderaan.

postkantoor amersfoort

Het postkantoor in Amersfoort heeft een typische neorenaissancestijl die kenmerkend is voor de architectuur van rijksbouwmeester Cornelis Peters. De bouw van het postkantoor aan de Kortegracht 7 start op 1 november 1890. De opening van het gebouw vindt twee jaar later plaats. Na verloop van tijd wordt het naburige pand, nummer 5, bij het postkantoor getrokken. Het postkantoor verhuist in 1961 naar de stadsring waarna in 1964 het pand aan de Kortegracht wordt gesloopt.

postkantoor dordrecht

Het Dordrechtse postkantoor dat in 1905 op de plaats van het Bagijnhof wordt neergezet, is van het ontwerp van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. In zijn ontwerp heeft hij kenmerken van Dordtse gevels en renaissancistische bouwstijl terug laten komen. Typerend voor deze bouwstijl is de korfboog op de consoles boven de ramen, die bij elke verdieping een halve steen naar voren komt. Op deze manier lijkt de gevel naar voren te hellen.
Het postkantoor blijkt in 1975 te klein te zijn en het postkantoor verhuist. In hetzelfde jaar wordt het postkantoor gesloopt; iets wat veel Dordtenaren betreurt.

stationspostkantoor

Het door de rijksbouwmeester G.C. Bremer ontworpen Haagse stationspostkantoor - voltooid in december 1949 - is het eerste verdeelcentrum waar 's nachts post per trein wordt afgeleverd. De bouw start in 1940, maar wordt in 1941 stilgelegd. Na de oorlog wordt het werk hervat en in december 1949 kan het gebouw in gebruik worden genomen.
Het stationspostkantoor heeft een zeer gunstige ligging aan zowel het spoor als de autoweg.

postkantoor rotterdam

De architecten Evert en Herman Kraaijvanger krijgen in 1954 van PTT de opdracht om een gebouw te ontwerpen speciaal voor het mechanisch sorteren van de post. In verband met de grootte van de sorteermachines ontwerpen Kraaijvanger en Kraaijvanger grote ruimtes die door zo min mogelijk kolommen worden onderbroken.
Door de wijze waarop het stationspostkantoor is opgebouwd uit bakstenen, glas en beton is het een typisch voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur.

autopostkantoor nr. 1

In 1939 wordt voor het eerst het Autopostkantoor nr. 1 naar ontwerp van Nicolaas de Koo in samenwerking met de Rijks Automobiel Centrale in gebruik genomen.
Het Autopostkantoor nr. 1 bestaat uit een trekker van Chevrolet en een oplegger. In afgekoppelde stand kan men aan de voorzijde acht schrijftafels uitschuiven. Aan de achterzijde zijn drie geluiddichte telefooncellen ingebouwd. Aan de tweede lengtezijde zijn een briefkaartenautomaat en twee postzegelautomaten aangebracht. Over de lengte van het felrood geschilderde autopostkantoor staat in gouden letters "Post-Telegraaf-Telefoon".

autopostkantoor nr. 2

Het ontwerp en de vormgeving van het Autopostkantoor nr. 2 is van Nicolaas de Koo. Autopostkantoor nr. 2 is voor het eerst ingezet tijdens de TT-races van Assen op 28 juni 1952. Het is uitgerust met drie loketten, een brievenbus, drie postzegelautomaten, een telex en drie telefooncellen.
Het postkantoor, dat een gewicht van 19 ton had, was te duur en te onpraktisch in gebruik. Het voertuig wordt daarom in 1970 verkocht aan Circus Toni Boltini, waar het als kassawagen dienstdeed.

postkantoor de klerk

Met golvende daken, witte kozijnen en expressionistisch vormgegeven bakstenen muren weet Michiel de Klerk in 1913 blokken met arbeiderswoningen neer te zetten die niet alleen functioneel zijn, maar er ook nog eens mooi uitzien. Aan de kop van het beroemdste complex genaamd 'Het Schip' in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam bevindt zich het postkantoor van de PTT. Hiervoor ontwerpt De Klerk niet alleen de buitenkant maar ook het interieur. Een bijzondere indeling en tegelwanden die van paars naar lavendelblauw verlopen, geven de binnenkant een bijzondere uitstraling.

kortenaerkade 11 en 12

Omstreeks 1919 is het aantal personeelsleden op het hoofdbestuursgebouw van PTT in Den Haag enorm toegenomen en uitgewaaierd over verschillende gebouwen aan de Parkstraat, de nabijgelegen Kazernestraat en het Noordeinde. Het plan ontstaat om alle afdelingen samen te brengen in een nieuw gebouw. Dit worden twee monumentale panden aan de Kortenaerkade 11 en 12 naar ontwerp van D.E.C. Knuttel, M.J. Granpré Molière en G.C. Bremer.

hoofdpostkantoor amsterdam

Het Amsterdamse hoofdpostkantoor, dat is ontworpen door Cornelis Peters, is in de periode van 1895 tot 1898 gebouwd. Het postkantoor grenst aan de Nieuwezijds Voorburgwal (voorzijde), Raadhuisstraat (zijkant) en de Spuistraat (achterkant). Het gebouw heeft drie etages onder een groot dak met steile dakvlakken. Bijzonder aan het gebouw zijn de verschillende torens met hun peervormige bekroning en de talrijke gebeeldhouwde versieringen.
In 1988 is het hoofdpostkantoor verkocht aan Lars-Erik Magnusson, die het gebouw reconstrueerde tot een winkelcentrum: Magna Plaza.

beatrixpostzegel

Ter ere van de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 verschijnt in 1981 de Beatrixzegel. De postzegels zijn het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen kunstenaar Peter Struycken, typograaf Gerard Unger en fotograaf Vincent Mentzel.

tuberculosezegel

In 1906 ontwerpt Antonius Johannes Derkinderen de eerste weldadigheidszegels die door H. Raeder wordt uitgewerkt tot een houtgravure. Deze bijzondere zegels laten het Nederlandse wapen zien, omgeven door de symbolen voor de genezing van tbc, namelijk licht, lucht en levenskracht. Boven op de waarde van deze zegels betaalt men een toeslag (het dubbele van de nominale waarde) die ten goede komt aan de Amsterdamsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose.

prijsvraag postzegels

In november 1918 krijgt de minister van Waterstaat König een brief van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.). In deze brief wijst het V.A.N.K. de minister erop dat de zegels die op dat moment in omloop zijn 'zelfs (de) bescheiden eisen van schoonheid' missen. Om die reden schrijft de PTT op 28 juni 1920 een prijsvraag uit voor het ontwerpen van nieuwe frankeerzegels.
De winnende ontwerpen zijn van de hand van N.J. van de Vecht, S.H. de Roos en M. de Klerk. Op de 1 en 2,5 cent-zegels staan respectievelijk een afbeelding van een leeuw en een posthoorn met het rijkswapen. Op de 4 cent-zegel staat het waardecijfer omkaderd in het midden van de zegel.

jubileumzegels

Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 worden twee postzegels uitgegeven. De zegels zijn ontworpen door Willem van Konijnenburg en Jan van Krimpen verzorgt de letters en cijfers. Het eerste ontwerp toont een tronend figuur met scepter en rijksappel. Het tweede ontwerp toont een portret van koningin Wilhelmina, dat gebaseerd is op de portretfoto gemaakt door de hoffotograaf H. Deutmann.

vliegende duif

De permanente cijferzegel van Chris Lebeau wordt in 1924 door de PTT uitgegeven. De postzegel is 24 jaar in gebruik (1924-1948) en staat bekend onder de naam 'Vliegende duif'. Deze duif staat op stylistische wijze weergegeven boven de waardeaanduiding op de zegel.
De postzegel verschijnt met verschillende waarden in diverse kleuren.

tooropzegels

De liefdadigheidszegels van 1923 zijn ontworpen door Jan Toorop. De serie bestaat uit twee postzegels van 2 en 10 cent, waarop 5 cent toeslag wordt berekend. Op de postzegelserie staat een symbolische voorstelling van 'geven en ontvangen'. De zegel van 2 cent verbeeldt een man die 'geeft' aan een witte en een zwarte vrouwenfiguur. Links op de afbeelding staan planten in knop, rechts planten zonder knop als symbool van leven en dood. De zegel van 10 cent laat een gevende en ontvangende vrouw zien, met op de achtergrond abstracte decoraties.

goudsche glazen

De in 1931 speciaal uitgegeven serie postzegels 'Goudsche Glazen' hebben een toeslag die ten goede komt aan het Fonds tot Herstel van de Goudsche Glazen. Deze beroemde glas-in-loodramen bevinden zich in de Sint Janskerk te Gouda. 
Piet Zwart ontwerpt twee zegels met eenzelfde compositie waarin hij gebruik maakt van fotocollages. Op de 1,5-centzegel zien we een afbeelding van de kerkramen. Hier overheen plaatst Zwart een detailfoto van het buigen en vastleggen van het lood om een stuk gebrandschilderd glas.

kinderpostzegels

Het thema van de kinderpostzegels van 1931 is 'Het gehandicapte kind'. Gerard Kiljan maakt in zijn ontwerp gebruik van het nieuwe medium fotografie. De postzegels beelden achtereenvolgens de volgende onderwerpen af: 'Doof kind' (1,5 cent), 'Achterlijk kind' (5 cent), 'Blind meisje' (6 cent) en 'Verwaarloosd kind' (12,5 cent).

koningszegel

Het ontwerp met de beeltenis van koning Willem III is gemaakt door J.W. Kaiser die ook de staalgravure hiervoor heeft gemaakt. Het portret van de koning wordt ingekaderd door een wat vrij maar toch symmetrisch opgezette omlijsting. In de omlijsting is het woord 'postzegel' opgenomen als ook de waardeaanduiding. Deze eerste zegel van koning Willem III is zonder tanding. Het ontwerp van Kaiser heeft neo-classistische karaktereigenschappen wat aansluit bij de opvattingen over vormgeving halverwege de negentiende eeuw.

germaanse symbolen

Ter aanvulling op de Vliegende duif-zegels van Chris Lebeau, geeft de PTT in 1942 aan ontwerper Pyke Koch de opdracht om een nieuw type cijferzegel te ontwerpen.
Koch ontwerpt zeven zegels in de kleuren grijs, rood, blauw en groen. Op de zegels staan Germaanse symbolische afbeeldingen van een waterpaard, een driekronenboom (variant van de levensboom), twee zwanen, levensboom met twee zonnevogels, de slangenboom (ook een variant van de levensboom), een ruiter te paard en twee steigerende schimmels.

cijfelzegels

Na de Tweede Wereldoorlog wordt Jan van Krimpen benaderd om een nieuwe reeks cijferzegels te ontwerpen. Centraal staat een deftig vormgegeven cijfer dat de waarde van de postzegel aanduidt. De zwierige lijnen aan de zijkanten van de zegel lijken een bijna 'natuurlijk' voortbrengsel uit de schreef van de letter N. De symmetrisch opgebouwde slingers vormen een decoratieve omlijsting om de waardecijfers van de zegels.

kinderpostzegels

Op de kinderpostzegels van 1947 staan twee foto's van fotograaf Eva Besnyö waarin de zorg om kinderen centraal staat. De zegels van vier, zeveneneenhalf en tien cent (plus toeslag) tonen een foto van een baby "(...) want hoe welgesteld ook, een baby blijft een hulpbehoevend schepseltje," aldus Besnyö. Op de zegels van twee en van twintig cent (plus toeslag) zien we drie kinderen, waarvan de oudste de andere twee lijkt te bemoederen. De typografie is verzorgd door Wim Brusse.

zomerzegels

Voor de zomerzegels van 1949 wordt de kunstenaar Paul Citroen gevraagd om op een zomerse wijze het Nederlandse leven weer te geven. Zo zien we op de 5 + 5 cent-zegel een stel wandelaars door een korenveld lopen, op de 6 + 4 cent-zegel kampeerders voor hun tenten zitten, op de 10 + 5 cent-zegel een meisje die de oogst binnenhaalt en op de 20 + 5 cent-zegel zeilschepen op het water varen.
De zegels hebben een illustratief karakter en zijn afwisselend in één of twee kleuren gedrukt.

kinderpostzegels

De kinderpostzegels van 1951 zijn van de hand van fotograaf Cas van Oorthuys. Op de kinderpostzegels zien we foto's van blije, lachende jongens en meisjes met op de achtergrond afbeeldingen in de sfeer van de wederopbouw in Nederland. Zo zien we ondermeer een jongen voor in aanbouw zijnde huizen (5 + 3 cent), een jongen bij fabrieksschoorstenen (10 + 5 cent) en een meisje met op de achtergrond een modern huizencomplex (20 + 7 cent) .
De typografie is verzorgd door Mart Kempers.

zomerzegels

De zomerzegels van 1959 zijn ontworpen door Lex Horn. Op de vijf zegels zien we voorstellingen die allemaal een raakvlak hebben met de Deltawerken: 'Caisson met slepers' (4 + 4 cent), 'Baggermolen' (6 + 4 cent), 'Rijshoutwerkers' (8 + 4 cent), 'Draglines' (12 + 9 cent) en 'Zandspuiten' (30 + 9 cent).

gelegenheidszegels

De door Otto Treumann ontworpen postzegels van 1962 verschijnen ter gelegenheid van de voltooiing van de automatisering van het Nederlandse telefoonnet. De zegel van 4 cent verbeeldt een kiesschijf van een telefoon. Op de zegel van 12 cent zien we een overzicht van het landelijk telefoonnet in de vorm van de telefoondistricten die de centrales in hun districten straalsgewijs bedienen. De zegel van 30 cent is een symbolische voorstelling waarop een grote boog en een halve kiesschijf te zien zijn.

herdenkingszegel ipo

 

Ter gelegenheid van het feit dat het op 11 mei 1963 100 jaar geleden is dat het eerste internationaal postaal overleg te Parijs plaatsvindt, geeft de PTT in 1963 een speciale herdenkingszegel uit. Deze zegel is naar een ontwerp van Wim Crouwel, die het 100-jarig bestaan van het internationaal postaal overleg symbolisch weergeeft met een witte cirkel. De cirkel plaatst Crouwel voor een horizon, zodat een ruimtelijke achtergrond op de zegel ontstaat.

 

spoorweg-jubileumzegels

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Nederlandse Spoorwegen brengt PTT in 1964 twee speciale postzegels uit. Beide zegels zijn naar ontwerp van fotograaf Cas Oorthuys. De zegel van 15 cent toont de lichtseinen van een moderne stationsbeveiliging. Op de zegel van 40 cent heeft Oorthuys een elektrisch treinstel type 1964 geplaatst.
Naast de landsaanduiding en het waardecijfer staat op allebei de zegels de tekst "125 jaar Spoorwegen" vermeld.

herdenkingszegels wo2

In 1965 verschijnen drie bijzondere frankeerzegels waarmee het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Deze zegels zijn ontworpen door Otto Treumann. Op de zegels staan drie oorlogsmonumenten tegen een egale achtergrond afgebeeld: 'Gevallenen' in Waalwijk van John Raedecker (7 cent), 'Dokwerker' in Amsterdam van Mari Andriessen (15 cent) en 'Verwoeste stad' in Rotterdam van Osip Zadkine (40 cent). De drie monumenten komen twee keer voor op de zegels, één keer op de voorgrond en één keer op de achtergrond.

kinderpostzegels

Voor de kinderpostzegels van 1965 werden tekeningen gebruikt die gemaakt zijn door vijf kinderen in de leeftijd van zeven tot elf jaar. Ontwerper Gerrit Noordzij verzorgt de belettering, kleurstelling en plaatsing van de tekening in het postzegelvlak.

zomerzegels

De zomerzegels van 1967 hebben als thema 'Strandvondsten'. Zo vinden wij op deze zegels afbeeldingen van wulkeieren, een wulk (een zeeslak met een torenachtig huisje), een mosselschelp met zeepokken, een kwal en een krab terug.
Ontwerper Auke de Vries geeft zijn strandvondsten weer op versimpelde wijze in vorm en tegenvorm. De achtergrond wordt, met uitzondering van de 20 + 10 cent-zegel, gevormd door de golvende lijnen van de zee.

kinderpostzegels

De kleurrijke kinderpostzegels van 1968 zijn ontworpen door Ootje Oxenaar. Het thema van deze reeks zegels is 'Sprookjesfiguren'. Op de zegels zien we onder meer een kabouter zittend op een blad, een heks die in pan met een brouwsel aan het roeren is en een vuurspuwende draak. De zegels hebben een illustratief karakter en zijn ieder uitgevoerd in twee kleuren.

herdenkingszegel iao

Jurriaan Schrofer ontwerpt in 1969 voor de herdenkingszegel van het 50-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie een postzegel met een optisch effect. Als je de zegel van dichtbij bekijkt, lees je "1919internationalearbeidsorganisatie1969" en van een afstand zie je de afkorting "iao" en "nederland 45c".

kinderpostzegels

De kinderpostzegels die de PTT in 1969 uitbrengt, zijn gemaakt naar ontwerp van Dick Bruna. Bruna tekent vijf verschillende postzegels met zingende, musicerende en dansende kinderen. Met slechts enkele lijnen weet Bruna in zijn eigen stijl een postzegelontwerp neer te zetten dat tot de verbeelding spreekt van zowel jong als oud.

kinderpostzegels

De in 1970 uitgegeven kinderpostzegels hebben als thema 'Het kind en de kubus'. Voor dit thema is gekozen omdat het kind, zoals het aan het begin van het leven staat, elementair van vorm is. Ook de kubus heeft een elementaire vorm die vele variaties mogelijk maakt. De ontwerpers van de kinderpostzegels, de architecten William Graatsma en Jan Slothouber van het Centrum voor Cubische Constructies, zijn gefascineerd door de combinatie kubus-en-kleur. In hun ontwerp voor de zegel symboliseert het ogenschijnlijk simpele blokje de kleuren van levenslicht en de oervorm van de jeugd.

rode kruiszegels

De rode kruiszegels zijn in 1972 ontworpen door Marte Röling. Op de zegels van 20, 25 en 45 cent plaatst zij een cirkel die een venster vormt naar de activiteiten van het Rode Kruis. Ook kan de cirkel worden gezien als een wereldbol ten teken van het wereldwijde werk van de organisatie.
Door de toegenomen inflatie is de PTT in 1972 genoodzaakt om de tarieven te verhogen. Om die reden worden er naast de drie weldadigheidszegels ook een bijplakzegel van 5 cent te ontwikkeld. Op deze zegel staat een beeldvullend rood kruis afgebeeld.

zomerzegels

De zomerzegels van 1972 zijn gewijd aan twee belangrijke culturele evenementen in Nederland: de Floriade en het Holland Festival. Voor de Floriade ontwerpt Dick Elffers een stilleven van verschillende soorten fruit. De andere Floriade-zegel is een bloemenzegel van opeengestapelde cirkels in heldere kleuren.
Ook in heldere kleuren uitgevoerd zijn de zegels voor het Holland Festival. Deze zegels verbeelden op abstracte wijze een landschap (30 + 15 cent) en een afgeleide van de grondvorm van een snaarinstrument (45 + 25 cent).

tennispostzegel

In 1974 geeft de PTT twee sportzegels uit. Marte Röling ontwerpt de tennispostzegel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Lawn Tennis Bond. Op deze zegel staat het moment afgebeeld waarop de tennisbal wordt opgegooid voor de service. De postzegel verschijnt samen met een voetbalzegel, ontworpen door Jan Boterman, ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland.

cijferzegels

In 1976 verschijnen de cijferzegels naar ontwerp van Wim Crouwel. De elf postzegels van deze nieuwe serie hebben diverse waarden en zijn in verschillende kleuren uitgevoerd. De cijferzegels van Crouwel volgen de cijferzegels van Jan van Krimpen uit 1946 op.

75 jaar knvd

In 1976 brengt PTT een speciale zegel uit ter ere van het 75-jarig jubileum van het Koninklijke Nederlandse Verbond van Drukkerijen. Ontwerper Willem Sandberg ziet als de kern van het drukkersverbond de functie van het gedrukte woord. Voor de zegel bedenkt Sandberg de slagzin 'Drukkunst brengt boodschap van één aan velen'. Deze slagzin plaatst hij uiteindelijk zonder het woord 'brengt' op de zegel.
Bij het zoeken naar een sprekende vorm om de boodschap uit te beelden, komt Sandberg op het silhouet van een man. De man als enkeling die tot velen spreekt, staat afgebeeld met een opgeheven hand.

introductie postcode

Ter ondersteuning van de campagne om de postcode voor algemeen gebruik bij het publiek te introduceren, brengt PTT Post in 1978 een speciale postzegel uit.
Samen met Gert Dumbar ontwerpt René van Raalte twee zegels met 'vriendelijke', schrijvende handen. Hiermee willen zij benadrukken dat de postcode niet alleen voor het zaken- en bedrijfsleven is, maar voor iedereen die schrijft en post verstuurt.
Op beide zegels staat het woordmerk "postcode" afgebeeld, dat speciaal voor de introductiecampagne is ontworpen. De typografie van dit ontwerp is gebaseerd op de tanding van een postzegel.

kinderpostzegels

De kinderpostzegels van 1979 staan in het teken van 'Het jaar van het kind'. Fotograaf Willem Diepraam krijgt de opdracht om vier onderwerpen uit te beelden: het recht op bescherming (40+20 cent), het recht op medische verzorging (45+20 cent), het recht op voedsel (55+20 cent) en het recht op onderwijs (75+25 cent). Diepraam ontwerpt de postzegels in samenwerking met Jan van Toorn.

nederlandse politici

PTT brengt in 1980 een serie van drie bijzondere postzegels uit gewijd aan bekende, niet meer in leven zijnde nederlandse politici. A.F. de Savornin Lohman (1837-1924), P.J. Oud (1886-1968) en P.J. Troelstra (1860-1930).
Ontwerper Jan van Toorn wil de politieke stromingen van deze parlementariërs verduidelijken door in elk portret de stoel van de voorzitter van de Tweede Kamer te plaatsen, gezien vanaf de huidige plaats van de stromingen in de Kamer.

reddingsmaatschappij-zegel

Op 14 oktober 1824 vergaat voor de kust van het West-Friese Huisduinen het fregat 'De Vreede'. Dit is voor initiatiefnemers in Amsterdam en Rotterdam de aanleiding om in datzelfde jaar voor zowel Noord- als voor Zuid-Holland ieder een reddingsmaatschappij op te richten.
Om het 100-jarig jubileum te vieren, brengt de PTT in 1924 twee zegels uit. P.A.H. Hofman maakt voor de 2 cent-zegel een gestileerde afbeelding van schepen op een onstuimige zee. Op de 10 cent-zegel staat een gereedliggende reddingsboot weergegeven. Bijzonder aan deze serie is dat op beide zegels niet dezelfde gegevens staan vermeld. Zo ontbreekt op de 2 cent-zegel 'Nederland' en op de 10 cent-zegel '1824-1924'.

zomerzegels

`Het nieuwe Nederlandse landschap'. Zo luidt het thema van de zomerpostzegels uit 1981. Kunstenaar Ger Dekkers maakt voor deze serie zegels vier foto's van Nederlandse polderlandschappen. Op de 45 + 20 cent-zegel zien we een drooggevallen kwelder bij eb. Een dijk, die in eerste instantie het opdringende water een halt moet toeroepen, maar later ook voor het inpolderingswerk wordt gebruikt, siert de 55 + 25 cent-zegel. Op de 60 + 25 cent-zegel staat een afwateringsgreppel afgebeeld. En op de laatste zegel zien we een afbeelding van een zogeheten cultuurlandschap, zoals in dit geval landbouwgrond.

europazegels

In 1983 geeft PTT Post twee Europa-CEPT-postzegels uit met als onderwerp 'Grote werken van de menselijke geest' waarbij de nadruk ligt op communicatie.
Op de 50 cent-zegel plaatst ontwerper Jaap Drupsteen een deel van een krantenpagina. De koppen op deze pagina hebben betrekking op het 75-jarig jubileum van de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers.
Op de 70 cent-zegel zien we de Europese communicatiesatelliet ECS in een baan om de aarde. Rechtsbovenin staan de vlaggen afgebeeld van de landen die deelnemen aan de Europese telecommunicatiesatellietorganisatie EUTELSAT.

luther-zegel

Ter herdenking van de vijfhonderdste geboortedag van de kerkhervormer Maarten Luther brengt PTT Post in 1983 een speciale gedenkzegel uit. Voor het ontwerp van deze zegel kiest grafisch vormgever Kees Nieuwenhuijzen niet voor een standaardbeeld, zoals een portret van Luther, maar voor een symbolisch in tweeën gescheurd donker grijs vlak. Hiermee wil hij de turbulente tijd waarin Luther leefde visualiseren. Bij de scheur zette hij in vel oranje de handtekening van Luther met daaronder zijn geboorte- en sterfdatum.

kinderpostzegels

Het thema van de in 1984 uitgegeven kinderpostzegels luidt 'Het kind en het stripverhaal'. Ontwerper Joost Swarte geeft het kind weer als volwassene en de volwassene als kind. Hij doet dit in een rollenspel, in de vorm van plaatjes uit een stripverhaal. Voor deze postzegelserie maakt Swarte geen gebruik van bestaande stripfiguren, maar ontwerpt hij nieuwe figuren. Op deze manier komt het accent te liggen op het medium stripverhaal zelf.

bedreigde dieren

Op 10 september 1985 geeft de PTT een serie postzegels uit met als onderwerp: 'Bedreigde dieren'. Anthon Beeke ontwerpt de twee postzegels met daarop de bruinvis (50 cent) en de zeehond (70 cent).

kinderpostzegels

De serie kinderpostzegels van 1985 is naar ontwerp van het ontwerperscollectief Wild Plakken. Het thema van de zegels van dit jaar is 'Kind en verkeer'. Aan de ene kant wordt dit thema in beeld gebracht door de volwassene te confronteren met de onbezorgdheid van een kind. Aan de andere kant zien we het thema ook terug in de vorm van het verkeer als een riskant spel gezien vanuit de ogen van een kind.
Elk ontwerp is door Wild Plakken in een alarmerende driehoeksvorm geplaatst tegen een witte achtergrond.

50-jarig huwelijk

Op 6 januari 1987 geeft de Nederlandse PTT een speciale zegel uit ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van de Koninklijke Hoogheden prinses Juliana en prins Bernard der Nederlanden. Op de zegels zien we een foto van het koninklijk paar genomen tijdens hun verlovingstijd in de tuin van Paleis Soestdijk.
In het ontwerp mag er volgens ontwerper Pieter Brattinga geen goud ontbreken, gezien de symboliek van het huwelijk. Over de foto plaatst Brattinga om die reden gouden banden waardoor de zegel in verbinding komt te staan met de andere zegels op het postzegelvel.

decemberzegels

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse postzegel verschijnt in de maand december 1987 de bekende decemberzegel. Tegen een gereduceerd tarief van 50 cent kan het Nederlandse publiek kerst- en nieuwjaarskaarten versturen met deze zegel.
Ontwerper Henk Cornelissen krijgt de opdracht om een zo neutraal mogelijke zegel te ontwerpen. Een zegel die zowel christenen als joden, islamieten en niet-gelovigen aanspreekt. Cornelissen kiest er voor om op de zegel het licht als in een ster te verbeelden.

kinderpostzegels

Het thema van de kinderpostzegels van 1987 luidt 'Kind en beroep'. Wat willen kinderen later worden? Ontwerper Charlotte Mutsaers kiest ervoor om mannelijke beroepen door vrouwen te laten uitvoeren. Het is de vrouw ter land, ter zee en in de lucht geworden in de beroepen als houthakker, matroos en piloot. Zo maakt de houthakker volgens Mutsaers niet alleen korte metten met een zieke boom "maar ook met een te lieflijk vrouwbeeld".

rode kruiszegels

Voor de rode kruiszegels uit 1987 is ervoor gekozen de binnenlandse activiteiten van de stichting onder de aandacht te brengen. Grafisch vormgever Max Kisman ontwerpt naar aanleiding van dit thema drie zegels: 'telefooncirkels', 'vrijwilligerswerk' en 'bloedtransfusie'.
Als uitgangspunt voor deze zegels hanteert Kisman een eenvoudige symboliek. Hiervoor maakt hij van uitgeknipt, gekleurd papier simpele symbolen in 'vorm-tegenvorm-combinaties'. Deze vormen werkt hij vervolgens op een computer uit tot het volledige ontwerp. Dit is de eerste postzegel die met de computer is vormgegeven.

filacept

Ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoonstelling 'Holland Europa 88 Filacept' in Den Haag brengt de PTT in 1988 een serie van drie postzegels uit.
De ontwerper van de zegels, Rick Vermeulen, wil met zijn ontwerp het verzamelen verbeelden. Hiervoor maakt hij een collage van twee serie zegels die hij over elkaar heen projecteert. Ondergrond voor de eerste serie vormt een van de oudste kaarten van Den Haag (ca. 1545-1570). Op de zegel van 55 + 55 cent zien we een narcis samen met een gedicht van Jan Hanlo. De postzegel van 75 + 70 cent is een combinatie van de Rosa Gallica en roosjes van Daan van Golden. De laatste zegel laat een blauwe zeedistel zien als botanische tekening.

kinderpostzegels

Op 4 oktober 1986 stelt koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde, onderdeel van het Deltaplan, officieel in werking.
Ter gelegenheid hiervan vraagt de minister van Verkeer en Waterstaat aan de kinderen in Nederland een tekening te maken met als onderwerp 'Water in Nederland'.
Van de meer dan 25.000 ingestuurde tekeningen komen de drie mooiste en orineelste tekeningen op de kinderpostzegels van 1988 te staan. Het ontwerp van de zegels is van de hand van Karel Martens.

kinderpostzegels

De kinderpostzegels 1989 staan in het teken van de 'Rechten van het kind'. Voor de uitwerking van het thema maakt ontwerper Anthon Beeke gebruik van drie tekeningen die hij plaatst over de rechten van het kind.
Volgens Beeke moet met één blik duidelijk zijn waar de zegels over gaan. Daarom kiest hij voor pictogrammen die de basisrechten van het kind verbeelden. Zo beeldt Beeke het recht op bescherming uit als een dak met daaronder een hart. Het recht op verzorging symboliseert hij door middel van een boterham met mes en vork. En het recht op onderwijs verbeeldt Beeke door het woord "lezen" en het in kinderhandschrift geschreven "schrijven".

nederlandse vakbeweging

Ter ere van het 100-jarig jubileum van de nederlandse vakbeweging in 1989 geeft PTT Post Wild Plakken de opdracht twee passende zegels te ontwerpen.
Op de zegel van 55 cent staat een grafische voorstelling van twee in elkaar grijpende handen die de beginselen van solidariteit en organisatie tot uidrukking brengen.
De zegel van 75 cent laat verschillende foto's zien van handen met monden. Naast de solidariteit toont deze zegel zo ook de mondigheid, de democratie en de verscheidenheid van de vakbeweging.

verzelfstandiging ptt

Na meer dan 100 jaar een staatsbedrijf te zijn geweest, wordt de PTT op 1 januari 1989 verzelfstandigd. Er ontstaat een structurenvennootschap. Ter ere van de verzelfstandiging brengt PTT een bijzondere postzegel uit naar ontwerp van Lex Reitsma. Reitsma plaatst de bekendste activiteiten van de PTT, postvervoer en telefonie, elk in vier beeldfragmenten samen op de zegel. Zo wordt de post gesymboliseerd door een brievenbus, sorteermachine, postzak en postbode. En wordt de telecommunicatie gevisualiseerd door de toetsen van een telefoon, een glasvezelkabel, een straalzender en een telefoonhoorn.

100 jaar oranje vrouwen

Op 5 september 1990 geeft PTT Post een bijzondere grootformaat-zegel uit met als thema '100 Jaar Oranjevrouwen op de troon'. Ontwerpster Jolijn van de Wouw kiest voor haar ontwerp een vierkant vlak dat zij verder opdeelt in vier kleine vlakken. In deze vlakken staan foto's en handtekeningen van de koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Hierbij kijken Emma, Wilhelmina en Juliana het beeld uit, terwijl regerend koningin Beatrix recht in de lens kijkt. Links bovenin in elk vlakje staat een kroontje met eronder de regeringsperioden van de vorstinnen.

zilveren huwelijk

Koningin Beatrix en prins Claus vieren op 10 maart 1991 hun zilveren bruiloft. Om dit te onderstrepen brengt PTT Post twee zegels uit naar ontwerp van Ton van Bragt.
De linkerzegel representeert het moment waarop prinses Beatrix en prins Claus in het huwelijk treden in 1966. De rechterzegel representeert een moment uit het dagelijkse leven van het echtpaar.
De zegels zijn verbonden door een oranje vierkant dat symbool staat voor volledigheid. Wanneer de zegels van elkaar worden gescheurd, krijg je twee 'pijlen', één die naar links wijst, naar het verleden en één die naar rechts wijst, naar het heden.

europazegels

Op de europazegels van 1991 staan dit jaar geen afbeeldingen van ruimteschepen, astronauten of satellieten. Zo geeft de Amsterdamse ontwerper Marten Jongema op geheel eigen wijze vorm aan het thema 'Europa in de ruimte'. Op de zegel van 55 cent staat een afbeelding van een meneer die het heelal begroet en zijn respect toont.
Op de zegel van 75 cent zien we twee planeten met twee ladders. Deze afbeelding staat symbool voor het verlangen om het heelal zowel materieel als immaterieel toegankelijk te maken.

decemberzegels

Voor ontwerper Gielijn Escher moeten de decemberzegels van 1992 een duidelijke associatie hebben met de maand december. In zijn ontwerp bedeelt Escher een centrale plek toe aan de de kerstroos die hij omringt met veel 'winters' wit.
Het lettertype op de vierkante zegel is de Bernhard Gothic, een van Eschers favoriete lettertypen.

decemberzegels

De vierkante decemberzegels van 1991 hebben als thema 'Contact tussen de mensen door wenskaarten'. Ontwerper Joost Swarte brengt deze thematiek in beeld met een viertal getekende figuren die elk een brief in hun hand houden.
De vier figuren staan rond een wit vierkant met hierin een goudkleurig, getand vierkant vlak. De zegel verbeeldt het idee om vanuit een donkere periode weer naar een lichte periode te gaan. "Zoals het licht dat gloort aan het eind van een donkere tunnel", aldus Swarte.

veluwezegel

Ontwerpbureau Accu ontwerpt in 2004 twee postzegelvellen met als thema 'De Veluwe'. Het landschap van de Veluwe is op de postzegelvellen verbeeld door een collage van flora en fauna in heldere kleuren. De afbeeldingen van de dieren vinden hun herkomst in de boekenserie 'Brehms Tierleben' uit het begin van de 19de eeuw. Op de zegels voor gebruik in binnenland staan een eekhoorn, vlaamse gaai, ree en een wild zwijn. Op de zegels voor Priority post in Europa staan een vos, specht, edelhert en een moeflon.
Een filatelist merkte terecht op dat enkele van deze dieren niet in Nederland voorkomen of reeds uitgestorven zijn.

naamswijziging tpg - tnt

Ter gelegenheid van de naamswijziging van TPG Post in TNT Post brengt TPG Post in 2006 een speciale postzegel uit. Het ontwerpbureau Dietwee nam voor deze zegel de kroon en de kleurverandering van het logo als uitgangspunt. Zo zien we op het ontwerp zowel het oude als het nieuwe logo afgebeeld, waarbij het rood, wit en blauw van TPG Post geleidelijk overgaat in het oranje, zilver en zwart van TNT Post.

mandela-zegel

Ter ere van de 85ste verjaardag van Nelson Mandela brengt TPG Post in samenwerking met de Nederlandse Stichting Friends of the Nelson Mandela Children's Fund in 2003 een speciaal postzegelvel uit. Op dit vel, naar ontwerp van Irma Boom, staan tien zegels in twee varianten.
Op de ene zegel staat Mandela centraal met kind, op de andere zegel staan kinderen uit verschillende landen waaronder Nederland afgebeeld.
In het midden van het vel loopt een gestreept patroon met de kleuren van de vlaggen van zowel Zuid-Afrika als Nederland. Hierin komt tevens de samenwerking met het Mandela-kinderfonds tot uitdrukking.

expo 1992

Het ontwerp van de speciale zegels ter ere van de wereldtentoontstelling van 1992 in het Spaanse Sevilla zijn van de hand van de Spanjaard Peret Torrent en de Nederlander Chris Vermaas. In hun ontwerpen geven beide ontwerpers ieder afzonderlijk hun visie op Nederland weer. Zo laat Torrent Nederland zien zoals het veelal in het buitenland wordt gezien, namelijk als land van de tulpen. In zijn ontwerp van vlakken en primaire kleuren refereert Torrent tevens aan het abstracte werk van de schilder Piet Mondriaan. 
In het ontwerp van Vermaas staat Nederland als een conferentievlaggetje op de zegel weergegeven.

rode kruiszegels

Met drie postzegels van de Franse ontwerper Pierre Bernard schenkt PTT Post in 1992 aandacht aan het 125-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Centraal op iedere zegel staat het symbool van het Rode Kruis. Op de zegel van 60+30 cent is dat een vaag zwart kruis, gebaseerd op een wapperende vlag van het Rode Kruis op een krantenfoto. De zegel van 70+35 cent heeft een transparant kruis tegen de achtergrond van een slachtoffer en zijn hulpverlener en de zegel van 80+40 cent laat een rood kruis zien op een stuk wondverband.

zomerzegels

In de zomer van 1992 staan de zomerzegels voor de vierde keer in het teken van de Floriade. De zegels zijn dit jaar naar ontwerpen van de Britse vormgever Neville Brody. Als uitgangspunten voor zijn ontwerpen neemt Brody de gesprekken met medewerkers van de Floriade en zijn bezoek aan de nog lege velden op het Floriade-terrein in Zoetermeer. In zijn ontwerp voor de zegels kiest Brody hierbij niet voor het afbeelden van planten, bomen en bloemen, maar voor het gestileerd weergeven in groen (bladeren) en kleuren (bloemen) van de sfeer van de Floriade.

decemberzegels

Iets wat nog nooit was voorgekomen in het ontwerp van een postzegel, waren de gaatjes in de decemberzegels van 1993. De Zaanse ontwerper Swip Stolk ontwerpt een serie ruitvormige zegels die op willekeurige plaatsen zijn voorzien van kleine gaatjes. Deze gaatjes zorgen ervoor dat de kleur van de envelop onderdeel wordt van de postzegelafbeelding.
In het midden van de afbeelding staat op de voorgrond een witte wijzer van een klok die twaalf uur aangeeft. De achtergrond bestaat uit twee varianten: één met vuurwerk en één met een kaars.

natuur en milieu

In de afgelopen eeuw is de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland sterk achteruit gegaan. Dit heeft zijn weerslag op de leefomstandigheden van de dagvlinders. Sinds 1983 werkt de Vlinderstichting als landelijke natuurbeschermingsorganisatie aan het behoud en herstel van de vlinderfauna in Nederland.
Voor de serie 'Natuur en milieu' ontwerpt Irma Boom drie postzegels waarop vlinders staan weergegeven die zijn uitgestorven, die met uitsterven bedreigd worden en vlinders die nog overal waarneembaar zijn.

zomerzegels

Het thema voor de zomerzegels van 1993 luidt 'Zelfstandig wonen voor ouderen'. Op de zegels staan foto's van gewone mensen, "zoals u en ik, alleen wat ouder", aldus de ontwerper Willem van Zoetendaal. Zoetendaal verbeeldt het thema in een afbeelding van een huissleutel, iets dat je als zelfstandig wonende simpelweg in je bezit hebt. In zijn ontwerp plaatst hij de verschillende elementen op een toegankelijke wijze onder elkaar zodat de zegel een gebruiksartikel wordt voor iedereen.
Door het betalen van de toeslag levert men een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden van ouderen in Nederland.

decemberzegels

De decemberzegels van 1994 bestaan uit twee verschillende symbolische voorstellingen en hebben een vierkant formaat. Max Kisman creëert twee kleurige ontwerpen die beide in vier vlakken zijn verdeeld. Op de ene postzegel zien we in twee van die vlakken een kaars en een ster afgebeeld. Op de andere zegel zijn een sneeuwvlok en een kerstboom te zien. Naast deze symbolen voegt Kisman op de zegels gegevens toe zoals het tarief (55 cent), het jaartal 1994 en "Nederland".

75 jaar nl luchtvaart

1919 was een belangrijk jaar voor de Nederlandse burgerluchtvaart. Zo worden de luchtvaartmaatschappijen KLM en Fokker opgericht door respectievelijk Albert Plesman en Anthony Fokker. In datzelfde jaar wordt tevens het laboratorium van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart in gebruik genomen (later het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium).
Om het jubileum van de KLM, Fokker en NLR te vieren, komt PTT Post in 1994 met drie speciale zegels. Ontwerpbureau Joseph Plateau geeft elk van de zegels vorm aan de hand van eenzelfde heldere beeldtaal van grafische elementen en een foto van een wolkenlucht.

mondriaanpostzegels

De mondriaanpostzegels zijn uitgegeven op 1 februari 1994 ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van de schilder Piet Mondriaan. Op de postzegels, naar ontwerpen van Walter Nikkels, zijn drie schilderijen van Mondriaan afgebeeld: 'De Rode Molen', 'Compositie met gele lijnen' met een deel van een foto van Mondriaan zelf en 'Broadway Boogie-Woogie'.
Elke postzegel vertegenwoordigt een periode binnen het oeuvre van Mondriaan: de symbolische en de abstracte periode en de periode in New York.

100 jaar film

In 1995 brengt PTT Post met twee speciale postzegels een ode aan het 100-jarig jubileum van het medium film. De ontwerpers Linda van Deursen en Armand Mevis plaatsen op de zegel van 70 cent Nederlands bekendste documentairemaker Joris Ivens (1898-1989). De foto is gemaakt in 1931 tijdens het filmen van 'Symphonie Industrielle', waarmee de ontwerpers een verwijzing maken naar 'het opnemen van een film'.
Op de zegel van 80 cent staat een filmstill van de bekendste Nederlandse speelfilm 'Turks Fruit' (1972), naar het gelijknamige boek van Jan Wolkers. Deze foto verwijst naar 'het vertonen van een film'.

50 jaar bevrijding

In 1995 brengt PTT Post drie bijzondere gedenkzegels uit, naar een ontwerp van Jan Bons. Twee postzegels zijn gewijd aan respectievelijk de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en aan de Bevrijding. De derde zegel wordt uitgegeven om stil te staan bij het vijftigjarig bestaan van de Verenigde Naties.
Bons heeft de zegels van een typografisch en objectief ontwerp voorzien. De woorden die op de zegels staan, worden door de kleuren van de cijfers versterkt.

blauwe mauritius

In 1995 geeft PTT Post een bijzondere postzegel uit met daarop de afbeelding van de meest begerenswaardige zegel ter wereld: de foutdruk van de 'Blauwe Mauritius'.
Als zevende land ter wereld brengt de Britse kolonie Mauritius in 1847 twee postzegels uit, namelijk één van one penny en één van two pence. De eerste 500 exemplaren dragen de foute vermelding "Post Office" in plaats van "Post Paid".
Een van deze ongestempelde exemplaren siert de PTT-zegel uit 1995. Ontwerper Julius Vermeulen beeldt de 'Blauwe Mauritius' af tegen een oranje balk. Dit is een verwijzing naar enerzijds de Nederlandse periode op het eiland Mauritius en anderzijds naar de oranje kleur van de one penny- postzegel.

50 jaar unicef

Het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef bestaat in 1996 vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan geeft PTT Post een serie van twee postzegels uit. Op de postzegel van 70 cent staan twee Ghanese schoolkinderen gekleed in uniform. Op de zegel van 80 cent staat een Ghanees meisje met een schaal op haar hoofd.
De Amsterdamse fotografe Rineke Dijkstra is verantwoordelijk voor het ontwerp van de zegels en de typografie is verzorgd door Willem van Zoetendaal.

tussen twee culturen

Naar aanleiding van het boekenweekthema 2001 'Het land van herkomst: schrijven tussen twee culturen' ontwerpt Irma Boom het postzegelvel 'Tussen twee culturen'. Op het vel staan tien zegels, vijf met literaire citaten van E. du Perron, Hafid Bouazza, Adriaan van Dis, Kader Abdolah en Ellen Ombre. De andere vijf zegels laten foto's zien van Os van Ulay, Ed van der Elsken, Anton Corbijn, Céline van Balen en Cas Oorthuys. Zowel bij woord als bij beeld ligt het accent op het multiculturele aspect.

rode kruiszegels

De postzegel met bijslag die PTT Post in 1997 uitgeeft voor het Rode Kruis heeft het thema 'Zorg voor elkaar'. Lex Reitsma heeft dit thema verbeeld door een foto van twee paar elkaar vasthoudende en helpende handen op de zegel te plaatsen. Deze handen staan over over het beeldmerk van het Rode Kruis heen afgebeeld. De handen behoren toe aan een 80-jarige vrouw en een 40-jarige vrouw. Het beeld dat hierdoor ontstaat is die van 'jong helpt oud'. Daarbij zijn hun leeftijden tevens een verwijzing naar de frankeerwaarde van de zegel.

verrassingszegel

Om het versturen van een kaartje of een brief met Valentijnsdag nog persoonlijker te maken, brengt PTT Post in 1997 een zeer speciale verrassingszegel uit. Deze zegel, naar een ontwerp van het bureau Studio Boot, heeft voor het eerst in de hele wereld een kraslaag. Wanneer je deze hartvormige kraslaag wegkrast, verschijnen er teksten als "ik denk aan je", "tot gauw" en "schrijf me".
De verrassingszegel is op velletjes van tien stuks uitgebracht, waarop elke zegel een andere tekst heeft.

decemberzegels

Voor de decemberzegels van 1998 heeft ontwerper Henri Lucas een lijst opgesteld van vormen die hem aan de maand december doen denken. Vervolgens heeft hij deze vormen - huis, dennenboom, duif, haas en hert - per zegel gecombineerd met de elementen bol, huis en dennenboom. Wanneer dit een zegel met een dubbele set aan elementen opleverde, heeft hij hier een hartvorm bij getekend. Op deze manier ontstaat er een beeldverhaal waarin de betekenis van de vormen gaat variëren. Hierdoor onstaat er ruimte voor een persoonlijke interpretatie.

splitsing kpn-zegel

Per 1 januari 1998 wordt KPN gesplitst in twee zelfstandige ondernemingen: een postbedrijf (TNT Post Groep) en een telecommunicatiebedrijf (KPN NV). Ter gelegenheid van deze splitsing ontwerpen Haico Beukers en Marga Scholma van het bureau Beukers Scholma een postzegelvel. Voor dit postzegelvel maken zij gebruik van het feit dat zegels aan elkaar vastzitten. In het ontwerp spelen zij met de perforatie: door het scheuren van de twee zegels, een TNT Post Groep-zegel en een KPN NV-zegel, komt de splitsing letterlijk tot stand.

kinderpostzegels

Het thema van de kinderpostzegels 1998 is 'Kinderfeesten'. Voor deze reeks zegels tekent prentenboekmaker Max Velthuijs zijn prentenboekhelden Kikker en vriendjes in feestelijke situaties. Zo zien we Olifant als Sinterklaas te paard, Varkentje en Haas met een grote taart en Kikker met al zijn vriendjes in een optocht.

kinderpostzegels

In 1999 wijdt de Stichting kinderpostzegels haar jaarlijkse uitgave aan enkele van de meest geliefde kinderboekenfiguren van Annie M.G. Schmidt: Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Otje. Fiep Westendorps bekende illustraties sieren de zegels. Zo zien we een illustratie van Jip en Janneke uit een verhaal dat gaat over het verzenden van een brief. Ze moeten tien postzegels kopen en er één op de kaart plakken voor oom Karel. Doordat de zegel er scheef op komt, besluiten ze een tweede te plakken. Uiteindelijk komen ze slechts met vier postzegels thuis.
Het ontwerp van de postzegels is gemaakt door Barbara van Dongen Torman.

tien voor uw brieven

Voor elke feestelijke gelegenheid zijn er wel passende postzegels te vinden, zoals de huwelijkszegel en de geboortezegel. De in 1999 uitgegeven 'Tien voor uw brieven'-zegels zijn bedoeld voor consumenten die brieven met een formeel karakter willen versturen.
Het ontwerp van vormgever René Knip simuleert een beeldscherm waar ter contrast het met de hand geschreven "cent" en "Nederland" overheen is geplaatst. Knip kiest voor het beeldscherm omdat deze steeds vaker de functie van het vel papier overneemt.

verrassingszegel

Experimental Jetset maakt in 1999 de ontwerpen voor twee verrassingszegels (beide: 80 cent). Een zin die van de ene op de andere postzegel doorloopt, verbindt de twee zegels: "I love stamps, stamps love me".
Een verrassend effect ontstaat door het hologram dat een zogenaamd 'flipeffect' heeft. Bij een bepaalde lichtval vallen sommige hartjes op het hologram weg om plaats te maken voor letters. De letters vormen samen met de overgebleven hartjes het woord "love".

kinderpostzegels

In 2001 staan de kinderpostzegels van PTT Post in het teken van 'Kind en Computer'. De uitgifte omvat een velletje met zes zegels naar ontwerp van Harmen Liemburg en Richard Niessen.
Op het postzegelvel wordt de weg van een brief uitgebeeld met hindernissen zoals die ook voorkomen in computerspelletjes. Iedere zegel verbeeldt een onderdeel van het traject: zo komt er eerst een brief uit de printer, de verzender gaat er mee op pad, steekt een verkeersweg over, gaat langs lianen naar beneden, vervolgt zijn weg op een boomstam over een rivier en post uiteindelijk de brief.

felicitatiezegels

Met het idee om sterk en eenvoudig door middel van een postzegel te communiceren, ontwerpt Erik Kessels in 2000 de serie felicitatiezegels. Op de tien postzegels staan tien verschillende handen met ieder een eigen tekst die refereert aan een verzendmoment. De teksten luiden: "Gefeliciteerd", "Gefeliciteerd met je rijbewijs!", "Gefeliciteerd met je huis", "Geluk", "Succes", "Veel geluk samen", "Proficiat met je diploma", "Proficiat",  "Van harte" en "Succes met je nieuwe baan.".

natuur en milieu

In 2001 brengt PTT Post vijf zegels en twee sluitzegels uit ter ere van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Op de zegels zien we ondermeer enkele afbeeldingen van Jac. P. Thijsse, één van de oprichters van de vereniging. Daarnaast plaatst ontwerpster Ben Laloua ook foto's gemaakt door de leden van de KNNV op de zegels.
Hieroverheen arrangeert Ben Laloua silhouetten van planten, vogels en insekten die voorkomen in het Kennemerduingebied (waar Jac. P. Thijsse veel onderzoek heeft verricht). Het bij elkaar brengen van mens en natuur, dat als uitgangspunt van de KNNV geldt, wordt op deze wijze zichtbaar in beeld gebracht.

algemene rekenkamer

Ter ere van het 550-jarig bestaan van de algemene rekenkamer brengt PTT Post in 1997 een speciaal door Irma Boom ontworpen zegel uit. Als hét instituut voor de controle op de rijksuitgaven onderzoekt de algemene rekenkamer of de uitgaven 'rechtmatig en doelmatig' geschieden. Ordening, helderheid en transparantie zijn hierbij van essentieel belang en zijn typografisch door Boom weergegeven op de postzegel. De tekst op de zegel luidt in zes regels: "REKENKAMER 550 JAAR '97 RECHTMATIG & DOELMATIG 80 CT = 80 CT NEDERLAND".

logo ptt post

Ter gelegenheid van de nieuwe onafhankelijke status van Koninklijke PTT Post ontwikkelt Studio Dumbar in 1998 een nieuwe eenduidige bedrijfsstijl. Deze bedrijfsstijl wordt zowel voor de grafische als voor de ruimtelijke vormgeving gebruikt.
Het fundament van de bedrijfsstijl wordt gevormd door het logo, de bedrijfskleuren (rood, blauw en wit), de lettertypes en de vormentaal.

kinderpostzegels

Het thema van de kinderpostzegels van 2004 is 'Lekker gezond'. Met dit thema wil TPG Post de aandacht vestigen op het feit dat het voor kinderen van vandaag de dag noodzaak is om een gezonde levenswijze te hebben.
Ping-pong Design maakt hiervoor een ontwerp van 'fruit in actie'. Zo zien we op het postzegelvel onder meer een transpirerende, touwtjesspringende citroen en een rood aangelopen, gewichtheffende aardbei. In de zegelrand doet ondertussen een bijdehand appeltje zijn best de kinderpostzegels te verkopen aan een wat terughoudende banaan.

geboortezegel amalia

De postzegel 'Prinses Catharina-Amalia' is in 2003 uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van de eerste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima. De geboortezegel is de tweede zegel uit een reeks van drie zegels met als titel 'De Koninklijke Familie'. Deze reeks is vormgegeven door het ontwerpbureau Joseph Plateau.

zakenzegels

Beeldend kunstenaar Martijn Sandberg heeft het ontwerp van de zakenzegel van 2005 gebaseerd op enkele karakteristieke eigenschappen van de postzegel: de tanding van de postzegelrand en de geldwaarde. De tanding heeft Sandberg gecomplementeerd tot een gehele punt, die hij als een raster van punten op de zegel in beeld brengt. Deze punten kunnen ook gezien worden als een reeks van kleine munten. Met dit 'punten-muntenraster' geeft Sandberg zijn visie op de postzegel weer.

jubileumsieraad

Om de jubilarissen van TNT Post in het zonnetje te zetten, ontwerpt de edelsmid Lucy Sarneel in 2006 een speciaal Jubileumsieraad. Het sieraad bestaat uit een zilveren (25 jaar) en een zilver-vergulde (40 jaar) koker met daarin een opgerold oranje papieren lint. Dit lint is voorzien van een serie TNT-logo's. Voor Sarneel staat het papier symbool voor de communicatie en het lint gewonden om een dunne as voor de eeuwigheid. Jubilarissen kunnen het sieraad als broche opspelden.
De verpakking is naar een ontwerp van grafisch ontwerpster Montse Hernandez i Sala.

50 jaar world press photo

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van World Press Photo brengt TNT Post in 2005 een postzegelvel uit met daarop de winnende foto's uit deze periode.
Ontwerper Will Holder maakt met zijn ontwerp voor de zegels onmiskenbaar duidelijk dat het hier om persfotografie gaat. Holder baseert zijn ontwerp namelijk op een achtkoloms grid, dat vaak wordt gebruikt voor de opmaak van kranten.
De naam van de fotograaf samen met de vermelding "Nederland", "2005" en de titel van het postzegelvel zijn op elke zegel in een eigen lay-out gegoten. Deze vormgeving maakt de referentie naar een krantenartikel compleet.

tien voor de liefde

In 2005 ontwerpt Giellijn Escher het postzegelvel 'Tien voor de liefde'. Escher heeft het klassieke symbool voor de liefde gebruikt: het rode hart. Hij kiest voor twee harten, omdat één hart naar zijn mening te eenzijdig is en teveel aan een onbeantwoorde liefde refereert. "Bij oprechte liefde is immers altijd sprake van twee harten!", aldus Escher. De twee harten liggen op hun kant en vormen zo ook twee paar zoenende lippen.

kunst bedrijfscollectie

Veel kunstwerken worden door bedrijven aangekocht en opgenomen in de bedrijfscollectie. Deze collecties zijn bijzonder, maar voor het publiek relatief onbekend omdat de werken niet permanent te bezichtigen zijn. Met de uitgifte van het postzegelvel 'Kunst in bedrijfscollectie' uit 2005 wordt een klein deel van deze kunstwerken op bijzondere wijze toegankelijk gemaakt.
In het ontwerp van ontwerperscollectief Stout/Kramer wordt de onbekendheid van de werken op de zegels verbeeld door het kunstwerk gedeeltelijk af te dekken met een semi-transparant vlak.

zakenzegels

Het ontwerp van de nieuwe zakelijke postzegels 2004 is gemaakt door de van oorsprong Slowaakse ontwerper Peter Bilak. Bilak laat zich inspireren door het Nederlandse landschap gezien vanuit het vliegtuig. De postzegels vertonen een lappendeken aan velden in twee kleurvarianten. De zegel van 39 eurocent heeft rode tinten die verwijzen naar de bloembollenvelden. De 78 eurocent-zegel verwijst met zijn groene tinten op zijn beurt naar de weiden en bossen.
De zelfklevende postzegels verschijnen dit keer niet op rol, maar in een mailer van 100 stuks.

150 jaar knmi

Op 31 januari 1854 wordt het KNMI officieel opgericht bij Koninklijk Besluit door koning Willem III. Ter ere van het 150-jarig bestaan van het KNMI geeft TPG Post op 31 januari 2004 een postzegelvel uit met tien postzegels.
Het weer in Nederland is zeer veranderlijk en is om die reden een veel besproken gespreksonderwerp. Het gaat daarbij vaak om de vraag: regent het of schijnt de zon? Voor dit postzegelvel ontwerpt het bureau COUP twee verschillende postzegels. Op de ene zegel zien we een geel Nederland in de zon en op de andere een grijs Nederland in de regen.

250 jaar douwe egberts

Ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum van Douwe Egberts verschijnen in 2003 twee verschillende geurzegels in een velletje van tien exemplaren. Als je over de postzegel wrijft, komt de geur van koffie je tegemoet.
Ontwerper Anthon Beeke heeft zich laten inspireren door de archetypes van koffie en Douwe Egberts. In zijn ontwerp brengt hij op subtiele wijze een rood patroon van koffiebonen, de huisstijlelementen van Douwe Egberts en het Nederlandse icoon voor gezelligheid, het kopje koffie, samen.

rode kruiszegels

In overleg met het Rode Kruis is als thema voor deze emissie de 'Bloesemtocht' gekozen. De Bloesemtocht is een eendaagse wandeltocht langs de Linge, die in 2002 voor de tiende maal wordt gehouden. Het Rode Kruis organiseert deze tocht in samenwerking met de ANWB en de KNBLO.
In het ontwerp van het ontwerpbureau 75B staan rode kruizen en gestileerde voorjaarsbloesems centraal tegen een groen voorjaarslandschap met een heldere lucht. De bloemen en kruisen suggeren de wandelaars die door een subtiel perspectief in het zegelontwerp de wandeltocht verbeelden.

koninklijk huwelijk

Op 10 januari 2002 geeft PTT Post een speciaal postzegelvel uit ter ere van het koninklijk huwelijk van kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima.
Het ontwerp van de zegels van ontwerpbureau Mevis & Van Deursen is gebaseerd op een tweetal foto's van Bart Marijnen. De kleurbanen in het ontwerp vormen de Nederlandse driekleur inclusief oranje wimpel. De cijfers 2-2-2 verwijzen naar de huwelijksdatum van 2 februari 2002.

kinderpostzegels

Het kinderpostzegelvel uit 2002 bevat zes zegels gewijd aan het thema 'Kind en kleur'. De ontwerper van het postzegelvel Jan Bons laat op de zegels verschillende kleurrijke figuren zien.In de velrand staat een 'kleurig' gedicht afkomstig uit de dichtbundel 'Alles mag zijn' van uitgeverij DiVers. Dit is een dichtbundel met inzendingen van jonge mensen voor de kinder- en jongerenpoëzieprijs 'De Gouden Flits 2001'.

kinderpostzegels

De kinderpostzegels van 2005 zijn voorzien van tekeningen met Dick Bruna's wereldberoemde konijn Nijntje. Met het thema 'Veilig en wel' wil Stichting kinderpostzegels duidelijk maken dat een veilige leefomgeving niet voor elk kind vanzelfsprekend is.
Bruna heeft het thema vormgegeven door Nijntje te plaatsen in situaties waarin zij zich veilig voelt: zoals met haar hond Snuffie, met haar vriendin Nina en te midden van haar klasgenoten.

decemberzegels

De decemberzegels uit 2002 zijn ontworpen door Experimental Jetset. Het thema van de zegels is 'Decembergedachten'. In december gaan onze gedachten vaak uit naar bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar en naar de mensen met wie we een persoonlijke band voelen: familie, vrienden en collega's. Op de decemberzegels zijn deze gedachten verbeeld met een spoor van sneeuwkristallen, die de mensen onderling verbinden.

bijplakzegels

In 2002 brengt PTT Post drie bijplakzegels uit met de waarde van twee, tien en twaalf eurocent. De zegels zijn naar ontwerp van Walter Nikkels. Elk ontwerp is opgebouwd uit cijfers en letters en heeft een eigen kleur meegekregen.
Deze nieuwe cijferzegels volgen de zogenaamde 'kwartjeszegels' op uit de tijd van de gulden. In 2005 wordt de serie aangevuld met de zegels van 3 en 5 cent.

pakketzegels

De pakketzegels van Studio Dumbar uit 2006 hebben als basis een doorlopende, repeterende afbeelding van een postpakket. De grootte van de afbeeldingen, lees de pakketten, neemt toe met de waarde van de zegels.

jongerenzegels

In 1997 ontwerpt het bureau DEPT twee postzegels met grafische voorstellingen van jongerentrends. Beide zegels tonen hoe jongeren met elkaar communiceren en wat hen interesseert. Op de ene zegel staat het onderwerp merken en logo's centraal. Volgens de ontwerpers komt het onderscheid tussen de verschillende jongerenculturen mede tot uiting in de keuze voor een bepaald merk.
Op de andere zegel zien we een verbeelding van de 'elektronische snelweg' waarover "Nederland 80" raast. De vierkante, blauwe letters refereren aan de snelle multimediawereld, computerspelletjes en internet.

sorteercentrum rotterdam

Voor de belettering van het nieuwe expeditieknooppunt in Rotterdam ontwerpt beeldend kunstenaar Gerard Hadders in 1993 een groots neonkunstwerk. Het lichtreliëf is opgebouwd uit vijf panelen met op het eerste paneel "PTT", op het tweede "Post" en op de derde het logo van PTT Post. Het logo komt ook weer terug op de twee volgende panelen. Het lichtreliëf wisselt verschillende kleuren af en brandt dag en nacht om aan te geven dat er ook 's nachts nog volop wordt gewerkt. "PTT komt op als een zon en verdwijnt langzaam maar zeker in de nacht zonder z'n zichtbaarheid te verliezen", aldus Hadders.

posttrein

De vormgeving van de posttrein uit 1976 is ontworpen door Total Design. De belettering van de trein sluit aan bij de huisstijl die op dat moment bij PTT wordt gehandhaafd.

posttrein

Te midden van het materieel van de Nederlandse Spoorwegen moet het railvervoer van de PTT in 1989 een eigen gezicht krijgen. Studio Dumbar is verantwoordelijk voor de huisstijl voor zowel de Nederlandse Spoorwegen als voor de PTT. Voor de posttrein ontwerpt Studio Dumbar een mengvorm van beide stijlen. De gele neus is typisch NS en ook nodig voor de veiligheid. De belettering op de postrode flanken van de posttrein bestaat uit uitvergrote onderdelen van het PTT Post logo, aangevuld met kleinere complete logo's.

posttrein jaren 60

Begin jaren zestig van de twintigste eeuw laat de PTT in samenwerking met de NS nieuwe treinstellen ontwikkelen voor het postvervoer.
De treinstellen behouden de bruine kleur die ook voor het vorige materiaal uit de jaren twintig van de twintigste eeuw is gebruikt. Het bruin wordt aan de boven- en onderkant afgezet met lichtgele stroken. Lichtgeel zijn ook de bumperachtige koplampbevestigingen aan de voorzijde.
Om het eigendomsrecht, dat bij de PTT ligt, te benadrukken zijn aan de zijkanten de PTT-logo's naar ontwerp van Harry Disberg aangebracht.

persoonlijke postzegel

De persoonlijke postzegel is in 2006 ontwikkeld om consumenten in de gelegenheid te stellen om hun eigen postzegelbeeld te bepalen. Om het beeld mooi uit te laten komen ontwerpt Studio Dumbar een neutraal kader voor op de zegel. Een kader dat, wanneer de foto veel kleur bevat, niet storend overkomt. Bij weinig kleur in het beeld zorgt het kader juist voor kleur en balans.
De waarde van de zegel loopt samen met het woord Nederland, waarbij het euroteken tevens de "e" vormt van "Nederland".

koninginnezegels

In 1931 ontwerpt Piet Zwart twee koninginnezegels met de thema's 'Industrie en nijverheid' (70 cent) en 'Handel en verkeer' (80 cent). In deze postzegels wordt voor het eerst fotografie toegepast. In de cirkels is het portret van koningin Wilhelmina verwerkt.
In hetzelfde jaar ontwerpt Zwart een variant van de koninginnezegels voor de luchtpost (36 cent).

uithangbord

Het emaillen uithangbord dat in 1937 ontworpen is door Nicolaas de Koo, is onderdeel van een serie van vijf uithangborden. Deze uithangborden hebben dezelfde afbeelding: een gestileerde voorstelling van het rijkswapen volgens het Koninklijk Besluit van juli 1907. De borden zijn uitgevoerd met verschillende teksten: "post", "post telegraaf", "post telegraaf telefoon", "telegraaf telefoon" en "telefoon". Het emaillen bord wordt met een zwartgelakt ijzeren omlijsting aan de gevel van een postkantoor bevestigd.

catalogus the dutch ptt

Van 1 november 1990 tot 6 januari 1991 kon men in de Design Musuem in Londen de tenoonstelling 'The Dutch PTT: Design in the public service 1920-1990' bezichtigen. Bij deze tentoonstelling wordt onder de gelijknamige titel een catalogus uitgegeven. Het ontwerp van deze catalogus is van het Britse ontwerperscollectief 8VO, de tekst is geschreven door Gerard Forde.

rode kruiszegels

Serie zegels uitgebracht in 1927 ter gelegenheid van het 60- jarig jubileum van het Rode Kruis. Op de 2 cent-zegel, naar ontwerp van Engelina Reitsma- Valença, staat koning Willem II afgebeeld. koningin Emma zien we op de 3 cent-zegel. Dit ontwerp is van Debora Duyvis. Op de vijf cent-zegel staat prins Hendrik en op de 7,5 cent-zegel koningin Wilhelmina, beide zegels naar ontwerp van Reitsma-Valença. Een rood kruis siert de 15 cent-zegel. Het ontwerp is van Carel Lion Cachet.

logo ptt

Eind jaren zestig van de twintigste eeuw krijgen de ontwerpbureaus Total Design en Tel Design (later Studio Dumbar) de opdracht om voor PTT een huisstijl te ontwerpen.
Beide bureaus gaan onafhankelijk van elkaar aan het werk en komen in 1978 tot een definitief voorstel. De PTT-bedrijfsstijl wordt in 1981 officieel ingevoerd.
De ontwikkelde huisstijl is geen dogmatisch gegeven, maar verandert mee met de veranderingen binnen het bedrijf.

huisstijl tot 1900

In de periode vóór 1900 kan men bij de PTT niet spreken van een bedrijfsstijl of huisstijl. Wel zou men de krulletters die worden gebruikt en de mooie typografie uit die tijd een vorm van huisstijl kunnen noemen. De formulieren die worden gebruikt, zijn meestal versierd met elementen die ook op waardepapieren voorkomen. Op deze deftige en imponerende manier presenteren de overheid en veel bedrijven zich. De uitstraling ervan wekt bij de burger aan de ene kant vertrouwen in het postbedrijf op en aan de andere kant ontzag voor de staat en het gezag.

nederlandse kabouters

In 2008 brengt TNT Post het Priority-postzegelvel nederlandse kabouters uit als luchtige aanvulling op 100 jaar Nederlandse mycologische vereniging, dat een meer wetenschappelijke uitstraling heeft. De ontwerper van deze serie, Dennis Koot, heeft voor een speelse uitbeelding van kabouterfiguren gekozen uit Nederlandse verhalen. Dit om een herkenbaar beeld bij verschillende generaties op te roepen.

decemberzegels

Voor Jet van der Horst, ontwerper van de decemberzegels 2008 van TNT Post, zijn het samen vieren en samenzijn met Kerstmis en Nieuwjaar de belangrijkste aspecten van deze feestdagen. Zij koos dit dan ook als thema voor haar ontwerp, dat de vorm heeft van een grote illustratie. Met haar ontwerp brak ze met de traditie van landelijke voorstellingen op de decemberzegels en kiest zij voor een stedelijke omgeving: "De stad biedt heel veel aanknopingspunten om verschillende vormen van samenzijn  af te beelden. (...) De moderne mens is vooral een stadsmens."

verhuiszegel

PTT Post geeft begin juli 2001 een nieuwe Verhuiszegel uit vanwege een tariefsverhoging en ter introductie van de euro. Op de postzegel staat de waarde zowel in euro's als in guldens vermeld.
Max Kisman ontwerpt voor de verhuiszegel een 'pictogramillustratie'. Zo heeft het ontwerp de simpel- en directheid van een pictogram met de betrokkenheid van een illustratie. Het thema 'Verhuizen' is verbeeld middels een huis met een gezicht, armen en benen. Het huis heeft in de ene hand een koffer en zwaait met de andere hand gedag.

3 generaties koninginnen

Zoals de negentiende eeuw voor Nederland een eeuw van koningen was, is de twintigste eeuw er één van koninginnen. Achtereenvolgens reageren Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Juliana  geeft TNT Post op 28 april 2009 een bijzonder postzegelvel met frankeerwaarde van 7 euro uit. Ontwerpster van de zegel Julia Born baseert haar ontwerp op drie bestaande koninginnenpostzegels.

logo ptt

Nicolaas de Koo houdt zich in de jaren dertig van de twintigste eeuw actief bezig met de eerste huisstijl van de PTT. Hij ontwerpt logo's voor diverse toepassingen, uiteenlopend van reclamedrukwerk tot technische apparaten. De PTT-ster, zoals dit logo wordt genoemd, bestaat uit een ruit waarover de bedrijfsnaam is geplaatst, omgeven door een cirkel.

logo ptt

In 1950 ontwerpt Gradus van Eeden het nieuwe logo van de PTT. In een rond embleem plaatst hij een afbeelding van een posthoorn als ook een afbeelding van telefoonlijnen met isolatoren. Boven de posthoorn staan de letters "PTT". Rondom deze voorstelling staat de tekst "Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie".
Het logo is zowel in bruin met wit als in wit met bruin uitgebracht.

logo ptt

In 1957 voert de PTT een vernieuwd logo in naar ontwerp van Harry Disberg. Het logo is opgebouwd uit een zwart vierkant met in diapositief het letterbeeld "PTT" en een geabstraheerde vorm van de posthoorn. De cirkel, binnen de omarming van de posthoorn, stelt de doorsnede van een telefoonkabel voor. Het logo bleef tot 1981 het herkenbare gezicht van PTT.

postcodeboek

Om het sorteren van poststukken door het gehele land te versnellen, introduceert de PTT in 1978 de postcode. Alle verstrekte postcodes komen in een speciaal hiervoor ontworpen Postcodeboek te staan. De omslag van dit boek is ontworpen door Gert Dumbar. Jolijn van de Wouw van ontwerpbureau Total Design nam de vormgeving van de lijsten met postcodes voor haar rekening en René van Raalte ontwierp het voorwerk en de overige pagina's.

drie letters ptt

In 1948 geeft het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie een speciaal boekje uit om kinderen tussen de tien en veertien jaar wegwijs te maken in het PTT-bedrijf. Het boekje genaamd 'Drie letters PTT' is samengesteld door de onderwijsinspecteur dr. D.G.G. van Ringelestein en kinderboekenschrijven Leonard Roggeveen.
De illustraties zijn van de hand van Jo Spier die ook de bijbehorende knipplaat heeft gemaakt. Deze plaat bevat afbeeldingen van verschillende PTT-onderwerpen die de kinderen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld werkstukken.

postwissel binnenland

De postwissel naar ontwerp van Jac. Jongert was bestemd voor het binnenlandse betalingsverkeer en stamt uit circa 1929. Voor het pantogram op de middelste vakken van de wissel heeft Jongert een leeuw ontworpen. Deze leeuw maakt onderdeel uit van een vernuftig patroon van leeuwen die het vervalsen van het drukwerk moet bemoeilijken. In de jaren die volgen wordt de postwissel verschillende malen aangepast en in tal van variaties en kleuren uitgebracht.

doe maar

Om de comeback van de Nederlandse popgroep doe maar te vieren, brengt PTT Post in 2000 de verrassingszegels 'Doe Maar vijf' uit. Ontwerpster Greet Egbers maakt de ontwerpen voor twee zegels. De ene zegel is gebaseerd op de neongekleurde hoes van het album 'Skunk' uit begin jaren tachtig. De frankeerwaarde is opgebouwd uit zwarte lp's. Het ontwerp van de tweede zegel is in De Stijl van het doe maar van het jaar 2000. Als uitgangspunt zijn de kleuren van de nieuwe cd 'Klaar' genomen. De frankeerwaarde van deze zegel is opgebouwd uit zilverkleurige cd's.

luchtpostzegel

Postzegel met als beeld een vliegende meeuw boven de zee. De zegel is naar een ontwerp van Chris Lebeau en wordt op 1 mei 1921 uitgegeven. De postzegel is bestemd om het luchtrecht te betalen - een extra heffing voor luchtpost die slechts korte tijd van kracht is. Vanaf 1 juni 1922 zijn de heffingszegels niet meer nodig, waarna ze in 1923 voor algemeen gebruik verkrijgbaar worden. De oplage wordt hierna in zijn geheel verkocht. Het is de enige Nederlandse postzegel die als houtsnede in boekdruk is geproduceerd.

brievenkist

Achttiende-eeuwse brievenkist waarin op het postkantoor van Doesburg in de periode van 1777 tot 1821 onbezorgde brieven worden bewaard. In het tijdperk van voor de postzegel is het gebruikelijk dat de ontvanger de portokosten betaalt aan de deur. Niet-bezorgde brieven betekenen geen inkomsten voor de postbeambte en worden daarom zorgvuldig bewaard.
De kist wordt door het postkantoor verkocht aan de gemeente Doesburg en in latere jaren weer ontdekt. Na onderhandelingen wordt de kist met een 750-tal brieven overgebracht naar het toenmalige Postmuseum te Den Haag, het huidige Museum voor Communicatie.

handstempelmachine

Door de toegenomen poststroom aan het eind van de 19e eeuw gaat men stappen ondernemen om het postverwerkingsproces te versnellen. Zo ontwerpt de Dordtse postdirecteur J. Roelants als één van de eersten in 1892 een eigen stempelmachine.
De stempelmachine van Roelants heeft een gietijzeren frame en is voorzien van een handstempel met tuimelaar en tegengewicht. De hefboom wordt door een kruk met de hand bewogen en het stempel gaat daarbij langs een inktrol die tegelijkertijd een schommelbeweging maakt. De stempelmachine is gemonteerd op een houten plank met een rubberen stempelplaat.
Met enige handigheid kunnen er 12.000 stempels gezet worden in één uur.

koninginnezegel

De koninginnezegels uit 1924 tonen het portret van koningin Wilhelmina. De opdracht voor de zegel komt bij Jan Veth terecht, wanneer een postzegelprijsvraag uit 1920 niet het gewenste resultaat oplevert. Veth gebruikt het portret dat hij in 1898 voor een Nederlands muntbiljet van tien gulden heeft ontworpen.

logo tpg post

In mei 2002 verandert de naam Koninklijke PTT Post naar Koninklijke TPG Post. Deze naamsverandering komt alleen tot uiting in een aanpassing van het logo. Daarbij ondergaat de kroon in het logo ook een verandering. Vanwege de Koninklijke Beschikking van 15 augustus 1988 nr. 34 moet de afbeelding van de kroon namelijk vijf diademen bezitten.

hoofdkantoor den haag

Het hoofdkantoor van TNT Post aan de prinses Beatrixlaan in Den Haag wordt door Frans van Gool ontworpen, oorspronkelijk voor Nationale-Nederlanden. Het ontwerp bestaat uit twee torens. In 1959 begint men aan de bouw van de eerste toren, die in 1970 af is. Pas tien jaar later gaat men nadenken over de tweede toren. Om een universele tweede toren te laten bouwen, moet Van Gool terug naar de tekentafel. Met het bouwen van de tweede toren begint men in 1981. Vier jaar later is die klaar. In 1986 neemt de PTT zijn intrek in de tweede toren.

verkort jaarverslag

In 1952 brengt de PTT naast het officiële jaarverslag een verkort jaarverslag uit speciaal voor het personeel. In dit verslag maakt ontwerper Frits Stapel gebruik van vele foto's, beeldstatistieken en illustraties. Dat het verslag bedoelt is voor het personeel komt duidelijk in de teksten naar voren. Zo moest het geen verslag worden met "dorre cijfers", maar een verslag met "sprekende cijfers waarin het werk van allen zich weerspiegelt".

wapenbord

Wapenbord uit 1919 naar ontwerp van Michiel de Klerk. Deze borden hangen aan de buitenzijde van de postkantoren bij het entree. Bovenaan het schild bevindt zicht in reliëf het rijkswapen volgens Koninklijk Besluit van 10 juli 1907 met schildhouders en devies. Op het bord staat het opschrift 'Postkantoor' met hieronder in reli?f een decoratief rozet.

ptt jaarverslag

Het PTT-jaarverslag over 1970 is ontworpen door Willem Sandberg. Het jaarverslag bevindt zich in een kartonnen verzamelband tezamen met een sociaal jaarverslag, jaarverslag Rijkspostspaarbank, het verslag van de PTT-raad en een bijvoegsel.
Met de voor Sandberg typerende wijze van het creëren van figuren uit gescheurd papier, maakt Sandberg het ontwerp voor de omslagen van het jaarverlag. 

ptt kantooragenda

De PTT-kantooragenda van1942 heeft een grijs kartonnen kaft met hierop een duidelijke typografie in zwart met witte randen.
De pagina's in de agenda worden afgewisseld met zwart-wit foto's van postbodes. Deze foto's hebben onderschriften als "Een populair figuur; stadsbesteller" en "Een vertrouwde vraagbaak; oudere besteller buiten". 
De kantooragenda bevat tevens wetenswaardigheden over de verschillende diensten van de PTT. De typografie is van Kees Kuiler en de fotografie van Cas Oorthuys.

tarievenboekjes

De omslag van het posttarievenboekje uit 1929 heeft een illustratief karakter. Ontwerper Ton van Tast tekent voor zowel de voorkant als de achterkant een kaart van Nederland. Op deze kaart bevinden zich onder meer bomen, treinen en huizen. Onderaan de kaart aan de voorzijde zien we een mannetje met een hele grote envelop in zijn hand richting een brievenbus lopen. Op de envelop staat te lezen "6 ct Binnenland".
Van 1921 tot 1939 geeft Van Tast vorm aan de tarievenboekjes.

logo ptt post

Studio Dumbar wordt in juli 1988 uitgenodigd om een nieuwe bedrijfsstijl te ontwerpen voor de in 1989 verzelfstandigde PTT. De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een nieuwe huisstijl waarin het publiek PTT zal blijven herkennen, maar waaruit het publiek ook kan opmaken dat het verzelfstandigde bedrijf een nieuwe koers gaat volgen.
Studio Dumbar ontwikkelt drie logo's: één rode voor PTT Post, een groene voor PTT Telecom en voor de overkoepelende holding PTT Nederland een blauw logo. Het logo van de Post is rood met een blauw vierkantje als verwijzing naar de koppeling van de werkmaatschappij aan de holding.

logo tnt post

De naamsverandering van TPG Post naar TNT Post in 2006 gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een nieuwe kleur: oranje. Studio Dumbar krijgt de opdracht om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen waarin dezelfde vorm van herkenbaarheid wordt gecommuniceerd als voorheen. In het ontwerp moet het bestaande logo van TNT worden opgenomen plus de toevoeging 'koninklijk' en 'post'.
Op een aantal huisstijldragers heeft Studio Dumbar het logo op een illustratieve manier toegepast. In combinatie met het heldere oranje heeft dit geleid tot een onderscheidende en krachtige huisstijl, die ook toepasbaar is in het buitenland.

mantelpakje

De kledinglijn uit 1954 speciaal ontworpen voor vrouwelijke postbesellers bestaat uit een wollen mantel, een rok en een laken alpinomuts. Een overhemd en een stropdas maken het uniform compleet.
De mantel is een geheel gevoerde tailleur voorzien van één rij met vier geel metalen uniformknopen met daarop het PTT-embleem. Het jasje heeft een liggende kraag met aflopende revers en is rondom rood gebiesd. Aan de voorkant zitten twee ingezette rechte zijzakken met rechte klep.
De wollen, tweebaans rok is aan de voorzijde voorzien van twee dunne stolpplooien.

pms 485

Met PMS 485, beter bekend als 'PTT-rood', wordt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de kleur van de nieuwe bedrijfsstijl aangeduid. De huisstijl wordt ontworpen door de ontwerpbureaus Total Design en Studio Dumbar. Rood is al sinds jaren de kleur van de brievenbussen in Nederland, in navolging van Groot-Brittannië. Een functionele kleur die in het straatbeeld goed opvalt en die herkenbaar is.

bestelbus

De naamsverandering van TPG Post naar TNT Post in 2006 gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een nieuwe kleur: oranje. Studio Dumbar krijgt de opdracht om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen waarin dezelfde vorm van herkenbaarheid wordt gecommuniceerd als voorheen. In het ontwerp moet het bestaande logo van TNT worden opgenomen plus de toevoeging 'koninklijk' en 'post'.
Op een aantal huisstijldragers heeft Studio Dumbar het logo op een illustratieve manier toegepast. In combinatie met het heldere oranje heeft dit geleid tot een onderscheidende en krachtige huisstijl, die ook toepasbaar is in het buitenland.

postboy

De naamsverandering van TPG Post naar TNT Post in 2006 gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een nieuwe kleur: oranje. Studio Dumbar krijgt de opdracht om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen waarin dezelfde vorm van herkenbaarheid wordt gecommuniceerd als voorheen. In het ontwerp moet het bestaande logo van TNT worden opgenomen plus de toevoeging 'koninklijk' en 'post'.
Op een aantal huisstijldragers heeft Studio Dumbar het logo op een illustratieve manier toegepast. In combinatie met het heldere oranje heeft dit geleid tot een onderscheidende en krachtige huisstijl, die ook toepasbaar is in het buitenland.

fietstassen

Op een aantal bedrijfsmiddelen heeft Studio Dumbar het logo op een illustratieve manier weergegeven. In combinatie met het heldere oranje leidt dit tot een onderscheidende en krachtige huisstijl, die ook toepasbaar is in het buitenland.
Voor de fietstassen is een speciale binnentas ontwikkeld door Flex/the innovationlab. De binnentas is gemakkelijk in de tas te plaatsen en zakt niet in zoals de leren tas, die hiervoor werd gebruikt.

bedrijfskleding

De multifunctionele collectie bedrijfskleding 2006 is sterk, sportief en vlot. De compacte collectie kan op verschillende wijze aangepast worden aan het kleedgevoel van de drager: net (nette pantalon), sportief (jeans en bodywarmer), luchtig (afritsbroek als korte broek, korte mouw van hemd). De eigen uitstraling van de postbezorger kan op deze wijze worden onderstreept.
In 1997 ontwerpt Astrid Ras de kledinglijn voor TNT Express. De opdracht van TNT Post in 2006 was om deze lijn te restylen.

verzenddoos

Voor het ontwerp van de verzenddoos uit 2006 heeft beeldend kunstenaar Martijn van Sandberg bolletjesplastic als uitgangspunt genomen. Dit verpakkingsmateriaal hanteert hij als een grid dat op alle Verzenddozen is terug te vinden.
Over het grijze 'bolletjesgrid' plaatst Sandberg teksten opgebouwd uit oranje bolletjes. Deze teksten slaan op het verzenden van poststukken, bijvoorbeeld "this side up" of op de inhoud ervan zoals "this box contains anything you want". De teksten vallen in eerste instantie niet snel op, omdat de bolletjes ver uit elkaar staan weergegeven. Pas wanneer men de dozen van een afstand ziet, wordt de tekst leesbaar.

postzegelschaal

Op zoek naar een relatiegeschenk voor haar grootste klanten vraagt TNT Post in 2006Richard Hutten na te denken over een toepasselijk cadeau. Het ontwerp van Hutten bestaat uit een schaal van in thermohardende kunststof gegoten postzegels (zo'n 75.000 stuks) met in het midden een bolvormig vergrootglas. Onder dit vergrootglas ligt een exemplaar van de jubileumzegel uit 1913 van architect De Bazel. Deze zegel wordt gezien als het begin van het ontwerpbeleid van de PTT.

140 jaar rode kruis

In 2007 staat TNT Post stil bij het 140-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Peter Matthias Noordzij en Bas Smidt van bureau TEFF ontwerpen ter ere van dit jubileum een zegel bestemd voor een jongere doelgroep. "Met het ontwerp willen we vooral de jeugd aanspreken en hen zo betrekken bij het veelzijdige werk van het Nederlandse Rode kruis", aldus Noordzij. TEFF kiest voor een directe en kernachtige beeldtaal. Met de woorden "wij" en "jij" willen zij zowel het Rode Kruis en de samenleving als ook het individu aanspreken.

bomenzegels

Bomen spelen van oudsher een belangrijke rol in het leven van mensen. In 2007 is het 50 jaar geleden dat in Nederland het Landelijk Comité Boomplantdag werd opgericht. Dit gebeurde op initiatief van de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De dag wordt in 1980 omgedoopt tot de Stichting Nationale Boomfeestdag.
Ter gelegenheid van dit jubileum eert TNT Post de stichting met een serie van vier bijzondere postzegelvellen. Ieder postzegelvel, naar ontwerp van Marloes Bervoets, is gewijd aan twee boomsoorten, die elk één van de vier seizoenen vertegenwoordigen.

tien voor nederland

Sommige zaken zijn niet weg te denken uit Nederland. Neem de tulp, de Unox-rookworst, de Bugaboo-kinderwagen en de eigentijdse bakfiets. In de serie postzegels 'Tien voor Nederland' uit 2006 staan deze iconen en andere typisch Nederlandse gebruiksvoorwerpen centraal. Naast het door reclame- en ontwerpbureau ..., staat vormgegeven postzegelvel 'Tien voor Nederland' verschijnen er ook Priority-postzegels voor bestemmingen binnen en buiten Europa (2007).

weken van de kaart

Voor het postzegelvel ter ere van de Nationale weken van de kaart 2007 wil ontwerper Lex Reitsma het dubbeltalent van Jan Wolkers belichten. Wolkers schrijft speciaal voor deze zegel een gedicht. Het gedicht heeft Reitsma op de postzegel laten samen komen met detailfoto's van Wolkers' 'sneeuwschilderijen'. Van ieder schilderijfragment komt de belangrijkste kleur terug in een van de horizontale banen op de zegels.

beursstand ebtf

Sinds het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw ontplooit TPG Post activiteiten in zeven Europese landen, waaronder Duitsland. Daartoe worden succesvolle regionale bedrijven door TPG Post overgenomen. Een viertal van deze bedrijven neemt in 2003, samen met TPG Post-dochter Cendris, deel aan de European Banking and Technology Fair in Frankfurt. Voor deze beurs ontwerpt NL Architects een stand van 90m² bestaande uit een cirkel- en een kruisvorm waarop de vijf bedrijven zich kunnen presenteren.

weken van de kaart

Vlak voor zijn overlijden op 3 mei 2006 tekent kunstenaar Karel Appel zijn laatste werk voor de zegel ter gelegenheid van de weken van de kaart. De krijttekening van Appel beeld een fantasiewezen uit in een stijl die hij tijdens de Cobra-jaren (1948-1951) ontwikkelt. In deze tijd laat Appel zich inspireren door kindertekeningen.
In zijn ontwerp voor het postzegelvel geeft ontwerper Julius Vermeulen alle ruimte aan de zegels van Appel die Vermeulen samenbrengt met een korte beschrijving van Appels artistieke leven.

zomerzegels

De zomerzegels tonen traditiegetrouw afbeeldingen van bloemen en planten. In het jaar 2004 zijn dat de tulp, iris, distel, klaproos, lelie en tudorroos naar ontwerp van kunstenaar Fons Haagmans. Hij heeft de afgebeelde bloemen bewust niet realistisch of natuurgetrouw weergegeven, maar juist gestileerd zoals ze voorkomen in de heraldiek in bijvoorbeeld familiewapens of op gevelstenen.

oude kunst

Op de priority-postzegels uit 2004 staan fragmenten van schilderijen van Hollandse meesters. Ontwerper Melle Hammer zocht bij zijn keuze van de schilderwerken naar een link tussen het verzenden van post en oude kunst. Op de zegel van 61 eurocent is een detail te zien van de 'Brieflezende vrouw' met dienstbode van Gabriël Metsu. De postzegel van 77 eurocent toont een detail van 'De liefdesbrief' van Johannes Vermeer.

ouderenzegels

Onder het motto 'Naar een samenleving voor alle leeftijden' is het jaar 1999 uitgeroepen tot het 'Internationaal Jaar van de Ouderen'. De serie ouderenpostzegels die in 1999 voor de zevende keer verschijnt, is gewijd aan dit thema.
Ontwerpster Vanessa van Dam heeft voor haar ontwerp voor het postzegelvel drie portretten van mensen geselecteerd die er op oudere leeftijd modern en actief uitzien. Van Dam: "Vaak wordt de gehele groep mensen van boven de 65 over één kam geschoren. Ik wil laten zien dat oudere mensen ook anders kunnen zijn: vrolijk, pittig en nog volop in het leven staand."

kinderpostzegels

Het thema van de kinderpostzegels van 2007 is 'Een veilig thuis'. Volgens Stichting kinderpostzegels Nederland hebben alle kinderen recht op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Een veilig thuis is daarvoor een belangrijke voorwaarde.
"Voor mij is 'veilig' vooral waar een kind zich prettig voelt en even rustig alleen kan zijn. Maar een huis is tegenwoordig heel open, de buitenwereld dringt op allerlei manieren naar binnen", aldus de ontwerper van het postzegelvel, Max Kisman.
Kisman brengt zijn visie op een veilig thuis in beeld aan de hand van versimpelde, zwarte figuurtjes tegen een vrolijk-kleurige achtergrond.

decemberzegels

Het thema van de decemberzegels van 2007 is 'Wensen'. De ontwerper van deze serie Erik Kessels neemt als uitgangspunt voor de zegels de wens naar een witte kerst.
Kessels wil op zijn zegelvel een echte sneeuwervaring creëren door in verschillende uitsneden foto's van sneeuw weer te geven. "Sommige afbeeldingen zijn bijna abstracte voorstellingen. Andere zijn meer figuratief. Die combinatie zorgt voor een aantrekkelijk reliëf op het postzegelvel, dat anders misschien wat 'vlak' zou worden. Door middel van samples laat ik over het hele vel sneeuwvlokken dwarrelen," aldus Kessels.

digitale sorteerkast

Het sorteren van post op woonplaats, adres en huisnummer speelt in het postproces een centrale rol. Het grootste gedeelte van de post wordt op dit moment volledig automatisch gesorteerd.
Er blijven echter nog altijd poststromen over die handmatig moeten worden verwerkt. Het ontwerpbureau Flex/the Innovationlab ontwerpt voor TNT Post in 2007 nieuwe sorteerkasten waardoor het handmatig sorteren grondig wordt verbeterd.
De nieuwe sorteerkasten hebben digitale displays om bestemmingen aan te geven en zijn in hoogte en hoek verstelbaar.

postman-aanhanger

Het bezorgen van post is vaak een combinatie van fietsen en lopen. Ontwerpbureau Flex/the Innovationlab ontwerpt in 2006 de Postman-aanhanger die de postbode in beide situaties uitkomst biedt. Het aantal fietstassen dat hij kan vervoeren is vergroot van twee naar drie. Zo kan nu een van de tassen reserveren voor de ongeadresseerde post die apart wordt meegenomen.
In 2006 zijn de eerste tien aanhangers in gebruik genomen. In 2007 is een test begonnen met 50 stuks op verschillende postvestigingen.

bestellerstas

In 2006 ontwikkelen de ontwerpers van bureau FLEX/the Innovationlab voor de postbodes van TNT Post diverse tassen om het bezorgen van de post te vergemakkelijken.
De schoudertas geeft de postbode de mogelijkheid een wat groter rondje te lopen. In de tas kan een extra postbundel mee worden genomen zonder dat het gewicht ervan de postbode parten speelt.
De stuurtas bevindt zich boven op het stuur. Hierdoor kan de postbode snel bij zijn post en hoeft hij minder vaak te bukken om de post uit de fietstassen achterop te pakken.

commercial

In de nieuwe reclamecampagne staan de medewerkers van TNT Post centraal.
Twee acteurs nemen in de commercial de honneurs waar: de een speelt postbode Remco, de ander speelt accountmanager Bart.
De nadruk in deze commercial ligt op het begrip 'aandacht'. Dat woord symboliseert de wijze waarop TNT Post met zijn klanten, met elkaar en met de wereld wil omgaan. Naar de klant toe vertaalt zich dat bijvoorbeeld in meer snelheid, meer gemak en meer mogelijkheden. Om die reden staan de Persoonlijke postzegel en de bedrijvenzegel bij deze commercial centraal.

tien voor nederland

Als onderdeel van het basisassortiment brengt TNT Post in 2008 het postzegelvel 'Tien voor Nederland' uit. Met dit vel wil TNT zich sterk maken voor een groenere wereld.
De zegels, naar ontwerp van De Designpolitie, zijn gewijd aan initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Het motto 'Denk groen, doe groen' verbeeldt De Designpolitie door middel van iconografische afbeeldingen. In een helder kleurenpalet zien we onder meer zonne- en windenergie, biobrandstof, compensatie CO2-uitstoot en roetfilters.

amsterdam batavia

In opdracht van de PTT maakt regisseur Theo Güsten de in 1930 uitgebrachte film 'Amsterdam-Batavia door de lucht'. Door middel van een snel gemonteerde film wordt aan de toeschouwer het verhaal uit de doeken gedaan van post die via land, zee en de lucht de plaats van bestemming bereikt. Op tussenschermen wordt duidelijk gemaakt dat de post per vliegtuig het snelst is. Het camerawerk is van Cees Tuyn.

commercials 1940-2015

mooi nederland

In 2005 start TPG Post met het in beeld brengen van ons land op postzegels. Ieder jaar krijgt een ontwerper of ontwerpbureau de opdracht om karakteristieke steden en dorpen in Nederland op eigen wijze vorm te geven op een postzegelvel. Van deze afzonderlijke postzegelvellen wordt aan het eind van ieder jaar een of twee verzamelvellen uitgegeven waarop alle steden en dorpen tezamen worden afgebeeld.

zilveren bodebus

Insigne waarmee de privébode van Filips Willem van Oranje (1554-1618), de oudste zoon van Willem van Oranje, is uitgerust. Het insigne geeft aan dat de bode een officiële overheidsbode is wat hem hiermee een zekere status en betrouwbaarheid geeft. De bodebus is een voorloper van de latere uniformplaat.
De zilveren bodebus uit 1608 is een schildvormige plaat voorzien van het gecombineerde wapen van de ouders van Filips Willem, met daarboven een afbeelding van een kroon. Op de plaat staat het opschrift: "PHS-GIL-PRIN-ORANGHIE-COMTS-DE-BUREN". Dit staat voor de naam 'Philips Guillaume Prince de Oranghie Comte de Buren'.

zakenzegels

Voor het ontwerpen van de zakelijke postzegels kiest TNT Post in 2007 voor ontwerpster Hansje van Halem. Haar typografische ontwerp past in de traditie van eerdere zakenzegels. Van Halem is uitgegaan van de vorm van de cijfers van de frankeerwaarde, een afgeleide van het type Spectrum, van Jan van Krimpen. "Vanuit de randen van het postzegelvlak ben ik gaan experimenteren met lijnen (...). De lijnen bepalen de omtrek van de cijfers, die daardoor hun onregelmatige individuele vorm krijgen.", aldus Van Halem.

jubileumzegels

Vijf organisaties, vijf jubilea. In 2008 brengt ontwerpbureau Koeweiden Postma deze samen op een kleurrijk postzegelvel. De vijf organisaties zijn: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Nederlandse Bank, de AEX-index, Bruna en de ANWB. Ontwerper Yvo de Ruiter van Koeweiden Postma besluit het ontwerp van de vijf postzegels samen te ballen tot één ontdekkingsreis.

zomerzegels

'Vergeet-ze-niet'; het thema van de Zomerpostzegels van 2008 naar ontwerp van Studio Dumbar. De serie bestaat uit twee vellen met ieder drie unieke postzegels. Naast elkaar gelegd leveren de vellen met zegels een strook op waarover een lange golf van bloemen rolt. "Met de vergeet-mij-nietjes, een bloemensoort die in heel Europa en ook daarbuiten voorkomt, wordt een oproep gedaan om 'ze', de ouderen, vooral niet te vergeten", aldus Rejane Dal Bello van Studio Dumbar, ontwerper van de zomerzegels.

bloemetjes cadeau

Met de 'Bloemetjes cadeau'-zegel heeft TNT Post in 2007 een wereldprimeur. Het is de eerste zegel die tot bloei kan worden gebracht. Iedere postzegel van het vel van 10 bevat namelijk een zadenmix met verschillende bloemenzaden. Met 'Bloemetjes cadeau' op een brief of kaart stuur je letterlijk een bloemetje en wordt de post nog meer een cadeautje.
Ontwerper van het postzegelvel Martin van Vreden maakt de zaadjes tot onderdeel van zijn ontwerp. Zo laat Van Vreden de plaats van de zaadjes samenvallen met het snijpunt van de kruisende teksten en de belettering.

zomerzegels

Het strand, iedereen heeft er wel herinneringen aan. Die herinneringen worden weer levend met de zomerzegels van 2007 van TNT Post met als thema 'strandpret van toen'. De twee postzegelvellen met ieder drie zegels laten strandfoto's zien uit de eerste helft van de vorige eeuw tegen de achtergrond van het strand anno nu. "We hebben geprobeerd een tijdloos portret neer te zetten van de gewone mens die plezier heeft aan het strand; strandpret van toen is strandpret van alle tijden", aldus Piet Schreuders en Sonja van Hamel, de ontwerpers van de zomerzegels 2007.

grenzeloos nederland

Grenzeloos Nederland van TNT Post wordt in 2008 geïntroduceerd als een nieuwe postzegelserie die over de grenzen heen kijkt. De uitgifte beeldt de (historische) banden uit tussen Nederland en bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Brazilië. Op ieder postzegelvel, naar ontwerp van Ariënne Boelens, staan drie verschillende nationale postzegels en twee postzegels uit de postzegelvellen van de andere landen. De 'buitenlandse' postzegels zijn alleen geldig om te frankeren in het land van herkomst.

12 maanden jarig

Op 1 september 2008 brengt TNT Post een sfeervol postzegelvel uit gewijd aan de sterrenbeelden. Het vel telt twaalf verschillende postzegels, die elk aan een teken van de dierenriem zijn gewijd. Ontwerpbureau Fabrique is verantwoordelijk voor het ontwerp van 'Twaalf maanden jarig!'. In het ontwerp zijn alle zegels met de sterrenbeelden onderling verbonden door een lijnenpatroon, ontleend aan de stand waarin de sterren aan de hemel verschijnen.

mycologische vereniging

In oktober 2008 is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse mycologische vereniging wordt opgericht. Deze organisatie heeft als doel de kennis over paddenstoelen en hun voortbestaan te bevorderen.
"In overleg met de mycologische vereniging hebben we paddenstoelen afgebeeld die zich onderscheiden door een bijzonder groeiproces", aldus Marenthe Otten, die samen met Coen Geurts van Studio 't Brand Weer het postzegelvel heeft ontworpen.

125 jaar ver. rembrandt

In 2008 viert Vereniging Rembrandt haar 125-jarig bestaan. TNT Post eert de Vereniging met een eigen postzegel. Eind negentiende eeuw dreigt een belangrijke Nederlandse collectie kunstwerken naar het buitenland te verdwijnen. Een groep particuliere kunstliefhebbers besluit hier een stokje voor te steken en koopt de collectie. Van het overgebleven geld wordt in 1883 een vereniging 'tot behoud van kunst in Nederland' opgericht: de Vereniging Rembrandt.
Het postzegelvel is naar een ontwerp van Marijke Cobbenhagen en Chantal Hendriksen.

kinderpostzegels

In 2008 wordt het 60-jarig jubileum gevierd van de Kinderpostzegelactie met een nieuwe serie zegels. Het thema van de actie van 2008 is: 'Laat kinderen leren'. Alle kinderen hebben recht op persoonlijke ontwikkeling, volgens Stichting kinderpostzegels. Onderwijs is daarvoor de belangrijkste voorwaarde. Het thema sluit mooi aan bij de langdurige samenwerking tussen de basisscholen en de Stichting kinderpostzegels. Het ontwerp van de zegels is van de hand van illustratrice Harriët van Reek.

affiche weldadigheidszegel

Affiche van Willem Arondeus ter bevordering van de verkoop van de weldadigheidszegels van Jan Toorop uit 1923. Op het affiche zien we een haast religieuze voorstelling van een moederfiguur die beschermend haar armen slaat om twee figuren gekleed in klassieke gewaden. Bovenaan het affiche staat "Kerstzegels tot steun voor de liefdadigheid". De kaarsen, afgebeeld in de omlijsting roepen, de kerstsfeer op. Onderaan het affiche staan praktische vermeldingen over de verkrijgbaarheid, bestemming van de toeslag.

tnt postkantoor

De traditionele postkantoren worden vervangen door honderden nieuwe TNT postkantoren in winkels. Voor deze TNT postkantoren wordt in 2008 een speciale postbalie ontwikkeld. Aan deze aparte balies kunnen consumenten hun dagelijkse postzaken afhandelen. De postbalies  zijn ondermeer te vinden in supermarkten, boekhandels en tabakswinkels.
Het ontwerp van de balie komt van het Amsterdamse bureau Merkx + Girod. Ontwerper René Knip zorgt voor de typografie en de bijbehorende beeldtaal. Op 27 januari 2009 wordt de eerste postbalie geplaatst in Rotterdam.

tien voor nederland

Op 2 januari 2006 vervangt TPG Post het basisassortiment postzegels. Aanleiding is de invoering van nieuwe tarieven voor het verzenden van internationale Prioritypost. Op de nieuwe zegels staan kunstwerken die een beeld van Nederland geven. Ontwerper Jeff Ramsey selecteert voor de nieuwe zegels kunstwerken waarvan de nationaliteit van de kunstenaar samenhangt met de toepassing van de betreffende zegel. De tien zegels voor bestemmingen binnen Nederland tonen werken van Nederlandse kunstenaars, die voor bestemmingen buiten Nederland zijn van de hand van buitenlandse kunstenaars.

400 jaar rembrandt

TPG Post eert Rembrandt op 15 juli 2006, zijn vierhonderdste geboortedag, met de uitgifte van twee bijzondere postzegelvellen met de titels 'Rembrandt: zelfportret met Saskia' en 'Rembrandt 1606-1669'. Walter Nikkels tekent voor het ontwerp van de zegels. Hij kiest voor een bescheiden benadering met respect voor het werk van Rembrandt. Nikkels hanteert een beelduitsnede en zoomt in op de personages op de kunstwerken. Op deze manier ontstaan er vijf portretten waardoor de kijker de afgebeelde personen op een heel directe manier ontmoet, aldus Nikkels.

bedreigde dieren

TPG Post geeft in samenwerking met Diergaarde Blijdorp in 2006 op Werelddierendag een speciaal postzegelvel uit genaamd 'Bedreigde dieren'. Ontwerpbureau Thonik, verantwoordelijk voor het ontwerp van het postzegelvel, plaatst op elke zegel zogenoemde isogrammen. Wanneer men het bijgeleverde transparante filmpje over de zegel plaatst, worden er allerlei wetenswaardigheden over de afgebeelde bedreigde dieren zichtbaar.

kinderpostzegels

'Veilig Verder' is het thema van de kinderpostzegels van 2006. Ontwerpbureau COMA krijgt de opdracht om met behulp van fotografie postzegels te ontwerpen die het thema in beeld brengen. Fotografe Coriëtte Schoenaerts maakt op enkele Rotterdamse basisscholen portretten van spelende kinderen. COMA: "De individuele portretten vormen zo een groep spelende kinderen die op je af lijken te komen en zo uit het beeld stappen."

decemberzegels

Het ontwerp van de decemberzegels van 2006 is van het bureau Joseph Plateau. In het ontwerpproces spitst het ontwerp van de decemberzegels zich steeds meer toe op enkele iconen van de kersttijd. Peter Kingma, ontwerper bij Joseph Plateau: 'Bij dat doordringen tot de kern van de kerstsfeer kwamen we uiteindelijk tot een bijna abstracte voorstelling (...), de zuiverheid van sneeuwkristallen en de ronde vormen van licht en kerstballen.'

going for gold

De Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn zijn tot onderwerp gekozen voor de postzegels 'Going for gold'. Op deze postzegels zijn twaalf geïntegreerde beelden uit gouden races van Yvonne van Gennip en Ard Schenk te zien. Door gebruikmaking van een speciale techniek bewegen de schaatsers als de postzegels bewogen worden. Het ontwerp is van bureau Solar Initiative.

kinderpostzegels

Naar school gaan is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Met het thema van de kinderpostzegelactie van 2009 'Laat kinderen leren' wil Stichting kinderpostzegels hier extra bij stil staan. Ontwerper van het postzegelvel Christian Borstlap kijkt verder dan de standaard reken- en taallessen op school. Zo verbeelden zijn speciaal voor de zegels ontworpen poppetjes wijsheden als 'iets saais wordt soms heel mooi als je het andersom bekijkt'.

zomerzegels

Het thema van de zomerzegels 2006 is het welbekende leesplankje dat tot het erfgoed van het basisonderwijs behoort. Voor veel ouderen is het leesplankje onlosmakelijk verbonden met dierbare herinneringen aan de tijd van de lagere school en de klasgenootjes van toen. Om deze reden brengen de ontwerpers van LettError het plankje zo herkenbaar en authentiek mogelijk in beeld. De belettering is met opzet afwijkend van het lettertype van het leesplankje ter bevordering van de leesbaarheid van de zegel.

affiche zomerzegels

Ter promotie van de zomerzegels van 1966 maakt ontwerpster Patricia Dorst een affiche met en afbeelding van de zon tegen een achtergrond van vlakken met tanding. "Zomerzegels brengen vreugde!" staat onderaan het affiche weergegeven.

sporttop

Stichting sporttop helpt jonge olympische sporttalenten op weg naar hun top. Als hoofdsponsor van deze stichting wil TNT Post sporttop extra onder de aandacht brengen met het postzegelvel 'Sporttop: aandacht voor talent'. Het bureau Fabrique brengt op een dynamische manier de relatie van de topsporters en hun mentoren op het zegelvel in beeld door middel van portretten en korte citaten van de talenten en de mentoren.

5 verjaardagspostzegels

Een verjaardag is voor veel mensen een belangrijke aanleiding om een kaartje te sturen. De verjaardagspostzegel van 2009 naar ontwerp van het Rotterdamse bureau 75B maakt het versturen van een verjaardagskaart wel heel bijzonder. Op de zegels staat vijf keer het cijfer 8 weergegeven op digitale wijze. De cijfers zijn opgebouwd uit witte strookjes en geplaatst tegen een contrasterende achtergrond. "Kras de juiste witte strookjes weg met een balpen met de inktkleur van de ondergrond, en op de postzegel staat de leeftijd van de jarige", aldus Rens Muis en Pieter Vos van 75B.

affiche pakketdozen

'Het verschil tussen breekbaar en gebroken.' Typografisch affiche volgens de door Studio Dumbar in 1989 ontworpen huisstijl van PTT. In twee kolommen wordt het hoe en wat van de 'stevige postpakketdozen' van PTT Post uit een gezet. Hieronder staat de pay off 'Wij zorgen ervoor.' en het logo van PTT Post.

weken van de kaart

Het thema van de Nationale weken van de kaart van 2009 is 'verrassing'. Hans Meiboom van Studiomeiboom verbeeldt dit thema op de zegel in de vorm van een cadeautje, dat op een heldere, grafische manier met warme kleuren is weergegeven. De verpakking symboliseert als het ware de verrassing. Het lint van het pakje is zo gestrikt dat de vorm van een hartje ontstaat. Een extra verrassing zit in de afwijkende fosforbedrukking. "Als je de postzegel met een speciale UV-lamp in het donker bekijkt, wordt een fosforescerende kleurstrook zichtbaar," aldus Meiboom.

75e boekenweek

Om het jubileum van de 75e boekenweek te vieren heeft TNT Post een wel heel bijzondere postzegel laten ontwerpen, namelijk een echt boek. Het ontwerp, naar de hand van het ontwerpteam van Studio Richard Hutten, is als driedimensionale postzegel uniek in de wereld. Het verhaal op de zegel is net als het Boekenweekgeschenk van 2010 geschreven door Joost Zwagerman. In het korte verhaal 'Wat is erger...' beschrijft Zwagerman de gedachten van hoofdpersoon Jelmer Verhooff, een museumdirecteur die net een van de kostbaarste schilderijen uit zijn museumcollectie heeft vernield.

Da's toch een kaart waard

In 2010 introduceert TNT Post de nieuwe wenskaartenactie 'Da's toch een kaart waard!' Deze campagne richt zich op de vier belangrijkste aanleidingen voor het versturen van een wenskaart: huwelijk, verjaardag, geboorte en ziekte.
Karen Polder maakt het ontwerp van een bijzonder postzegelvel van drie over elkaar geplaatste klavertjesvier. "Hét oersymbool voor geluk", aldus Polder. "Daarom sluit het klavertjevier heel goed aan bij het gebruik van de postzegels op de wenskaarten."

vuurtoren-zegels

TNT Post brengt in 2010 een ode aan de Nederlandse vuurtorens met de uitgifte van een postzegelvel. Op dit vel is de oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland te zien, de vuurtoren van Breskens. Deze stamt uit 1867 en staat aan de ingang van de Westerschelde, aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Buro Marcel van der Heyden ontwerpt een zegelvel met 'glow in the dark'-effect. Daardoor lichten de stralenbundels van de vuurtoren op het postzegelvel op in het donker, zoals het echte licht van een vuurtoren.

jubileumpostzegels

Vijf organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, recreatie en toerisme, vieren in 2010 hun jubileum: Djoser, Euromast, Duinrell, Koninklijk Instituut voor de Tropen en de VVV.
TNT Post brengt de vijf organisaties samen op een feestelijk en kleurrijk postzegelvel, naar ontwerp van het design- en communicatiebureau Smidswater. De verschillende instellingen worden in typerende iconen verbeeld op het postzegelvel met telkens twee postzegels per organisatie.

affiche kinderpostzegels

Affiche ter bevordering van de verkoop van weldadigheidszegels voor het kind uit 1924. Het reclamebiljet is uitgevoerd in zwart/wit met in het midden een voorstelling van engelen en een meisjeskopje. Deze voorstelling zien we tevens terug op de betreffende kinderpostzegels tevens naar ontwerp van Georg Rueter. Het meisje is Rueters eigen dochter Maria. De tekst op het affiche luidt ondermeer: "Plakt op Uw kerstkaarten en op Uw Nieuwjaarsbrieven de weldadigheidspostzegels voor het kind."

weken van de kaart

Stichting Wenskaart Nederland organiseert jaarlijks de Nationale weken van de kaart om het verzenden van wenskaarten onder de aandacht te brengen. Ook in 2004 brengt TPG Post speciale zegels uit die aansluiten bij deze actie. Met het thema 'interactie' in gedachten ontwerpt 178 aardige ontwerpers een postzegelvel die de handelingen verbeeldt die nodig zijn voor het versturen van een kaart: lopen, kopen, schrijven, plakken, posten, ontvangen, lezen en weer terugschrijven. Deze stappen worden gesymboliseerd door versimpelde iconen in heldere frisse kleuren.

carel fabritius

In 2004 is het 350 jaar geleden dat een veelbelovende leerling van Rembrandt, carel fabritius bij de ontploffing van een kruidopslagplaats in Delft om het leven komt. Bij deze ontploffing gaat ook een onbekend aantal van zijn werken verloren. Om carel fabritius te eren geeft TPG Post een postzegelvelletje uit met tien van de dertien schilderijen die van Fabritius bekend zijn. Het Haagse bureau LUST ontwerpt de postzegel waarbij de transformatie wordt gevisualiseerd die het werk van Fabritius ondergaat, van het donkere palet van Rembrandt naar het koele, meer levendige palet van Vermeer.

decemberzegels

In augustus 1996 geeft PTT Post aan twaalf jonge ontwerpers van het Sandberg Instituut te Amsterdam de opdracht een ontwerpvoorstel te maken voor de Decemberzegel van 1997. Van de 42 ontwerpen die gemaakt zijn, wordt het ontwerp van Julia Kaiser gekozen.
Op haar zegel heeft zij het idee van 'kerst-telepathie' uitgebeeld: "Voordat  je iemand een kaart stuurt, denk je eerst aan die persoon. De ontvanger denkt aan degene die de kaart heeft verstuurd. Die uitwisseling van gedachten heb ik proberen duidelijk te maken door twee hoofden die elkaar overlappen", aldus Julia Kaiser. In het overlappende gedeelte wordt het decembergevoel gesymboliseerd door een hart en een ster.

100 jaar rijksoctrooiwet

Met een octrooi in je bezit is het mogelijk je uitvinding exclusief voor een bepaalde periode op de markt te brengen. In 2010 is het honderd jaar geleden dat de voorloper van de huidige Rijksoctrooiwet in werking trad. Ter gelegenheid van dit jubileum geeft TNT Post een postzegelvel uit met tien bijzondere uitvindingen. Theo Peters selecteert voor zijn postzegels die uitvindingen die visueel aantrekkelijk zijn en tot de verbeelding spreken. Bij het ontwerpen heeft Peters telkens een interessant detail gepakt om de uitvinding te verbeelden.

zomerzegels

"Iedereen kent hen bij hun voornaam, zó bijzonder zijn de helden die zijn afgebeeld op deze speciale uitgave van de Zomerpostzegels", aldus Jochem Leegstra, creative director bij bureau ..., staat, en verantwoordelijk voor het ontwerp van de Zomerpostzegels 2010. "Zeg Mies, Ramses of Fanny en iedereen weet wie je bedoelt. Het zijn de Hollandse helden van toen en nu." Voor bureau ..., staat is 'toen en nu' een belangrijk uitgangspunt voor het postzegelvel geworden. "Zo hebben we ons laten inspireren door het kleurenpalet van de eerste Zomerpostzegels. Dat heeft voor de postzegels van 2010 geleid tot mooie sprekende pasteltinten, voor iedere held een andere kleur."

brievenbusbiljet zichtbaar

Brievenbusbiljet naar ontwerp van Kees Kuiler uit het oorlogsjaar 1942 waarin Nederland verduisterd was om niet zichtbaar te zijn voor luchtaanvallen. Op het reclamebiljet, gedrukt in drie kleuren, staat een gestileerde weergave van een kat met een posthoorn als staart. De tekst luidt: "De post heeft geen kattenogen. Zonder licht vergist de post zich licht. Maak nummer bel en bus zichtbaar".

brievenbusbiljet postzegel

"Koop postzegelboekjes. Handig en proper." Brievenbusbiljet ter bevordering van de verkoop van postzegelboekjes uit 1937 naar ontwerp van N.P. de Koo. Op het reclamebiljet, uitgevoerd in blauw en rood, staan naast enkele voorbeelden van postzegelboekjes ook de verschillende tarieven waarin deze verkrijgbaar zijn. 

Het brievenbusbiljet vormt vanaf 1929 een vaste toepassing voor het communiceren van berichten vanuit de PTT. De Koo is in de periode tussen 1930 en 1948 verantwoordelijk voor het vormgeven van de biljetten.

tour de france

In 2010 start de tour de france vanuit Rotterdam. TNT Post eert het meest prestigieuze wielerevenement ter wereld met een eigen postzegelvel. Bau Winkel en Frank Stienen van Studio Bau Winkel verwerken in hun ontwerp van het postzegelvel vele elementen van de Tour. Zo vormen de zegels op het vel samen het rittenschema van de wedstrijd.  In één regel staan: datum van de rit, volgordesymbool van de etappe, nationale vlag van het land waar de etappe start, symbool van het soort etappe en de start- en de finishplaats. Daaronder is een rode lijn afgebeeld die in verhouding de lengte van de etappe aangeeft. Een lengte van 10 millimeter op de postzegels staat voor 100 kilometer in de werkelijke route.

brievenbusbiljet lichtend

Strak en stilistisch ontworpen brievenbusbiljet uit 1941 naar de hand van Giele Roelofs. Een brievenbesteller gezien op de rug stopt een brief in een duidelijk zichtbare brievenbus. Ook zijn de deurbel en het huisnummer duidelijk weergegeven. Wanneer in het oorlogsjaar 1941 Nederland in duisternis gehuld is om luchtaanvallen te voorkomen, roept de PTT op om de voordeuren wel goed vindbaar te houden voor de bodes: "'n Donkere straat ’n lichtend nummer ’n dankbare post".

brievenbiljet boek van ptt

"Geef de jeugd het boek van PTT". Een brievenbusbiljet uit 1938 naar ontwerp van Piet Zwart. Op het biljet toont een karakter uit 'Het boek van PTT' een exemplaar van het boek ook van de hand van Zwart. Via dit leerboek, speciaal voor jongeren gemaakt, wordt het hele post- en telecombedrijf nader toegelicht. het boek van ptt kon voor 25 cent op het postkantoor worden gekocht.

post CS

Voor de verwerking van de brief- en pakketpost van postdistrict Amsterdam wordt in 1960 gestart met de bouw van een nieuw districtpostkantoor aan de Oosterdokkade naast het Centraal Station in Amsterdam. Bij zijn oplevering in 1968 is het complex grootste districtskantoor van Nederland met de beste voorzieningen qua apparatuur. Architect van het project is professor P. Elling. Hij heeft het ontwerp voor twee gebouwen gemaakt; een briefpostgebouw en een pakketpost- en administratiegebouw.

stop Aids Now

In 2010 staat TNT Post met het postzegelvel Stop Aids Now stil bij het tienjarig jubileum van de stichting en de aidsproblematiek waar zij zich voor inzetten. De 'red ribbon' als solidariteitssymbool staat centraal op het postzegelvel die ontwerper Piet Paris op verscheidene manieren terug laat komen op de zegels. Zo zien we op een van de postzegels het rode lint in de vorm van een jurk weergegeven. Het postzegelvel toont de vele terugkerende stijlelementen die herkenbaar zijn voor het werk van Piet Paris gegoten in het rood, zwart en wit van Stop Aids Now.

kinderpostzegels

Naar school gaan is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Wereldwijd gaan 100 miljoen kinderen niet naar school. Stichting kinderpostzegels Nederland zet zich in om deze kinderen naar school te krijgen. De kinderpostzegels van TNT Post uit 2010  die deze actie ondersteunen zijn gemaakt door fotografen Anuschka Blommers en Niels Schumm. Op de zegels zijn zes kinderen te zien met gefascineerde blikken die iets aan het leren zijn. Schumm: 'Het zijn portretten waarop je ziet dat iets de kinderen raakt en fascineert.'

kleinste kortste film

Dit jaar vindt de 30e editie van het Nederlands Film Festival plaats. TNT Post brengt een ode aan het festival met een uitzonderlijke postzegel; een film op zegel van regisseur Anton Corbijn. De hoofdrol is weggelegd voor Carice van Houten. De postzegel is een hommage aan de Nederlandse film, het Nederlandse landschap en refereert aan een Kinderpostzegel uit 1951. Het bureau Kesselskramer heeft de typografie en de productie van de zegel verzorgd.

weken van de kaart

De zegels voor de campagne Nationale weken van de kaart zijn in 2008 van de hand van ontwerper Martin Pyper. Met deze actie wil Stichting Wenskaart Nederland het versturen van kaarten stimuleren en onder de aandacht brengen. Pyper heeft het verrassende effect van een wenskaart op deurmat weergegeven als het effect van druppels inkt die op papier vallen. "De elkaar rakende kleuren beïnvloeden elkaar zoals mensen elkaar beïnvloeden door te communiceren, via een gesprek of het zenden van een persoonlijke boodschap in een brief of op een kaartje", aldus Pyper.

logo PostNL

Met een naamsverandering komt ook een nieuw logo. PostNL heeft een lange historie in post en pakketten én een duidelijke richting voor de toekomst: met digitale aanvullingen op de basisproducten en –diensten en nieuwe, vindingrijke e-commerce oplossingen. Het logo is een subtiel afgeronde driehoekige vorm, waarvan elk van de zijden een van de drie activiteiten vertegenwoordigt: post, pakketten en e-commerce. In de grafische subscriptor worden deze drie activiteiten samengevat in drie iconen.

De belangrijkste kleur van PostNL is oranje. Zilvergrijs en Diepblauw vullen deze kleur aan op de witte basiskleur, vaak de achtergrond. Er is gekozen voor een witte basis, omdat dit een uitnodigend, krachtig en eigentijds uiterlijk geeft aan de communicatie.

beursnotering PostNL

Op 31 mei 2011 vindt de beursgang van PostNL plaats. Onder deze naam gaat het postbedrijf na de splitsing van TNT zelfstandig verder. Het postzegelvel ter ere van de beursnotering laat met heldere grafische iconen de drie pijlers zien waar PostNL zich op gaat richten: post, pakketten en e-commerce. Adviseur visuele communicatie bij PostNL en ontwerper van de zegel Julius Vermeulen wil met zijn ontwerp niet terugblikken, maar juist vooruit kijken naar de dynamiek van de toekomst. "Een dynamiek die ook in onze huisstijl terugkeert, met de kleuren zilver voor e-commerce, blauw voor pakketten en natuurlijk het bekende oranje voor post."

375 jaar Uni Utrecht

Op 26 maart 2011 viert de Universiteit Utrecht haar 375-jarige bestaan. Ontwerpstudio Kummer & Herrman hebben in woord en beeld tien uiteenlopende jubilea van de universiteit op één postzegelvel samengebracht. De tien jubilea die binnen de universiteit in 2011 gevierd worden zijn: Mebiose Studievereniging Biomedische Wetenschappen - 25 jaar; Instituut voor Theaterwetenschap - 45 jaar; Utrecht Science Park De Uithof - 50 jaar; Gerard 't Hooft (Nobelprijs Natuurkunde) - 65 jaar; Psychologie Opleiding - 90 jaar; Unitas - 100 jaar; Utrechts Universiteitsfonds -125 jaar, Diergeneeskunde - 190 jaar; Petrus van Musschenbroek (hoogleraar Wiskunde en Wijsbegeerte) - 250 jaar en Portrettengalerij Senaatzaal - 325 jaar. De ontwerpers hebben van het postzegelvel één geheel gemaakt door over het gehele postzegelvel het logo van Universteit Utrecht weer te geven in dunne rasterlijnen.

jubileumzegels

2011 is het jaar waarin veel organisaties hun jubileum vieren waaronder: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - 50 jaar, de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond - 100 jaar, de Koninklijke Nederlandse Dambond - 100 jaar, Slot Loevestein 650 jaar en het Genootschap van Nederlandse Componisten - 100 jaar. Op een speciaal door ontwerper André Toet vormgegeven postzegelvel wordt hier door PostNL op feestelijke manier bij stilgestaan. Elke zegel is puur typografisch uitgewerkt en heeft bovendien een eigen karakter gekregen door een unieke kleur.

Stad van Nederland

De emissie van het postzegelvel ‘Stad van Nederland’ vindt plaats in het jaar waarin het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam na een grootse verbouwing zijn deuren heropent. Op het postzegelvel, naar ontwerp van Gummo, staan vijf bijzondere architectuurprojecten afgebeeld die nog niet uitgevoerd of afgerond zijn. De vijf zijn de Boekenberg Spijkenisse van MVRDV, het Kenniscluster Arnhem van Neutelings Riedijk Architecten, de Parkeertoren van Studio Marco Vermeulen & HAU, de Skytower van SeARCH en de Windpost van ZUS. Maar echt uniek aan het postzegelvel zijn de vijf postzegels met 'markers' erop. Dit zijn de eerste postzegels ter wereld met interactieve geavanceerde Augmented Reality-technologie. Met UAR is het mogelijk om op het scherm van een mobiele telefoon midden in de stad in 3D te laten zien welke gebouwen op een bepaalde plek staan, stonden of hadden kunnen staan.

Unicef 65 jaar

 In 2011 bestaat het United Nations Children's Fund (UNICEF) 65 jaar. Op het speciale postzegelvel ter ere van dit jubileum zien we de tien belangrijkste kinderrechten, zoals vastgelegd door de VN, op foto's verbeeld. Fotografie is volgens ontwerper Reynoud Homan een voor de hand liggende keuze om het 'menselijk' karakter van UNICEF te benadrukken. Op de velrand naast de zegel staat in het kort weergegeven wat elk kinderrecht inhoudt. Al verbindende kleur op het postzegelvel is voor de kleur blauw gekozen; de huisstijl kleur van UNICEF.

microbiologie

Op 20 april 1911 wordt de Nederlandse Vereniging voor microbiologie (NVvM) opgericht. Om stil te staan bij het 100-jarig jubileum van deze belangrijke organisatie geeft PostNL een bijzonder postzegelvel uit. Ontwerper Daniël Maarleveld heeft op elke zegel een micro-organisme vergroot weergegeven binnen een rond kader zoals door een microscoop gezien. Elk micro-organisme heeft zijn eigen kleur meegekregen wat ondersteund wordt door de zeven gekleurde vlakken op het vel. Op de velrand naast elke postzegel wordt de wetenschappelijke naam en de werking van het bewuste micro-organisme weergegeven.

kinderpostzegels

'Geef kinderen een veilig thuis' is het thema van de kinderpostzegels 2011. Elk jaar brengt PostNL in de herfst een nieuwe serie kinderpostzegels uit, met een bijslag van 0,23 eurocent per postzegel. De opbrengst van alle bijslagen gaat naar de projecten van Stichting kinderpostzegels Nederland. Het ontwerp van de kinderpostzegels is dit jaar in handen van Solar Initiative. Zij hebben het thema verbeeld door kinderen te fotograferen die samen al spelend een huis 'bouwen'. Over het postzegelvel heen is een foto afgebeeld van zes kinderen die gezamenlijk aan het spelen zijn. Zij leggen met behulp van grote, kleurrijke stroken papier de contouren van een huis op een witte ondergrond uit.

groen bezig

Met de postzegels 'Groen bezig' laat Gesina Roters van bureau Day op illustratieve wijze de groene initiatieven van Nederland zien. PostNL vindt groen handelen belangrijk en is voor een leefbare toekomst. De postzegels bevatten positieve tegelwijsheden, tips en trucs om 'groen bezig' zijn te stimuleren in het dagelijks leven. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: het nieuwe werken, het terugdringen van energieverbruik, de toepassing van alternatieve energiebronnen, woningisolatie, spaar- en led-lampen en biologische voedselproductie.
Naast de tien verschillende zegels voor Nederland heeft Roters ook een mapje met vijf identieke postzegels voor binnen Europa en een mapje met vijf identieke postzegels voor buiten Europa (Wereld).

100 jaar Bond Heemschut

In 2011 viert de Erfgoedvereniging Heemschut haar honderdjarige bestaan. De leden van deze vereniging zetten zich sinds 1911 op vrijwillige basis in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Het postzegelvel 100 jaar Bond Heemschut illustreert het belangrijke werk van deze vereniging door het afbeelden van zes opvallende bouwwerken die dankzij de inzet van de vereniging voor Nederland zijn of worden behouden. Ontwerpers Piet Gerards en Maud van Rossum hebben in de keuze van de gebouwen gekozen voor gebouwen met verschillende functies: een ambassade als bestuursfunctie, een kasteel als verdedigingswerk, een fabriek met een industriële functie, een koffiehuis als horecagelegenheid, een brug als infrastructurele component en een synagoge als voorbeeld van een gebouw met een religieuze functie.

100 jaar Circus HermanRenz

In 2011 is het honderd jaar geleden dat Arnold van der Vegt uit Rotterdam een circus opricht dat nu nog steeds onder de naam Circus Herman Renz door Nederland rondreist. Het huidige circus, een van de grootste van Europa, is in de loop van de jaren door vier generaties van de familie Van der Vegt geleid. De naam Renz ontleende de oprichter aan een van de bekendste Europese circusondernemingen uit de negentiende eeuw.
Het speciale postzegelvel ter ere van dit jubileum is vormgegeven door Ron van Roon. Hij heeft het circusleven op tien zegels weten vast te leggen door op elke zegel een circusartiest of circusdier centraal te stellen. De tien zegels samen vormen op hun beurt een grotere tekening van een klassieke circustent die op de achtgrond van het postzegelvel staat weergegeven.

postcrossing.com

Binnen enkele jaren is postcrossing.com uitgegroeid tot een zeer succesvol online platform voor liefhebbers van het sturen en ontvangen van kaarten van over de hele wereld. Met het gelijknamige postzegelvel wil PostNL stil staan bij het succes van deze site.
Het ontwerp van het postzegelvel is van het in Nederland woonachtige ontwerpersduo The Stone Twins. Over het gehele postzegelvel hebben zij een collage van ruim vijftig verschillende afbeeldingen van ansichtkaarten geplaatst, ook op de velrand en zelfs over de perforaties heen. De kaarten vormen een bonte vezameling van afbeeldingen van over de hele wereld. Met de schijnbaar willekeurig over het postzegelvel uitgestrooide pastiches van traditionele ansichtkaarten brengen de ontwerpers een eerbetoon aan een communicatiemedium dat onder druk staat.

dag van de postzegel

Het jaarlijks terugkerend evenement 'Dag van de Postzegel' wordt dit jaar door PostNL gevierd met een persoonlijke postzegel. Ontwerper Bart de Haas heeft voor deze zegel een nieuwe omlijsting ontworpen met hierin de beeltenis van koningin Wilhelmina zoals deze voor haar zegels gebruikt zijn (1947-1948). De dag van de postzegel-emissie valt binnen de reeks van PostNL waarbij aandacht aan de geschiedenis van de postzegel wordt gegeven.
De Haas heeft voor zijn postzegel een zelf ontworpen letter gebruikt. 'Door zelf een lettertype te ontwerpen, kun je het resultaat veel meer naar je hand zetten. Bijvoorbeeld door een letter n te maken die even breed als hoog is waardoor die zoveel horizontaal als verticaal te gebruiken is.'

grenzeloos Nederland

Grenzeloos Nederland 2011, Zuid-Afrika bestaat uit drie postzegelvelletjes die elk een thema in de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland verbeelden: in historisch opzicht, in economisch opzicht en in taalkundig opzicht. Alle drie de postzegelvelletjes bevatten dezelfde zes unieke postzegels. Ontwerpbureau Mannschaft uit Amsterdam heeft de drie thema's op het verlengde deel van de velrand de thema's in tekst en in beeld toegelicht.
Op elke postzegel staat een dier afgebeeld dat kenmerkend is voor het beeld dat wij van de Zuid-Afrikaanse fauna hebben: de buffel, de leeuw, de luipaard, de neushoorn, de olifant (the big five) en de pinguïn.

Internationaal Gerechtshof

Een zeer bijzondere uitgave van PostNL zijn de zegels die sinds 1934 exclusief voor gebruik door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag worden uitgebracht. De laatste emissie was in 2004 naar ontwerp van Roger Willems. De nieuwe emissie in 2011 met drie postzegelvelletjes van elk tien postzegels is een heruitgave van de postzegels uit 2004. De heruitgave is nodig vanwege de invoering van de nieuwe waardeaanduiding door TNT Post voor bestemmingen Nederland, Europa en Wereld. Ook voor de nieuwe postzegels geldt dat alleen het Hof ze mag gebruiken. De postzegels kenmerken zich door een grafische samenvoeging van de naam van het International Gerechtshof in de twee voertalen Engels en Frans, tegen een achtergrond van een cirkelstructuur die buiten de postzegels onzichtbaar doorloopt.

Da's toch een kaart waard

Voor het jaarlijks terugkerend postevenement 'Da's toch een kaart waard' ontwerpt Nicole Martens een bijzonder kleurige zegel. Het motto voor 2011 is 'maak van je kaart een cadeautje'. Martens heeft dit verbeeld door een afbeelding van vier gestileerde bloemen in een veelvoud van kleuren op de zegels weer te geven. Martens: "De bloem is natuurlijk ook hét symbool voor de lente en echt een cadeautje om te ontvangen."

decemberzegels

December is traditiegetrouw een maand om aan elkaar te denken en om dit via een kaart kenbaar te maken. Met de Decemberpostzegels van 2011, gemaakt door de makers van het tijdschrift Flow, is het versturen van een kaartje nóg mooier geworden. “De uitstraling van Flow past bij wat PostNL dit jaar voor de decemberzegels wilde”, aldus Irene Smit. Smit vormt in het dagelijks leven samen met Astrid van der Hulst het creatief team van het tijdschrift Flow. “We wilden graag zegels maken met een nostalgisch gevoel. Daarvoor hebben we dezelfde beeldtaal gekozen die we voor Flow gebruiken. We combineren daarin een frisse lay-out met retro-invloeden.”

Rode Kruiszegels

Het postzegelvel Rode Kruis 2012 staat in het teken van EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken. “Een mooie opdracht en een spannend ontwerpproces.” Zo beschrijft Karel Martens, grafisch ontwerper en docent uit Amsterdam, het ontwerp voor het postzegelvel Rode Kruis 2012. Uitgangspunt voor Martens was dat hij met zijn ontwerp op een waardige manier aandacht wilde vragen voor het belangrijke werk door het Rode Kruis. “Het Rode Kruis heeft een sterk merkteken. Daarmee alleen al roep je relevante associaties op. Het is een indrukwekkende organisatie, eigenlijk te groot voor een postzegel. Dat heb ik letterlijk verbeeld door een zodanig formaat voor het kruis te kiezen dat de postzegel er eigenlijk te klein voor is.”

125 jaar Leger des Heils

Het postzegelvel 125 jaar Leger des Heils 2012 staat in het teken van het 125-jarig bestaan van de Nederlandse tak van deze organisatie. Laten zien waar het Leger des Heils voor staat. Die opdracht heeft ontwerper Rudo Hartman uit Den Haag heel letterlijk genomen. “De soldaten van het Leger des Heils bieden op basis van hun geloofsovertuiging praktische hulp in allerlei vormen. En die hulpverlening heeft ook een heel persoonlijk gezicht – de intermenselijke relatie is daarbij essentieel.

Op basis daarvan heb ik ervoor gekozen om met foto’s hun verhaal te vertellen. Het centrale beeld op de postzegel zelf brengt de kern van het werk het best tot uitdrukking – een heilsoldaat die een dakloze een kop soep geeft. Beiden hebben ook daadwerkelijk contact; ze kijken in elkaars ogen. Het beeld is zo aangesneden dat de locatie er niet toe doet. Het Leger komt immers overal en bovendien zou een herkenbare achtergrond afleiden van de centrale boodschap van de foto.”

Da's toch een kaart waard

Samen met Stichting Wenskaart Nederland wil PostNL het persoonlijk contact met geschreven wenskaarten stimuleren. De winkelactie Gratis Postzegels is een onderdeel van de campagne Da’s toch een kaart waard! Wie in die drie weken voor minstens vijf euro aan wenskaarten aanschaft op een van de duizenden deelnemende verkooppunten, krijgt een velletje met drie bijzondere postzegels cadeau. Het ontwerp van het postzegelvel Voor jou, van mij… werd gemaakt door grafisch ontwerper en illustrator Marenthe Otten uit Den Haag.
     Otten over het ontwerp: “Tijdens het schetsen van alle illustratieve elementjes kwam ook als vanzelf de postduif tot leven. Natuurlijk is dat een traditioneel beeld. Daarom heb ik een gestileerde, realistische vorm gekozen en die zo spannend mogelijk gemaakt.”

Europazegels

Het ontwerp van de europazegels van 2012 wordt gedomineerd door water van Amsterdam. Ontwerper Michaël Snitker verbeeldt dit thema op het velletje europazegels 2012 met het 17e-eeuwse schilderij 'De bocht van de Herengracht' van Gerrit Berckheyde en met een opname van de Magere Brug over de Amstel.
     Op het velletje Nederlandzegels 2012 kiest Snitker voor foto’s van het Scheepvaartmuseum aan het Oosterdok (met het VOC-schip Amsterdam ervoor) en voor het Muziekgebouw aan ’t IJ met het Bimhuis (met ernaast het cruiseschip MSC Lirica). Voor de uitsnedes van de foto's heeft Snitker een geometrische structuur op basis van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam ontwikkelt.

100 jaar Openluchtmuseum

Het postzegelvel 100 jaar Nederlands Openluchtmuseum besteedt met vijftien foto’s aandacht aan het eeuwfeest van dit unieke museum en brengt ‘hulde’ aan het dagelijks leven. Het Nederlands Openluchtmuseum werd in 1912 opgericht met als doel de rijkdom aan Nederlandse tradities en regionale verscheidenheid voor het nageslacht te bewaren.
     Ontwerpers van de zegels Christine Alberts en Patrick Coppens, van het bureau Coppens Alberts selecteerde de foto's uit het archief en zagen wel iets van duizenden foto's. “Vanwege het jubileumthema kijk je uit naar het gewone en toch ongewone alledaagse. Zoals de directeur van het museum zei: het gaat om het onthutsende, om taferelen die zo gewoon zijn dat het bijzonder wordt”, aldus Alberts.

100 jaar NOC*NSF

Met het postzegelvel 100 jaar NOC*NSF besteedt PostNL op bijzondere wijze aandacht aan hoogtepunten uit 100 jaar Nederlandse Olympische sportgeschiedenis. Op elke postzegel is een zwart-witfoto afgebeeld van een Nederlandse Olympische sporter die in het verleden goud heeft gewonnen: Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Nico Rienks, Ellen van Langen, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Esther Vergeer, Maarten van der Weijden, Anky van Grunsven en Nicolien Sauerbreij. Een hockeyer staat symbool voor de vele Nederlandse hockeysuccessen.
Ontwerper Robin Uleman heeft voor zijn ontwerp geen foto's gekozen van juichende kampioenen, maar juist beelden van de sportieve prestatie zelf waar de emotie, de betrokkenheid, het plezier en soms ook het fanatisme van de sporters uit spreekt. "Met deze keuze ben ik erg tevreden", aldus Uleman. "Deze postzegels kun je zien als kleine affiches die samen één geheel vormen. Een soort filmaffiches met de sporthelden in de hoofdrol."

60 jaar Madurodam

In 1952 wordt het miniatuurstadje Madurodam geopend. Met de postzegeluitgifte '60 jaar Madurodam' geeft PostNL aandacht aan deze, voor jong en oud bekende, attractie in Den Haag. De foto’s op postzegelvel zijn niet in Madurodam zelf gemaakt, maar op de oorspronkelijke locatie.
De ontwerpers van het Haagse ontwerpbureau LUST hebben hiervoor honderden foto’s van typisch Nederlandse taferelen aan zich voorbij zien trekken op zoek naar de beste tien beelden. Voor de uiteindelijke uitvoering op het postzegelvel heeft LUST voor de 'tilt-shift-fotografie' gekozen. Hierbij worden de foto's met een speciale lange lens van een hoger gelegen punt gemaakt of achteraf op de computer bewerkt. Het effect op de foto's is dat door het verschil in scherpte en diepte ze gaan lijken op echte maquettes. Jeroen Barendse, ontwerper van LUST: “De gekozen techniek sluit natuurlijk naadloos aan op het karakter van Madurodam, waar de maquettes zijn gebouwd op een schaal van 1 op 25.”

Nederland in de Bosatlas

Voor veel Nederlanders is het topografische beeld van hun land gevormd door de kaarten in De Grote Bosatlas. In nauwe samenwerking met Noordhoff Uitgevers, de uitgever van de Bosatlassen, heeft PostNL het onderwerp 'Nederland' gekozen om op één postzegelvel de ontwikkeling van het Nederlandse landschap en de geschiedenis van de atlas samen te vatten. PostNL geeft het postzegelvel uit ter ere van de in 2012 nieuw uitgekomen editie van de Nederlandse Bosatlas.
Op de postzegels zijn zeven edities van de Bosatlas opengeslagen afgebeeld – de eerste editie uit 1877, de edities uit 1961, 1971, 1981, 2001 en 2007 en de allernieuwste editie uit 2012.
De opengeslagen pagina's bevatten topografische overzichtskaarten en thematische kaarten. De compositie van deze dubbele pagina's is zodanig gerangschikt dat de kaarten samen de contouren van Nederland blijven vormen. Het ontwerp van het postzegelvel is van de hand van Sonja Haller en Pascale Brun.

grenzeloos nederland

Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland eeuwenoude historische banden onderhoudt. Deze speciale relaties zijn sinds 2008 het onderwerp van de serie grenzeloos nederland van PostNL. Op de postzegelvelletjes grenzeloos nederland 2012 komt de verhouding tussen Nederland en Indonesië aan bod.
Ontwerpster Renate Boere heeft voor de emissie grenzeloos nederland 2012 drie verschillende postzegelvelletjes ontworpen met op ieder velletje steeds dezelfde zes verschillende postzegels.
Elk velletje heeft zijn eigen thema. Het velletje met het thema literatuur behandelt de invloeden van de historische band tussen beide landen hierop. Op het tweede velletje met het thema architectuur komt de wederzijdse beïnvloeding van modernistische Nederlandse bouwwerken en gedecoreerde Indonesische tempels aan de orde. Het derde en laatste velletje over de podiumkunsten staat in het teken van muziek en van Javaanse poppenspelen.

kinderpostzegels

Met het uitkomen van de kinderpostzegels 2012 wordt een traditie voortgezet die 40 jaar geleden is begonnen met prins Claus. In 1972 maakt hij de foto's van zijn zonen die op de kinderpostzegels van dat jaar zijn afgebeeld. Dit jaar is het Zijne Koninklijke Hoogheid de prins van Oranje prins Willem Alexander zelf die de foto's maakt voor op de kinderpostzegels. Op de zegels staan fotoportretten van prinses Catharina-Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane, zowel apart als samen.
De vormgeving van het velletje is van de hand van Julius Vermeulen, adviseur visuele communicatie bij PostNL.

Stedelijk Museum Open

Het postzegelvel Stedelijk Museum Open wordt op 24 september door PostNL uitgegeven ter gelegenheid van de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam op 23 september 2012. Het velletje besteedt aandacht aan de heropening van het Stedelijk door een architectuurtekening van de renovatie te combineren met details van tien grafische iconen die een sterke relatie hebben met het Stedelijk Museum. Deze tien zijn, van linksboven af met de klok mee: As I Opened Fire (Roy Lichtenstein, 1964), Affiche Blues before Sunrise, Steve McQueen (Mevis & Van Deursen, ), Prototype Zigzagstoel Versie 1 (Gerrit Rietveld, 1932), logo Stedelijk Museum (Wim Crouwel, 1964), Wandschildering (Karel Appel, 1956), Barbie met parelketting (Marlene Dumas, 1997), Empathy Displacement 7 (Mike Kelley, 1997), Suprematistische compositie (Kazimir Malevich, 1915), Een voorwerp gemaakt… (Lawrence Weiner, 1988) en Nu 2 (Willem Sandberg, 1967). Het ontwerp van het postzegelvel komt van het Amsterdamse bureau Experimental Jetset.

kinderboekenweek

Ter gelegenheid van de kinderboekenweek 2012 wordt op 8 oktober een bijzonder postzegelvel uitgebracht met, voor zover bekend, de eerste twee pop-uppostzegels ter wereld. Door de speciale papierarchitectuur verandert het 2D- karakter van deze twee postzegels in 3D na het uittrekken van een kartonnen schuifje. Op de postzegels zelf en op de voor- en achterkant van het velletje zijn illustraties afgebeeld van planten, dieren en elementen die voorkomen in het Prentenboek van de kinderboekenweek. Deze illustraties zijn van de hand van Fleur van der Weel. Op het gedeelte van de postzegels dat zich ontvouwd, staan een vogel en een vlinder afgebeeld die als het ware opvliegen. In het horizontale vlak eronder worden de slurf van een olifant en de nek van een giraffe zichtbaar. Deze dieren spelen ook een rol in het Prentenboek van de kinderboekenweek. Het ontwerp van het postzegelvel is van Bockting Ontwerpers.

125 jaar Carré

Met het postzegelvel 125 jaar Carré besteedt PostNL aandacht aan het jubileum van het Koninklijk Theater Carré dat op 3 december 1887 zijn deuren opent. Ontwerpbureau Smel plaatst op het postzegelvel op acht van de tien postzegels de belangrijkste vormen van voorstellingen die kenmerkend zijn voor het brede pallet aan voorstellingen in het Carré: van circus, revues en variété tot musicals, opera, ballet en cabaret. Op de twee andere postzegels zijn illustraties te zien van het markante exterieur en interieur van het gebouw aan de Amstel.
Smel heeft voor het ontwerp gekozen om de voorstellingen in silhouetten weer te geven. Ontwerper Edgar Smaling van Smel: "Het was dus vooral eerst de kunst van het weglaten. Als we eenmaal de basisvorm te pakken hadden, gingen we naar mogelijke toevoegingen om het spannend te maken. De ballonnetjes van Toon Hermans bijvoorbeeld, de lichtbolletjes bij de koorddanser, de sterretjes boven Carré en het kroontje uit het logo van Carré dat op veel postzegels terugkeert. Je ziet het nauwelijks, maar het is er wel."

Nederlandse rundveerassen

In 2012 brengt PostNL een speciaal postzegelvel uit ter ere van Nederlandse rundveerassen. Op het vel worden zes zeldzame rundveerassen afgebeeld: het Fries-Hollands zwartbont, de witrik, het brandrode rund, de Groninger blaarkop, de lakenvelder en het Maas-Rijn-IJsselvee. Nederland is een typisch rundveeland, met in totaal zo'n 3,9 miljoen koeien op stal of in de wei, waarvan 2,7 miljoen melk- en fokvee en 1,2 miljoen vlees- en weidevee (CBS-cijfers 2011).
De illustraties op het ontwerp kenmerken zich door de klare lijn, De Stijl die zo kenmerkend is voor de ontwerper van het postzegelvel, Joost Veerkamp. Veerkamp plaatste de koeien in een landschap om te benadrukken dat koeien in de wei horen, niet in een stal.

200 jaar Koninkrijk

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden wordt iedere vijftig jaar gevierd. Het postzegelvelletje 200 jaar Koninkrijk 2015 is de laatste in de serie van drie. Het eerste was gewijd aan de terugkeer van de Prins van Oranje op 30 november 1813 en verscheen exact 200 jaar later. Op het tweede postzegelvelletje, dat op 29 maart 2014 uitkwam, staat de viering van 200 jaar Grondwet centraal. Het derde wordt op 2 maart 2015 uitgegeven ter herdenking van de inhuldiging van Koning Willem I in 1815.

decemberzegels

In het tweede opeenvolgende jaar heeft het ontwerpteam van het tijdschrift Flow ook dit jaar weer het ontwerp voor de decemberzegels gemaakt. Op het postzegelvel zijn illustraties te zien die zijn geïnspireerd op de traditionele breipatronen die worden gebruikt op klassieke Noorse truien. In de breipatronen zijn bekende kerstonderwerpen verwerkt, zoals kerstbomen, kerstkaarsen, rendieren, kerstmannen, kerstengeltjes, kerststerren en kerstballen.
“Breien is hot”, zegt Astrid van der Hulst van Flow. “Het past bij de herwaardering van zelf weer dingen maken, in plaats van kopen en massaproductie. Mensen waarderen authenticiteit, iets dat zelf gemaakt is en waar wat uurtjes aandacht, geploeter en liefde in is gestopt.”

troonswisselzegels

Op 30 april 2013 vindt de troonswisseling plaats van koningin Beatrix en koning Willem-Alexander. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid brengt PostNL twee postzegelvellen uit. Het velletje met de vijf Beatrixpostzegels verschijnt op 25 maart 2013. De achtergrond van het velletje wordt gevormd door de foto van de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980 (Spaarnestad Photo, 1980). Het velletje met de vijf postzegels van koning Willem-Alexander krijgt als achtergrond de foto van zijn inhuldiging op 30 april 2013. De zegels verschijnen zo snel mogelijk na de troonswisseling, halverwege mei 2013. Op de vijf identieke postzegels staat een profielfoto van koning Willem-Alexander gemaakt door Goos van der Veen (Hollandse Hoogte, 2008).

1001 vrouwen

Het postzegelvel 1001 vrouwen bevat tien postzegels met daarop portretten van opmerkelijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Roosje Klap over het ontwerp van haar postzegelvel: 'Ik heb geprobeerd een mooie dwarsdoorsnee te bereiken uit verschillende tijdperken, met vrouwen die een verschillende betekenis hebben gehad en die ook op een andere manier in het leven stonden.' Voor de beeltenissen werden uitsnedes gemaakt van bestaande schilderijen of foto's. Daarbij zijn de portretten in het horizontale vlak zodanig gerangschikt dat de vrouwen op dezelfde wijze naar elkaar of naar de toeschouwer kijken. 

Rijks museum

PostNL geeft op 25 maart 2013 het postzegelvel Rijksmuseum uit ter gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum op 13 april 2013. Het postzegelvel Rijksmuseum bevat 24 vierkante details van kunstwerken, verdeeld over 5 rijen. Irma Boom verbeeld in haar ontwerp met de zich naar rechts verplaatsende afbeeldingen de swipe-techniek van smartphones en tablets. De nieuwe website van het Rijksmuseum maakt volop gebruik van deze techniek waarbij bezoekers van de site door te swipen (te vegen) afbeeldingen op hun scherm aan zich voorbij kunnen laten trekken. Boom maakt in 2012 het ontwerp van de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van het Rijksmuseum.

europapostzegel postauto's

Bij de verkiezing voor beste Europapostzegel 2013 heeft Nederland met deze postzegel de tweede prijs binnen gesleept. Het thema van 2013 was de postauto's. Totaal waren er 58 inzendingen. De eerste prijs ging naar Finland en op de derde plaats eindigde Kazachstan en Noorwegen. De Europapostzegels staan symbool voor een betere integratie en samenwerking binnen Europa. 

Ingmar Birza gaf het postzegelvel met daarop acht verschillende Nederlandse postauto's vorm. De auto's worden van links naar rechts steeds ouder. Het oudste afgebeelde voertuig is een GMC 2,5t uit 1918, het jongste een Renault Kangoo die in 2013 in gebruik werd genomen. De veranderende huisstijlkleuren is goed te zien in de kleur van de auto's en die keert ook terug in de vormgeving van de tekst. 

Inhuldiging WA

 

PostNL geeft op 1 mei 2013 ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 twee Inhuldigingspostzegels uit. Ook ter gelegenheid van drie eerdere inhuldigingen (1898, 1948, 1980) zijn speciale postzegels uitgegeven. De nieuwste Inhuldigingspostzegels verschillen in enkele belangrijke opzichten van hun voorgangers: ze zijn kleiner, zelfklevend en het ontwerp is typografisch. Het ontwerp van de Inhuldigingspostzegels is van de hand van Piet Gerards Ontwerpers uit Amsterdam.

 

Nederlandse schrijvers

Wie schrijft die blijft. Dat geldt zeker voor de vijf beroemde auteurs op het postzegelvel Nederlandse schrijvers. Op de postzegels staat portretten Louis Couperus (125 jaar), Adriaan Roland Holst (100 jaar), Godfried Bomans (100 jaar), Simon Carmiggelt (100 jaar) en Gerrit Kouwenaar (90 jaar).
Herman van Bostelen maakte monochrome illustraties op basis van foto's. Elke schrijver heeft zijn eigen pasteltint gekregen: oudroze voor Couperus, zeeblauw voor Ronald Holst, lichtoranje voor Bomans, lichtgroen voor Carmiggelt en oker voor Kouwenaar. Rechts op de postzegel staan de naam van de schrijver en geboortejaar vermeld. De volgorde van de schrijvers op de bovenste rij is op geboortejaar. Op de onderste rij is de volgorde gehandhaafd alleen met een ander startpunt. 

Nederlandse molens

Op het postzegelvelletje Nederlandse molens staan afbeeldingen van tien verschillende molentypes uit heel Nederland. De oudste dateert uit 1450, de jongste is een herbouwde molen uit 1975. Op elke zegel maakte tekenaar Joost Veerkamp een tekening van een specifiek molentype tegen een heldere hemel. De kleur en de horizon lopen door van de ene in de andere postzegel. De molens draaien in de leesrichting met de ruimende wind mee, waardoor het net lijkt of de molens in een kring staan. Ook verandert de positie van de wieken, wat draaiing suggereert.  Op de velrand links staat een QR-code die een bezitter van een smartphone of tablet kan scannen om op www.molens.nl/molenpostzegels meer achtergrondinformatie over de afgebeelde molens te krijgen. 

mooi Nederland 2013

PostNL vraagt in 2013 met de uitgifte van de serie mooi nederland Streekdrachten aandacht voor streekdrachten in Nederland. Streekdracht, ook wel klederdracht genoemd, duidt op de traditionele streekgebonden kleding die in gemeenschappen gedragen werd door een groot deel van de bevolking. In een gering aantal dorpen en streken in Nederland wordt deze dracht nog dagelijks gedragen, maar ook daar neemt het aantal dragers jaarlijks af.

Op en naast elke postzegel wordt met de naam van de plaats of streek aangeduid welke streekdracht het betreft: Bunschoten-Spakenburg, Marken, Staphorst, Noordwest-Veluwe en Walcheren. Op de postzegels is het silhouet en profil van een vrouwenhoofd afgebeeld, met gebruik van frisse kleuren in twee tinten (ton-sur-ton) waardoor nog meer nadruk komt op de vijf verschillende zwart-witte hoofdbedekkingen. Op de achtergrond zijn acht staande foto's afgebeeld – vier monochrome oudere foto's en vier recentere foto's in kleur. De foto's tonen van links naar rechts: de haven van Spakenburg, een vrouw in Spakenburger dracht, een aanzicht van typisch Marker huizen, een hedendaagse foto van een jonge vrouw in Marker dracht met de zogenaamde meisjesmuts, een vrouw uit Staphorst in werkdracht aan de wastobbe, de dorpskerk aan de Dorpsstraat in Nunspeet op de Noordwest-Veluwe, een vrouw uit Walcheren met kaphoed, oorijzer, opvallende voorhoofdsnaald en een ketting van bloedkoraal en tot slot een portret van een jonge vrouw uit Walcheren met langettemuts, krullende oorijzeruiteinden en een granaten halssnoer. Alle velletjes uit de serie mooi nederland Streekdrachten zijn gemaakt door Theo-Bert Pot en Isabel van der Velden. Deze twee ontwerpers zijn in 2011 samen studio Pot & van der Velden gestart in Den Haag. 

wereld bloeddonordag

Het postzegelvel wereld bloeddonordag besteedt aandacht aan de 400.000 bloeddonors in Nederland. wereld bloeddonordag wordt elk jaar overal ter wereld op 14 juni gevierd, de geboortedag van Nobelprijswinnaar Karl Landsteiner. Deze Oostenrijkse arts stond in 1900 aan de basis van de classificatie van bloedgroepen. Ieder land geeft zijn eigen invulling aan wereld bloeddonordag. Het initiatief wordt in Nederland ondersteund door Sanquin Bloedvoorziening om aandacht te vragen voor het fenomeen bloeddonorschap. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om de 400.000 bloeddonors in Nederland in het zonnetje te zetten. Het postzegelvel wereld bloeddonordag is van de hand van grafisch ontwerper Suzanne Rosier.

De rood-witte postzegels zijn vormgegeven als de speelkaarten hartenheer (witte achtergrond) en hartenvrouw (rode achtergrond). Net zoals bij echte speelkaarten zijn de personages gespiegeld. Daardoor is de speelkaart – en in dit geval ook de postzegel – in de hand van de kaartspeler altijd herkenbaar. Op het punt waar op de postzegel de personages elkaar raken, staat een ruit met daarin een gestileerd hartje en een druppel bloed. Dit embleem symboliseert dat 'liefde van de een, leven betekent voor de ander', in dit geval door bloeddonatie.

125 jaar KNZB

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) bracht PostNL dit postzegelvel uit. Op de postzegels, van de hand van grafisch ontwerper Katja Hilberg uit Rotterdam, staan afbeeldingen van zwemmers die voor hun plezier of als sporter deze activiteit beoefenen. Op vijf postzegels zijn officiële zwemdisciplines afgebeeld: schoonspringen, waterpolo, synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen (in het water en op het startblok). Op de andere vijf postzegels staan typische zwembadtaferelen: de rand van het zwembad, het effect van de duik, klaarstaan op de hoge duikplank, zwemles en het hoofd boven water.

grenzeloos Nederland

Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland al eeuwenlang historische banden heeft. Deze bijzondere relaties zijn sinds 2008 het onderwerp van de serie grenzeloos nederland van PostNL. Achtereenvolgens waren de Nederlandse Antillen en Aruba (2008), Brazilië (2009), Suriname (2010), Zuid-Afrika (2011) en Indonesië (2012) aan de beurt. Op de nieuwste postzegelvelletjes grenzeloos nederland 2013 komt de verhouding tussen Nederland en België aan bod. De drie postzegelvelletjes Grenzeloos Nederland: België hebben elk een eigen thema: architectuur, beeldende kunst en literatuur.
Het postzegelvel is ontworpen door het bureau Barends & Pijnappel uit Antwerpen. Het is niet zonder betekenis dat een Nederlands duo dat in België woont en werkt, voor het ontwerp van dit postzegelvel werd uitgekozen. Lees hierover meer in ’schetsen’.

bestelbus PostNL

In Nederland rijden ongeveer 3.000 PostNL voertuigen rond. Alle vrachtwagen, bussen en fietsen zijn volgende dezelfde huisstijl vormgegeven en zijn duidelijk herkenbaar als bedrijfsmiddelen van PostNL.

biesboschboot PostNL

In Nederland rijden ongeveer 3.000 PostNL voertuigen rond. En er is een vervoersmiddel dat vaart! De Biesboschboot vaart in het natuurgebied De Biesbosch en bezorgt post waar bestelwagens niet gemakkelijk kunnen komen. Net als alle andere vervoersmiddelen is de Biesboschboot gemakkelijk te herkennen aan de huisstijl van PostNL.

tweelingbrievenbus PostNL

PostNL is met ruim 19.000 brievenbussen aanwezig in het Nederlandse straatbeeld. Vandaar PostNL veel aandacht besteedt aan de uitstraling van de brievenbussen. Geheel volgens de nieuwe huisstijl uit 2011 ontworpen.

fiets PostNL

Aan de uitrusting van onze postbezorgers heeft PostNL bijzondere aandacht besteed. Zij zijn het visitekaartje van ons bedrijf en hun uitrusting moet dus representatief en herkenbaar zijn. Maar minstens zo belangrijk is dat zij de postbezorgers effectief ondersteunt bij hun werk. De Fiets- en schoudertassen van PostNL zijn ontworpen op basis van jaren van praktijkervaring. De tassen zijn robuust en regenwaterdicht. En doordat ze voorzien zijn van reflecterende strips zie je de postbode ook goed in het donker.

Hoofdkantoor

Het Hoofdkantoor van TNT Post aan de prinses Beatrixlaan in Den Haag wordt door Frans van Gool ontworpen, oorspronkelijk voor Nationale-Nederlanden. In 1986 neemt de PTT zijn intrek in de tweede toren, die in 1981 gereed kwam. Op verschillende manieren is goed te herkennen dat PostNL in het gebouw zit: aan het grote logo op de toren herken je direct PostNL, maar mocht je dat over het hoofd gezien hebben, dan is de huisstijl van PostNL ook duidelijk te herkennen in de lobby.

bedrijfskleding postbodes

Aan de uitrusting van onze postbezorgers heeft PostNL bijzondere aandacht besteed. Zij betrokken Astrid Ras voor de ontwikkeling van deze nieuwe bedrijfskleding lijn. De postbodes zijn het visitekaartje van het bedrijf en hun kleding moet dus representatief en herkenbaar zijn. Maar minstens zo belangrijk is dat postbezorgers er goed hun werk in kunnen doen. De nieuwe jas voldoet aan vele eisen. Hij is wind- en waterdicht, heeft een uitritsbare en apart te dragen voering en veel handige vakken en zakken.
De vorm van het logo zie je terug in de kleding. Het oranje bovenstuk is het eerste wat je ziet op het jack, de polo en het sweatshirt. De jeans en de afritsbroek zijn simpel en functioneel.

verzenddozen PostNL

De huisstijl van PostNL vind je terug op alle uitingen van het bedrijf. Zo ook op de nieuw ontworpen Verzenddozen. Aan de hand van het logo en de bekende kleuren: Oranje, Zilvergrijs en Diepblauw, herken je direct dat dit om pakketten van PostNL gaat.

postzak PostNL

Met een naamsverandering komt ook een nieuw logo. Het logo is een subtiel afgeronde driehoekige vorm, waarvan elk van de zijden een van de drie activiteiten vertegenwoordigt: post, pakketten en e-commerce. Je komt het logo tegen op de brievenbus, pakketten en ook online op de website. Waar je misschien nog niet aangedacht hebt, is dat het logo zelfs op de postzakken staat! Je ziet hier de zwart-wit variant van het logo.

vrachtwagen PostNL

In Nederland rijden ongeveer 3.000 PostNL voertuigen rond. Alle vrachtwagen, bussen en fietsen zijn volgende dezelfde huisstijl vormgegeven en zijn duidelijk herkenbaar als bedrijfsmiddelen van PostNL.

Mooi Nederland 2014

PostNL vraagt in 2014 met de uitgifte van zes postzegelvelletjes in de serie mooi nederland Keramiek aandacht voor de bijzondere positie die ons land inneemt in de productie van keramiek. Keramiek – de verzamelnaam voor aardewerk, steengoed en porselein – duidt op voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. De serie mooi nederland 2014 bevat beelden van keramiekproducten uit verschillende steden in Nederland: Harlingen, Makkum, Delft, Loosdrecht en Tegelen.

Op 27 januari 2014 zijn de postzegelvelletjes over Tegelen en Loosdrecht uitgegeven, gevolgd op 24 februari 2014 door de postzegelvelletjes over Harlingen en Makkum. Tot slot is op 19 mei 2014 het postzegelvelletje over Delft verschenen, tegelijk met een verzamelvel. Alle postzegels uit de serie mooi nederland 2014 zijn ontworpen door grafisch ontwerper Rutger Fuchs uit Amsterdam.

Da's toch een kaart waard!

Voor de campagne Da's toch een kaart waard! kwam Roosje Klap als snel uit op een puzzel met genummerde puntjes die een illustratie vormen zodra je de puntjes met elkaar verbindt. "Eigenlijk voor kinderen, maar vaak voor volwassenen onweerstaanbaar om in te vullen. Ik heb voor een vogel gekozen, je kunt er een postduif in zien. Die vogel vliegt als het ware van de postzegel af, zoals een kaartje een reis maakt van verzender naar ontvanger. Het motto van de campagne Da's toch een kaart waard! luidt: Met een kaartje laat je zien dat je echt om iemand geeft.

decemberzegels

Elk jaar brengt PostNL nieuwe decemberzegels uit waarmee consumenten en bedrijven tegen een voordelig tarief elkaar kerst- en nieuwjaarskaarten kunnen sturen. Bij aankoop van 3 velletjes krijgt de klant een speciaal cadeau: de Thuisagenda, ontworpen door Sieb Posthuma die ook de decemberzegels heeft gemaakt. Voor de postzegels heeft Sieb Posthuma één grote winterse illustratie gemaakt. Deze bestaat weer uit vijf deelillustraties op panoramaformaat, terwijl elke deelillustratie weer is opgedeeld in vier postzegelbeelden. Wie de twee velletjes naast elkaar legt, ziet hoe de tekening van de ene naar de andere postzegel doorloopt. Ook verticaal!

Nederlandse iconen

Wat hebben een zeilschip, een molen, een stuk kaas, een boerenklomp, een trapgevel, een kussend paartje, een fiets, een tulp, een koe en een schaats met elkaar gemeen? Het zijn tien iconen, objecten die overal ter wereld met ons land worden geassocieerd. Zij staan centraal op de postzegelvelletjes Nederland en Internationaal die op 2 januari 2014 verschenen. De nieuwe postzegelseries zijn ontworpen door grafisch ontwerper Joachim Baan en conceptontwikkelaar Fleur Dérogée.

Orchideeen v/h Gerendal

Op de tien postzegels op het postzegelvel Orchideeën van het Gerendal staan bloemen van tien verschillende orchideeën die in dit dal voorkomen. De kleurrijke illustraties werden door Studio Beige vanuit verschillende gezichtspunten op de computer gemaakt. Zij lieten zich daarbij onder meer inspireren door het werk van de botanisch tekenaar dr. Jacobus (Koos) Landwehr (1911-1996) die het tweedelig standaardwerk Wilde orchideeën van Europa (1977) schreef. Onder de illustraties zijn pentekeningen te zien van zeven van de tien orchideeën, met de hand getekend in zwart-wit.

kinderpostzegels

Het velletje met de kinderpostzegels 2013 besteedt aandacht aan het contrast tussen kinderen die onderwijs volgen en kinderen die moeten werken: laat kinderen leren. Wereldwijd gaan meer dan 100 miljoen kinderen niet naar school omdat ze bijvoorbeeld geld moeten verdienen of omdat er in hun dorp geen school is.
Op het postzegelvelletje spelen drie kinderen de hoofdrol, waarbij elk van de drie zowel op school als aan het werk gefotografeerd is. Op de bovenste rij zie je links een jongetje afgebeeld voor een schoolbord tijdens de rekenles en op de postzegel rechts terwijl hij een grote stapel takken draagt. Alle zes foto's zijn zwart-wit waardoor een sterk contrast ontstaat met de felle kleuren rood, geel en groen van de typografie. Deze kleuren refereren aan de Ethiopische vlag en het lettertype is door Anton Corbijn zelf ontworpen en met de hand geschilderd.

100 jaar Vredespaleis

Het postzegelvel 100 jaar Vredespaleis 1913-2013 is van de hand van ontwerper Mart. Warmerdam uit Haarlem. Wat direct opvalt, is het ontbreken van het bekende silhouet van het Vredespaleis. "Bewust ", aldus Mart. "PostNL en het Vredespaleis zelf wilden met deze postzegels laten zien dat het Vredespaleis meer is dan de buitenkant van een gebouw." Het postzegelvel besteedt aandacht aan de viering van het eeuwfeest van een van de belangrijkste internationale iconen op het gebied van vrede en recht: het Vredespaleis, door tien kunstwerken uit het Vredespaleis te koppelen aan tien thema's in relatie tot het begrip vrede.

200 jaar koninkrijk

De viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk duurt drie jaar, want de basis voor de huidige vorm is in de periode 1813-1815 gelegd. Het postzegelvelletje 200 jaar koninkrijk der Nederlanden 2013 is dan ook de eerste in een serie van drie. Op het postzegelvel dat in 2014 verschijnt, staat de grondwet van 1814 centraal en in 2015 zijn de postzegels ter herdenking van de inhuldiging van koning Willem I in 1815.

200 jaar koninkrijk

PostNL geeft op 29 maart 2014 het postzegelvelletje 200 jaar koninkrijk 2014 uit in het kader van de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze viering duurt in totaal drie jaar, want de basis voor de huidige vorm van het Koninkrijk is in de periode 1813-1815 gelegd. Het begon in 1813 met het einde van de Franse overheersing en de terugkeer van Willem Frederik, prins van Oranje, naar Nederland op 30 november 1813. Nadat een nieuwe Grondwet was aangenomen op 29 maart 1814, werd in Brussel de nieuwe vorst als koning Willem I op 21 september 1815 ingehuldigd. Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden wordt iedere 50 jaar gevierd.

Koning Willem-Alexander

"Het zijn de meest prestigieuze postzegels die we de afgelopen drieëndertig jaar hebben uitgegeven", volgens Mark-Jan Pieterse van PostNL. "Studio Job heeft fantastisch werk gedaan, met als resultaat een waardige opvolger van de postzegels met koningin Beatrix uit 1981. We hebben dit jaar dezelfde aanpak gevolgd als toen, met eerst een troonwisselingspostzegel, vervolgens een inhuldigingspostzegel en nu dan de permanente postzegel. Wij zijn er erg trots op dat we na de beatrixpostzegel een nieuwe en even bijzondere koningspostzegel kunnen presenteren."

Het ontwerp van Studio Job verwijst naar de eerste Nederlandse postzegel uit 1852 met daarop een reliëfportret (camee) van koning Willem III en profil. In tegenstelling tot dit portret is de camee van koning Willem-Alexander en face weergegeven. Ook de kleuren van de nieuwe postzegels zijn ontleend aan de postzegels uit 1852. Bovendien verwijzen ze naar de Nederlandse vlag. Met het kleurverloop in de achtergrond van alle postzegels brengt Studio Job een ode aan de cijferzegels uit 1976 van Wim Crouwel. Voor de typografie is de Avenir gebruikt, een geometrisch schreefloos lettertype, ontworpen in 1988 door Adrian Frutiger.

Zakenzegels op rol

Vooral bedrijven gebruiken de postzegels op rol. Daarom hebben deze postzegels een neutrale en zakelijke uitstraling en staat een duidelijke herkenning van de frankeerwaarde centraal. De zegels geven weer hoe Nederland continu in beweging en, via netwerken, in verbinding is. Het ontwerp komt van een pas afgestudeerde grafisch ontwerpster: Wendy Mensink.
Op de postzegels met frankeerwaarde 1 staat een groot groen cijfer 1 afgebeeld, tegen een achtergrond die bestaat uit een gelaagde blauwwitte netwerkstructuur. De structuur is opgebouwd uit gedraaide en gespiegelde stokken en vlaggen van het cijfer 1. Ditzelfde geldt voor de postzegels met frankeerwaarde 2 alleen is de frankeerwaarde nu blauw en de achtergrond lichtgroen. Voor het cijfer 1 en cijfer 2 is de Akzidenz Grotesk gebruikt, voor de aanduiding NEDERLAND de Replica Typeface.

dag van de jeugdfilatelie

Op 12 april 2014 vond in Wijk aan Zee de jaarlijkse dag van de jeugdfilatelie plaats. Op deze dag, die georganiseerd wordt door JFN - stichting met doel het filatelistisch jeugdwerk in Nederland te bevorderen - kwamen vele jeugdige postzegelverzamelaars bij elkaar om aan allerlei activiteiten deel te nemen. Het postzegelvel dag van de jeugdfilatelie introduceert de eerste zelfklevende postzegels in Nederland die niet in de vorm van een rechthoek zijn gestanst. Op de postzegels zijn twee illustraties gebruikt: van een postegel en van een postduif. Het gebruikte lettertype is de Akzidenz Grotesk Bold uit 1896. Het ontwerp is van ontwerpbureau 75B.

europazegels

Het postzegelvel Nationale muziekinstrumenten is ontworpen door Bart de Haas uit Den Haag. Aan hem de uitdaging om voor dit thema een ontwerp te maken – inhoudelijk lastig omdat maar weinig instrumenten typisch Nederlands zijn. Het uiteindelijk gekozen muziekinstrument, het draai- of straatorgel, is in de 19e eeuw door een Italiaanse bouwer in Parijs ontwikkeld. Later werden deze instrumenten uit Frankrijk en België naar Nederland gehaald. Daar werden ze op handkarren geplaatst en door de wijken gereden om muziek naar de mensen te brengen. Dergelijke straatdraaiorgels zijn een typisch Nederlands fenomeen.

bruggen in Nederland

Het vel Bruggen in Nederland besteedt aandacht aan tien markante naoorlogse bruggen in Nederland: de HSL-brug Moerdijk, de Ehzerbrug in Almen, de Kolenhavenbrug in Delft, de Tuibrug in Heusden, de Zouthavenbrug in Amsterdam, de Jan Waaijerbrug in Zoetermeer, De Oversteek in Nijmegen, de Zeelandbrug over de Oosterschelde, de Hanzeboog in Zwolle en de Nesciobrug in Amsterdam. Het postzegelvel Bruggen in Nederland werd ontworpen door Bockting Ontwerpers uit Amsterdam.

decemberzegels

De twintig unieke postzegels op het velletje  Decemberzegels 2014 zijn ontworpen door bureau Smel uit Amsterdam. Op de postzegels staan vrolijke, stijlvolle tafereeltjes tegen een warm gekleurde achtergrond. De ontwerpers hebben op iedere postzegel herkenbare decembersymbolen als een mini-verhaaltje geïllustreerd: van kerstbal tot vuurwerk, van schaatspret tot kerstpost, van oliebol tot mistletoe.

Geboortezegel

Jaarlijks komen er in Nederland zo’n 170.000 baby’s op de wereld. De Geboortezegel is dan ook een belangrijke postzegel in het basisassortiment van PostNL. De populariteit van geboortekaartjes is, ondanks de komst van nieuwe media, nog steeds groot. Marenthe Otten ontwierp een collage van een kinderwagen, een hobbelpaard, een rammelaar, een zuigfles, bloemetjes en hartjes. 

kinderpostzegels

Het velletje kinderpostzegels uit 2014 telt vijf postzegels met tarief 1 Nederland. Op elke postzegel is een kunstwerk uit de collectie van het Rijksmuseum afgebeeld. De kunstwerken zijn bekende en minder bekende kunstenaars en komen uit verschillende periodes (vlnr): Kinderen aan het strand (1907), fotograaf anoniem; Jongen en meisje op ezeltjes (1896), Isaac Israëls; Op het skateboard in het Vondelpark (1985), Maya Pejic; Meisje in witte kimono, 1894, door George Breitner (1857-1923), olieverf op doek; en Het gestoorde pianospel (1813), Willem Bartel van der Kooi (1768-1836).

mooi Nederland

De serie mooi nederland staat in 2015 in het teken van de bijzondere vestingsteden die ons land nog rijk is. Deze versterkte woonplaatsen beschermden de burgerbevolking tegen aanvallen van buitenaf door de bouw van stadsmuren, hoektorens, borstweringen en stadspoorten. Dergelijke vestingsteden werden van de vijftiende tot de achttiende eeuw aangelegd. Dit jaar staan in de schijnwerpers: Elburg (Gelderland), Bourtange (Groningen) en Naarden (Noord-Holland), op 26 mei gevolgd door twee postzegelvelletjes over Hulst (Zeeland), Willemstad (Noord-Brabant) en een verzamelvel waarin alle vijf vestingsteden zijn opgenomen. Alle postzegelvelletjes uit de serie zijn ontworpen door grafisch ontwerper Karin Langeveld van het bureau Trapped in Suburbia in Den Haag.

natuurmonumenten Naarderme

Het postzegelvelletje Flora en fauna van het Naardermeer besteedt aandacht aan verschillende landschappen, dieren en planten die kenmerkend zijn voor het Naardermeer. Dit natuurgebied bestaat uit grote plassen, zoals het Groote Meer en de Wijde Blik, met daaromheen moerasbossen en drassige weilanden met ondiepe plassen. Talloze vogels vinden hier voedsel en een rustige plek om te broeden, maar ook amfibieën en zoogdieren profiteren van de rust en de gunstige omstandigheden. Het Naardermeer was het eerste natuurgebied dat in 1906 in handen kwam van de vereniging Natuurmonumenten. 

Nederlandse DJ's

Dit postzegelvel ontworpen door Mark Klaverstijn en Paul du Bois-Reymond van het bureau Machine besteedt aandacht aan vijf wereldberoemde dj's uit Nederland: Afrojack, Armin van Buuren, Dash Berlin, Hardwell en Tiësto. Nederland is al jarenlang toonaangevend op het gebied van elektronische dancemuziek. In de DJ Mag Top 100 – 's werelds belangrijkste ranglijst voor dj's – stonden vorig jaar meer Nederlanders bij de eerste tien dan andere nationaliteiten. De internationale populariteit van Nederlandse DJ's wordt doorgaans in verband gebracht met de sterke traditie van Nederland op het gebied van dance-evenementen. Het postzegelvel is uitgegeven op 6 oktober, vlak voor het Amsterdam Dance Event van 15-19 oktober 2014. Op dit jaarlijkse festival treden zo'n tweeduizend dj's op in tachtig clubs en op andere locaties. Deze postzegels kennen een extra dimensie: je kunt de muziek van de dj’s beluisteren door onzichtbare code met Cee App op je smartphone in te scannen.

volvo ocean race

De volvo ocean race doet dit jaar ook Nederland aan met een kort verblijf in Den Haag van 18-20 juni. PostNL besteedt hier aandacht aan. Op de postzegels staan verschillende actiefoto’s van eerdere etappes van deze internationale zeilwedstrijd, met daarnaast internationale seinvlaggen (lettervlaggen) voor wedstrijdzeilers. Het postzegelvel werd ontworpen door Jan van Mechelen en Laurens van der Pool van ZEE strategie & ontwerp. “Om het gevoel van beweging na te bootsen”, aldus Jan van Mechelen, “zijn alle grafische elementen schuin op het postzegelvel geplaatst. De vier lijnen komen bovendien samen in een verdwijnpunt dat boven het vel ligt – daar waar eigenlijk de mast eindigt. Met de seinvlaggen konden we ook een boodschap in het postzegelvel verpakken. Elke seinvlag staat immers voor een letter. Wat die woorden zijn? Dat mag iedereen zelf proberen uit te zoeken. Het is niet echt moeilijk hoor.” De volvo ocean race wordt elke drie jaar gehouden. Aan deze twaalfde editie doen zeven teams mee, waaronder het Nederlandse Team Brunel onder leiding van schipper Bouwe Bekking. Ook bij twee andere teams maken Nederlanders deel uit van de bemanning.

175 jaar spoorwegen

In 1839 nam de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) de allereerste spoorlijn in Nederland in gebruik, tussen Amsterdam en Haarlem. Dit postzegel vel besteedt aandacht aan dit 175-jarig jubileum. Dit is gebeurd in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het postzegelvel is een collage van treinen, locomotieven, emplacementen, NS-logo's, spoorseinen, stationsklokken, bestemmingsaanduidingen, een dienstregeling, treinkaartje, spoorbrug en oude en nieuwe spoorwegstations.

grenzeloos Nederland Japan

Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland al eeuwenlang historische banden onderhoudt. Deze bijzondere relaties vormen sinds 2008 het onderwerp van de serie Grenzeloos Nederland. Deze serie gaat over Japan en staat in het teken van de invloeden over en weer op het gebied van cultuur, kennis en handel. De velletjes bevatten dezelfde zes unieke postzegels, alleen de positie op het vel en de inhoud van de velrand verschillen.

koperen huwelijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima traden op 2 februari 2002 in het huwelijk en op 2 augustus 2014 – exact 12½ jaar later – viert PostNL deze verbintenis met de uitgifte van een velletje. In het ontwerp van Harmine Louwé zijn verschillende foto's gebruikt, elk van een opvallend moment uit het leven van het koperen bruidspaar. De momenten zijn: (1) het verhaal van Willem-Alexander aan de pers over zijn huwelijksaanzoek, (2) Willem-Alexander en Máxima met hun drie kinderen op de fiets, (3) het koninklijk paar op bezoek in New York tegenover een foto van hun drie dochters, (4) Willem-Alexander en Máxima als supporters tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji en (5) een dubbelportret van Máxima (foto Erwin Olaf) en Willem-Alexander (foto Koos Breukel).

werelderfgoed

De postzegels op het velletje UNESCO Werelderfgoed besteden aandacht aan de Nederlandse werelderfgoederen op de UNESCO-lijst. Deze negen cultuur- en natuurmonumenten zijn uniek in de wereld. Ze vertellen het bijzondere verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Het ontwerp is van de hand van Piet Gerards Ontwerpers.

50 jaar top 40

Dit postzegelvelletje besteedt aandacht aan de eerste uitzending door radiostation Veronica op 2 januari 1965 van de Top 40, een radioprogramma gewijd aan de 40 best verkochte platen in Nederland. Op de postzegels van het velletje staan tien nummers van de tien grootste Nederlandse artiesten en bands van de afgelopen 50 jaar, twee per decennium. De tien uitvoerenden, van boven naar onderen en van links naar rechts, zijn Golden Earring (Radar Love), The Cats (One Way Wind), André van Duin (Willempie), BZN (Mon Amour), 2 Unlimited (No Limit), Paul de Leeuw (Vlieg Met Me Mee), Marco Borsato (Dromen Zijn Bedrog), Vengaboys (We're Going To Ibiza!), Jan Smit (Cupido) en Anouk (Birds).

europazegels speelgoed

Naar aanleiding van EUROPE Stamp Best Design Competition gaf PostNL de postzegel vellen over Speelgoed van toen uit. Op eigen initiatief gaf PostNL op dezelfde dag ook het velletje Speelgoed van nu uit. Beide velletjes zijn ontworpen door Buro Derk Dumbar uit Den Haag. Speelgoed van toen toont een tinnen robot met opwindsleutel (jaren 1930) en het bordspel mens-erger-je-niet (jaren 1890). Op het postzegelvelletje Speelgoed van nu is de Rubik’s cube (introductie 1974) en een spelcomputer van de nieuwste generatie (introductie medio jaren 1990) afgebeeld.